Spoznajte víťazov Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej konferencie 2020

Aj keď sa tento rok ŠVOaUK konala len online, študenti priniesli do vedeckej diskusie zaujímavé poznatky a postrehy z oblasti žurnalistiky, médií, ale aj trefné návrhy marketingovej komunikácie subjektov či originálnu audiovizuálnu, fotografickú či grafickú tvorbu. Ich výsledky budú čoskoro zverejnené v zborníkoch. 

Sekcia masmediálnej komunikácie
 1. miesto: Peter Hatala: Vplyv televízneho spravodajstva na vnímanie reality.
  Školiteľ: Mgr. Ľuboš Greguš 
 2. miesto: Jana Kolenová: Profesia novinára v ére digitálnej žurnalistiky.
  Školiteľka: Mgr. Simona Mičová 
 3. miesto: Daniel Bíro: Štruktúra a kompozícia zahraničného spravodajského webu.
  Školiteľ: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
Sekcia marketingovej komunikácie
 1. Peter Lackovič: Vybrané nástroje komunikácie konkrétneho subjektu zameraného na zdravé stravovanie.
  Školiteľka: Mgr. Lenka Ďurišová 
 2. Tibor Lachkovič: Marketingová komunikácia a analýza povedomia o neziskovej organizácii EduEra.
  Školiteľka: Mgr. Marianna Urmínová 
 3. Nikola Kormaňáková: Prieskum uplatnenia absolventov v odbore mediálne a komunikačné štúdiá.
  Školiteľka: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.
Sekcia umeleckej komunikácie
 1. Natália Sklenčárová: Digitálne umenie a ilustrácia.
  Školiteľ: Mgr. art. Martin Engler
 2. Kristína Fialová: Radšej teraz nikdy ako potom vôbec.
  Školiteľ:Mgr. Peter Lančarič, PhD.
 3. Pavol Banáš: Priznávam – hudobný videoklip.
  Školiteľ: Mgr. Peter Lančarič, PhD.