Ako bude prebiehať prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia?

Prijímacie skúšky na FMK UCM v Trnave na bakalársky stupeň denného štúdia pre akademický rok 2020/2021 budú prebiehať online formou testu, a to 9. júna tak ako bolo plánované. Platí to pre študijné programy: masmediálna komunikácia, vzťahy s médiami, marketingová komunikácia aplikované mediálne štúdiá. Študijný program teória digitálnych hier bude mať prijímačky na bakalársky stupeň … Viac →

Uvoľňovanie opatrení v čase COVID-19

V dôsledku aktuálnej situácie sme upravili úradné hodiny jednotlivých súčastí fakulty, ktoré budú prístupné pre študentov i pedagógov. V prípade potreby môžu pedagógovia využiť aj svoje kancelárie, štúdiá, špecializované miestnosti pri rešpektovaní všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov (ruško, rukavice). Upravené úradné hodiny: Knižnica – pondelok, streda, piatok – (9.00 – 12.00 hod.) Sekretariát katedier v … Viac →

Elektronické podávanie prihlášok na magisterský stupeň štúdia

Končiacim študentom bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v magisterskom stupni na FMK UCM v Trnave oznamujeme, že sú povinní poslať prihlášku na magisterský stupeň štúdia najneskôr do 31.mája 2020. Uchádzačov si zároveň dovoľujeme upozorniť, že prihlášku je potrebné zaslať elektronicky cez AIS a elektronickú prihlášku uložiť, nie iba zaevidovať. Do úvahy sa bude … Viac →

Najdôležitejším kritériom pri výbere VŠ je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity

Od štúdia na vysokej škole očakávajú maturanti získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie. Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je však perspektíva dobrého zamestnania. Maturanti si najčastejšie podávajú prihlášky na dve vysoké školy. Informácie o možnosti štúdia najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý v období od 23. januára do … Viac →