Odpovede na 11 najčastejších otázok, ktoré súvisia s prerušením vyučovania

Aby sme sa vyhli nedorozumeniam a zmätkom, prinášame vám odpovede na 11 najčastejších otázok.

1.      Bude posunutý letný semester?

Nevieme zatiaľ odhadnúť, ako sa celková situácia bude vyvíjať. Záleží to od nej. Študenti budú v rámci samoštúdia od vyučujúcich dostávať zadania, ktoré bude potrebné spracovať. Veríme, že posúvať semester tak nebude nutné.

2.      Bude náhradná výučba?

Je pravdepodobné, že niektoré predmety navýšia dotáciu svojich hodín. Záleží to však od priestorových, rozvrhových možností.

3.      Čo mám robiť, ak budem v čase návratu do školy v karanténe?

Základným pravidlom všetkých opatrení je, neohroziť zdravie seba i ostatných. Je nutné dodržať karanténu. Absencie budete riešiť s pedagógmi individuálne, všetci budú prihliadať na vzniknutú situáciu.

4.      Čo záverečné diplomové práce a termín odovzdania?

Termín odovzdávania diplomových prác je plánovaný na koniec apríla. Využite prosím toto voľno tak, aby ste stihli napísať vaše záverečné práce. Predpokladáme, že termín meniť nebudeme.

5.      Nevyzdvihla som si zadanie, môžem tak urobiť aj potom?

Zadania si budete môcť vyzdvihnúť aj po opätovnom vrátení sa do školy.

6.      Ako mám písať bakalárku, diplomovku či seminárku, keď nemám knihy?

Využite prosím všetky dostupné onlinové zdroje. Na internete je veľa kvalitnej domácej aj zahraničnej literatúry. Navyše FMK vám dáva možnosť a odomkla kvôli tejto situácii aj svoju onlinovú knižnicu, kde nájdete 200 publikácií našich pedagógov. Takisto môžete čerpať z webstránok našich časopisov Communication Today, MLAR, Acta Ludologica a Ejmap.

Online_archiv

FMK archív

7.      Štátnice ostatnú v pôvodnom termíne?

Ak nebudeme nútení posúvať semester, ostanú  štátnice s najväčšou pravdepodobnosťou v pôvodnom termíne.

8.      Je posledný dátum prerušenia výučby už definitívny?

Situácia je vážna a žiaľ, môže sa vyvinúť aj negatívnym smerom. Pokiaľ sa budeme všetci správať zodpovedne, tak veríme, že 29. marec je posledný termín a začiatkom apríla sa opäť vrátite do školy. V každom prípade sledujte naše sociálne siete a web.

9.      Kedy začne výučba externistom?

Ak sa situácia upokojí, denní študenti nastúpia do školy v pondelok 30. marca 2020. Výučba externistom tak bude opäť pokračovať od soboty 4. apríla 2020.

10.  Čo mám robiť, ak pedagóg neodpovedá na emaily?

Ak vám pedagóg neodpovedá na e-mail niekoľko dní, prosím napíšte nám.

11.  Je študijné alebo dekanát otvorený?

Počas nasledujúcich dní sme prijali opatrenia aj na ochranu našich zamestnancov. Všetky oddelenia preto denne fungujú v obmedzenom režime (okrem víkendov), a to v čase od 8.00 do 12.00 hod. Prosíme vás, vybavujte svoje náležitosti len telefonicky alebo online.

Vedenie FMK UCM v Trnave