Výsledky prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium na AR 2021/2022 – KOMU, MARK, VZME, AMES

V utorok 8. júna 2021 sa na našej fakulte konali písomné online prijímacie pohovory na študijné programy masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, vzťahy s médiami a aplikované mediálne štúdiá. Tu sú výsledky. Alias Všeobecné vedomosti Cudzí jazyk Spolu ally-mcbeal-1 54 52 106 ally-mcbeal-2 70 64 134 amanda-woodward-1 84 88 172 amanda-woodward-2 78 62 140 andy-palmer-1 72 … Viac →

Výsledky prijímacích skúšok uchádzačov o štúdium na AR 2021/2022 – TEDI

V pondelok 7. júna 2021 sa na našej fakulte konali písomné online prijímacie pohovory na študijný program teória digitálnych hier. Tu sú výsledky. Ústny pohovor prebieha od 8. do 11. júna podľa harmonogramu zaslaného na uchádzačov mail. Alias Všeobecné vedomosti Angličtina Spolu angry-birds-1 62 68 130 angry-birds-2 72 66 138 angry-birds-3 78 82 160 angry-birds-4 … Viac →

Ako bude prebiehať prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia?

Prijímacie skúšky na FMK UCM v Trnave na bakalársky stupeň denného štúdia pre akademický rok 2020/2021 budú prebiehať online formou testu, a to 9. júna tak ako bolo plánované. Platí to pre študijné programy: masmediálna komunikácia, vzťahy s médiami, marketingová komunikácia aplikované mediálne štúdiá. Študijný program teória digitálnych hier bude mať prijímačky na bakalársky stupeň … Viac →

Uvoľňovanie opatrení v čase COVID-19

V dôsledku aktuálnej situácie sme upravili úradné hodiny jednotlivých súčastí fakulty, ktoré budú prístupné pre študentov i pedagógov. V prípade potreby môžu pedagógovia využiť aj svoje kancelárie, štúdiá, špecializované miestnosti pri rešpektovaní všetkých hygienických a bezpečnostných predpisov (ruško, rukavice). Upravené úradné hodiny: Knižnica – pondelok, streda, piatok – (9.00 – 12.00 hod.) Sekretariát katedier v … Viac →

Elektronické podávanie prihlášok na magisterský stupeň štúdia

Končiacim študentom bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí majú záujem pokračovať v magisterskom stupni na FMK UCM v Trnave oznamujeme, že sú povinní poslať prihlášku na magisterský stupeň štúdia najneskôr do 31.mája 2020. Uchádzačov si zároveň dovoľujeme upozorniť, že prihlášku je potrebné zaslať elektronicky cez AIS a elektronickú prihlášku uložiť, nie iba zaevidovať. Do úvahy sa bude … Viac →

Najdôležitejším kritériom pri výbere VŠ je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity

Od štúdia na vysokej škole očakávajú maturanti získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie. Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je však perspektíva dobrého zamestnania. Maturanti si najčastejšie podávajú prihlášky na dve vysoké školy. Informácie o možnosti štúdia najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý v období od 23. januára do … Viac →