Mgr. Slávka Gracová, PhD.

odborná asistentka

Doktorka Slávka Gracová je absolventkou FMK UCM v Trnave. Svoju dizertačnú prácu venovala imidžu vzdelávacej inštitúcie a spôsobom jeho budovania. Od roku 2015 pôsobí na fakulte ako odborná asistentka.

Zaoberá sa predovšetkým propagáciou a budovaním imidžu a dobrého mena Fakulty masmediálnej komunikácie. Je členkou propagačnej skupiny, ktorá organizuje Deň otvorených dverí FMK, Welcome dayFMK day, FMK Roadtrip a iné. Každoročne sa podieľa na organizácii Detskej univerzity UCM.

Spolupracuje na vedeckých projektoch Katedry mediálnej výchovy. Vo fakultnom Rádiu Aetter moderuje reláciu Víkendové rozhovory, v ktorej vedie rozhovory so zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi z Trnavy a okolia. Počas bakalárskeho a magisterského štúdia získavala praktické skúsenosti v Mestskej televízii Trnava a časopise OK!

V roku 2015 sa stala laureátkou výročnej ceny FMK UCM Granátové jablko. V roku 2022 získala s manželom Martinom Gracom cenu rektorky UCM za prínos a rozvoj Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v oblasti dobročinnej práce v spojitosti s utečencami pred vojnou na Ukrajine.

Oblasti záujmu: imidž, propagácia, eventy, audiovizuálna tvorba.

 

Publikácie

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

Comparison Of Television Broadcasting For Children And Youth In A Public Broadcaster In The Slovak And Czech Republic During The Covid-19 Pandemic / Sláva Gracová ... [et al.], 2020. In: Media Literacy and Academic Research. - ISSN 2585-8726, Roč. 3, č. 2 (2020), s. 48-61. 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

Public opinion on unified TV content rating system / Andrej Brník, Sláva Gracová, Martin Graca, 2021.
In:  AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - ISSN 1804-7890, Roč. 11, č. 1 (2021), s. 42-49.

ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Marketing vzdelávacích inštitúcií / Černá, Jana - Čábyová, Ľudmila - Ptačin, Jakub - Mazáková, Sláva : vysokoškolská učebnica ; recenzenti: Ivana Butoracová Šindleryová, Daniela Kollárová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2015. - 150 s. [7,55 AH]. - ISBN 978-80-8105-752-6.

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Základy audiovizuálnej tvorby / Slávka Gracová ... [et al.] ; recenzenti: Peter Mikuláš, Dušan Blahút. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. - 124 s. - ISBN 978-80-8105-914-8.

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

Event marketing / Sláva Gracová, 2021.
In:  Public relations - teória a prax / editori: Katarína Ďurková, Dáša Franić ; recenzenti: Andrej Brník, Kateřina Matušínská. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2021. - ISBN 978-80-572-0218-9, s. 36-49 [1 AH] [CD-ROM].

Predmety

 • audiovizuálna tvorba I., II. – 1. Bc. AMES
 • filmová a televízna tvorba pre deti a mládež I., II. – 2. Bc. AMES
 • elektronické médiá – 3. Bc. AMES
 • manažment a marketing mediálnych projektov – 1. Mgr. AMES
 • Projekty

 • FPPV – Vývoj a tvorba metodických materiálov pre praktickú časť výučby v predmete Audiovizuálna tvorba (2017)
 • Nórske granty – Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihraničného regiónu (COPESU) (2015 - 2017)
 • KEGA - Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM v Trnave (2018 - 2020)
 • KEGA – Implementácia inovatívnych vzdelávacích postupov v odbornej príprave budúcich novinárov so zameraním na spoluprácu s mediálnou praxou (2020-2021) Interreg – Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (2021 - 2023)
 • Pobyty

 • Univerzita Luciana Blaga, Sibiu, Rumunsko, 2015
 • Vysoká škola finanční a právní, Praha, Česká republika, 2022
 • Ocenenia

 • Granátové jablko Mariána Matyáša, 2015
 • Cena rektorky UCM, 2022
 • Oznamy