Zmena konania ŠVOaUK 2020

Vzhľadom na celouniverzitné prerušenie výučby a opatrenie rektora o zrušení hromadných akcií sa fakultné kolo ŠVOaUK, ktoré sa malo konať dňa 26. marca 2020 sa zatiaľ odkladá. Termín konania bude upresnený dodatočne. 

Mení sa aj termín na prihlásenie sa na ŠVOaUK. Prihlásiť sa je možné do 23. marca 2020.

Ďalšie zmeny nájdete na stránke ŠVOaUK 2020.