Katedra mediálnej výchovy

Katedra mediálnej výchovy zastrešuje vysokoškolské vzdelávanie v transdisciplinárnom študijnom programe aplikované mediálne štúdiá. Jej členovia sa sústreďujú najmä na koncepčný rozvoj mediálnej výchovy, vyvíjajú aktivity na systematické zvyšovanie mediálnej gramotnosti v individuálnom aj spoločenskom kontexte.

Činnosť katedry sa koncentruje na komplexnú prípravu absolventov schopných v praxi projektovať a realizovať vzdelávacie programy v oblasti mediálnej výchovy, prakticky využívať rôzne druhy médií a komunikačných technológií v širokom spektre mediálnych i vzdelávacích organizácií, kvalifikovane participovať na príprave mediálnych komunikátov – predovšetkým verejnoprávneho a vzdelávacieho charakteru.

Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny pedagógov a doktorandov Katedry mediálnej výchovy na zimný semester 2018/2019:

  •  
Konzultačné hodiny pedagógov platia len počas semestra. Cez skúškové obdobie si konzultácie dohodnite individuálne.×
 
Späť hore ↑