Oznam o prerušení komunikácie s Dr. Hladíkovou

Z technických príčin nie je v súčasnosti možná elektronická komunikácia s PhDr. Vladimírou Hladíkovou, PhD. prostredníctvom ucm mailu vladimira.hladikova@ucm.sk. Po odstránení problémov bude vyučujúca študentov kontaktovať.