Športové aktivity

Každoročne sa konajú univerzitné a medziuniverzitné zápasy vo futbale, volejbale a basketbale, ktoré organizuje univerzita, Kabinet telovýchovy a športu a Kabinet eventov. University Dance Center ponúka výber kurzov rôznych druhov tancov. Neodmysliteľnou súčasťou športového života sú pravidelné turnaje vo futbale, stolnom tenise, volejbale a zumbamaratóny či UCM Night Run.

Cieľom UCM Night Run je spojiť príjemné s užitočným. Beh je jeden z najlepších rekreačných športov a Trnava jedno z najkrajších miest na Slovensku. Netradičným nočným behom v centre mesta chceme ukázať, aké dôležité je aktívne športovať a zároveň ponúknuť krásu historického centra mesta vo večerných hodinách. Cieľom podujatia je tiež priblížiť študentov verejnosti a ukázať obyvateľom Trnavy, že dokážu pre ich mesto usporiadať zaujímavú a prospešnú akciu.

Najväčším športovým areálom je AŠK Slávia, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti pri budove univerzity. Nachádzajú sa tam futbalové ihriská, telocvičňa, tenisové kurty, asfaltová dráha využívaná hlavne verejnosťou na rekreačný beh a korčuľovanie.

Súčasťou areálu je aj športová hala Šport centrum Pohoda, v ktorej možno vykonávať rôzne druhy športu: squash, aerobic, stolný tenis, cvičenie na stacionárnych bicykloch, posilňovanie a pre tých pohodlnejších tu je relax v podobe masáží, saunovania a pod. Areál je otvorený denne od 7.00 do 22.00 hod. Ak obľubujete plávanie, môžete navštíviť Mestskú krytú plaváreň Zátvor alebo plaváreň MTF-ky, kde majú študenti zľavu na ISIC.

Kabinet telovýchovy a športu

Vedúci kabinetu: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Kabinet telovýchovy a športu je určený pre všetkých nadšencov športu na fakulte FMK. Samotný kabinet si môžu študenti zvoliť od druhého ročníka bakalárskeho štúdia v študijných programoch MARK a KOMU. Každoročne prijímame desiatky aktívnych študentov, ktorí majú možnosť výberu viacerých športov. Napríklad florbal, bedminton, volejbal, crossfit alebo stolný tenis.

Súčasťou športových aktivít je aj fitnescentrum a plaváreň na MTF. Kabinet pokrýva všetky náradia a športové pomôcky, ktoré sú študentom prístupné. 

Všetky športové aktivity prebiehajú v telocvični v JAME. Kabinet telovýchovy a športu je voliteľný predmet, za ktorý má študent dva kredity. Tak ako pri iných kabinetoch, študent má povolené na hodinách dve absencie. Výberové konanie do kabinetu prebieha v prvých dvoch týždňoch akademického roka, kde si študent vyberá šport a následne preukáže, že je športovo spôsobilý. 

Kabinet organizuje každoročne aj rôzne športové aktivity a turnaje. Jedným z nich je mimoriadne populárny volejbalový turnaj, na ktorom sa každoročne zúčastňujú ako študenti, tak i samotní pedagógovia UCM. 

Kabinet zahŕňa tieto aktivity:

  • pripravuje športové podujatia celouniverzitného charakteru, napríklad turnaj vo volejbale a vybíjanej,
  • umožňuje podieľať sa na komplexnej organizácii športových podujatí (oslovenie sponzorov a partnerov, technické zabezpečenie podujatia, spolupráca s médiami a univerzitou pri propagácii podujatia, celková marketingová komunikačná stratégia podujatia),
  • vytvára predpoklady pre kontinuálne športovanie študentov v univerzitných priestoroch (volejbal, florbal, zumba, basketbal, stolný tenis),
  • v rámci kabinetu sa môžu študenti realizovať v nasledovných športoch: bedminton, stolný tenis, floorbal, volejbal, kruhový tréning.

Kabinet pohybovej aktivity

Vedúci kabinetu: PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.

Kabinet pohybovej aktivity je mladým kabinetom, ktorý na fakulte pôsobí od roku 2017. Pôvodne boli aktivity súčasťou Kabinetu telovýchovy a športu, ale pre veľký záujem študentov o ponúkané aktivity sa zakladateľom podarilo vytvoriť samostatne fungujúci celok.

