Prezenčné vyučovanie na FMK bude dočasne prerušené až do ukončenia karantény

Na základe mimoriadnych nariadení vlády SR, ktoré platia aj pre UCM v Trnave, bude DENNÉ aj EXTERNÉ vyučovanie na FMK dočasne prerušené až do ukončenia karantény, t.j. do 29. marca 2020.

O ďalšom postupe prípadne o zmenách v obmedzeniach výučby budete včas informovaní na našej webovej stránke a prostredníctvom koordinátorov pre štúdium.

Zároveň na vás apelujeme, aby ste po obnovení výučby zvážili svoj príchod do školy, pokiaľ máte zvýšenú teplotu alebo sa cítite choro, prípadne ak ste prišli zo zahraničia. Tieto absencie až do odvolania nebudeme zarátavať medzi povinnú dochádzku.