Katedra mediálnej výchovy

Katedra mediálnej výchovy zastrešuje vysokoškolské vzdelávanie v transdisciplinárnom študijnom programe aplikované mediálne štúdiá. Jej členovia sa sústreďujú najmä na koncepčný rozvoj mediálnej výchovy, vyvíjajú aktivity na systematické zvyšovanie mediálnej gramotnosti v individuálnom aj spoločenskom kontexte.

Činnosť katedry sa koncentruje na komplexnú prípravu absolventov schopných v praxi projektovať a realizovať vzdelávacie programy v oblasti mediálnej výchovy, prakticky využívať rôzne druhy médií a komunikačných technológií v širokom spektre mediálnych i vzdelávacích organizácií, kvalifikovane participovať na príprave mediálnych komunikátov – predovšetkým verejnoprávneho a vzdelávacieho charakteru.

 
Späť hore ↑