V kabinete pohybovej aktivity sú študentom k dispozícii dva typy fyzických aktivít – joga a zumba. Tieto športové aktivity prebiehajú v telocvični v JAME jedenkrát týždenne podľa platného rozvrhu v príslušnom semestri. „Vďaka podpore zo strany fakulty (najmä technické vybavenie – ozvučenie, mikrofón ako i drobné ceny a prezenty do tomboly) môže kabinet pravidelne realizovať svoje hodiny, ako i organizovať tematické akcie a eventy,“ hovorí Vladimíra Hladíková, vedúca kabinetu.

Kabinet vytvára podmienky a priestor k rozvoju pohybových aktivít študentov a je zameraný primárne na duchovnú relaxáciu, zároveň však ponúka príležitosti k oddychu, zábave a nadväzovaniu nových kontaktov prostredníctvom kombinácie jedinečných fyzických aktivít a mentálneho uvoľnenia. Okrem tradičných športových podujatí (vianočná joga, mikulášska zumba, jarná joga a iných) sa kabinet orientuje aj na duševnú rovnováhu študentov a príležitostne realizuje odborné prednášky o duševnom zdraví, eliminácii stresu a zvládaní každodenných problémov.

„Jogu som začala šíriť v univerzitnom prostredí, lebo som vnímala potrebu študentom zdieľať benefity, ktoré joga ponúka. Mladí ľudia majú veľké predpoklady osvojiť si správne držanie tela a dychové cvičenia, čo im môže výrazne zlepšiť ich fyzický, ale aj duševný stav počas štúdia.“ hovorí lektorka a akreditovaná inštruktorka jogy Martina Kulisievičová.

Kabinet ponúka tieto aktivity:

  • Joga s Mel (martina.kulisievicova@ucm.sk).
  • Zumba (vladimira.hladikova@ucm.sk).
  • Participácia a organizácia príležitostných športových podujatí – spolupráca s ostatnými kabinetmi a fakultnými médiami (propagácia podujatí a pod.)

 

Turnaje

Turnaje

Futbalový turnaj o pohár rektora – sa organizuje pod záštitou univerzity. Športoví nadšenci sa môžu vybehať za loptou a zmerať si svoje sily s ostatnými študentmi alebo vyučujúcimi.

Volejbalový turnaj – tento rok bude 26. novembra a prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto zostaví tím.

Telocvičňa

Telocvičňa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda spoločne s Fakultou masmediálnej komunikácie ponúka študentom možnosť rozvíjať športové aktivity na rekreačnej i klubovej úrovni. Na FMK UCM môžu študenti športovať prostredníctvom Kabinetu telovýchovy a športu, ktorý vytvára podmienky pre pravidelné aktivity tohto druhu (volejbal, floorball, basketbal, stolný tenis) alebo Kabinetu pohybovej aktivity (zumba, joga). V súčasnosti môžete športovať podľa rozvrhu v telocvični v JAME.

Plaváreň

Plaváreň

Ďalšie informácie o športových aktivitách získate na e-mailovej adrese sportfmk(at)gmail.com.

Volejbalový klub

Volejbalový klub

Šport na klubovej úrovni je na univerzite sústredený najmä okolo volejbalového klubu HIT Trnava, ktorý začal v roku 2011 budovať základy Volejbalovej akadémie. Pod vedením ôsmich kvalifikovaných trénerov a tréneriek sa viac ako 70 volejbalistiek v siedmich telocvičniach zdokonaľuje v herných činnostiach a zúčastňuje sa rôznych súťaží. Volejbalová akadémia v Trnave je  otvorená pre všetkých záujemcov o športové zážitky a tréningy.

Cieľom  projektu je vytvoriť  prvotriedne volejbalové družstvá v rôznych vekových kategóriách (od starších žiačok cez kadetky, juniorky až po ženy), ako aj amatérske volejbalové družstvá.

V sezóne 2013 – 2014 účinkuje klub v 1. lige žien západ, organizovanej Slovenskou volejbalovou federáciou Hit UCM Trnava, pričom ide o  univerzitný tím s podporou Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Mesta Trnava.

Zdroj textu: www.hitrnava.sk

Power Yoga

Power Yoga

Študenti Kabinetu pohybovej aktivity majú k dispozícii cvičenie power yogy každý pondelok o 18.00 hod. vo veľkej telocvični V jame 3 pod vedením inštruktorky Martiny Kulisievičovej. Bližšie info v skupine na Facebooku alebo mailom na martina.kulisievicova(at)ucm.sk.

 
Späť hore ↑