Katedra mediálnej výchovy

Katedra mediálnej výchovy zastrešuje vysokoškolské vzdelávanie v transdisciplinárnom študijnom programe aplikované mediálne štúdiá. Jej členovia sa sústreďujú najmä na koncepčný rozvoj mediálnej výchovy, vyvíjajú aktivity na systematické zvyšovanie mediálnej gramotnosti v individuálnom aj spoločenskom kontexte.

Činnosť katedry sa koncentruje na komplexnú prípravu absolventov schopných v praxi projektovať a realizovať vzdelávacie programy v oblasti mediálnej výchovy, prakticky využívať rôzne druhy médií a komunikačných technológií v širokom spektre mediálnych i vzdelávacích organizácií, kvalifikovane participovať na príprave mediálnych komunikátov – predovšetkým verejnoprávneho a vzdelávacieho charakteru.

Vedecko-pedagogické charakteristiky všetkých členov katedry sú dostupné v mediálnom archíve FMK: archiv.fmk.sk.

  • Prihlasovacie meno: VUPCH
  • Heslo: FMKucm2021

Po prihlásení do mediálneho archívu je potrebné kliknúť v pravom hornom menu na ponuku “Štatistiky”, následne kliknúť na ružové tlačidlo “Vedecko/umelecko – pedagogická charakteristika osoby”.

Po kliknutí sa otvorí zoznam VUPCH všetkých pedagógov.

 
Späť hore ↑