Ako bude prebiehať prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia?

Prijímacie skúšky na FMK UCM v Trnave na bakalársky stupeň denného štúdia pre akademický rok 2020/2021 budú prebiehať online formou testu, a to 9. júna tak ako bolo plánované. Platí to pre študijné programy:

  • masmediálna komunikácia,
  • vzťahy s médiami,
  • marketingová komunikácia
  • aplikované mediálne štúdiá.

Študijný program teória digitálnych hier bude mať prijímačky na bakalársky stupeň štúdia dennej formy na akademický rok 2020/2021 zložené z dvoch častí: test a online pohovor. Obe časti budú online. Test bude 8. júna a online pohovory budú prebiehať od 9. do 12. júna.

Prijímacie skúšky nerobia uchádzači, ktorí dosiahli na strednej škole výsledky záverečných hodnotení do priemeru 1,5 a uchádzači o externé štúdium. 

Všetky informácie budú čoskoro doručené poštou.