Univerzitné divadlo

Univerzitné ochotnícke divadlo THE.ART.RE vzniklo v roku 2010. Jeho zakladateľom je Vladimír Frišták. Súbor umožňuje rozvíjať svoj talent študentom všetkých fakúlt na pozíciách herec, technik, kostymér či maskér. Momentálne divadlo autorsky inscenuje pod vedením Jakuba Kňažka a 10 členného tvorivého kolektívu: Aďka Lizoňová, Alžbeta Labudová, Barbora Martišková, Christián Ďuriš, Dávid Hudák, Klára Zubková, Milan Hoďa, Petra Tarčinská, Petra Tvarožeková, Samuell Galbavý.

Rybár a jeho duša 2010/2011.

Prvou naštudovanou hrou bol muzikál Rybár a jeho duša od Oscara Wilda v spolupráci s divadlom Dištanc. V roku 2012 v inscenácii Tri sestry v priestoroch Kina OKO využil režisér Vladimír Frišták svoju inovatívnosť v podobe Brechtovho divadla v postavách „X“ a „Y“, ktorých úlohou bolo komentovať dianie na javisku. Tieto roly nie sú v pôvodnom rukopise A. P. Čechova, ale, samozrejme, bol ponechaný zmysel, kde pointa tkvie v tom, či žijeme svoje sny, alebo snívame svoje životy.

Tango 2012.

V ďalšom akademickom roku sa THE.ART.RE podarilo nacvičiť dve hry. Prvou bola jednoaktovková komédia od Miguela Cervantesa Saavedru s názvom Na rozvodovom súde o problematike manželských vzťahov. Druhou bola absurdná dráma Tango od poľského dramatika Sławomira Mrożeka, kde mali herci možnosť ukázať svoju niekoľkomesačnú drinu na začiatku akademického roka 2013/2014 v Divadle Jána Palárika. Ich tútorkou bola prof. Mgr. Art Božidara Turzonovová, ktorá vtedy vyučovala umelecký prejav na FMK UCM. Predstavenie bolo venované hercovi, pedagógovi a režisérovi Jozefovi Adamovičovi. Ochotníci sa popasovali s problematikou filozofických otázok o hľadaní životnej idey a jej zmyslu.

Na rozvodovom súde 2012/2013.

Nasledujúci akademický rok 2014/2015 sa niesol v duchu bláznivej komédie od Didiera Kaminku pod novým režisérskym vedením študentky Nicol Vargovej s názvom Len nijakú paniku – o dvoch nezamestnaných chlapíkoch, ktorí sa jedného dňa rozhodnú vykradnúť banku. Do celého prípadu sú však zapletení zamestnanci, klienti banky, a aj samotná polícia. Hra je kritikou materiálnej spoločnosti. Premiéra sa odohrala v priestoroch mestského Kina Hviezda. Študenti si okrem toho ešte zahrali aj na dvoch divadelných festivaloch: KasiopeaFest v Budmericiach a Letný divadelný festival v Košiciach.

Len nijakú paniku 2014/2015.

Doteraz najväčší úspech zaznamenala komédia Všetko najlepšie! od Raya Cooneyho, ktorú študenti nacvičili v roku 2014/2015. Hra ťaží z mafiánskej témy a zo sily peňazí – ľudskej skorumpovateľnosti a hrabivosti. Študentom sa týždeň pred premiérou podarilo vypredať celé Divadlo Jána Palárika v Trnave a na divadelnom festivale KasiopeaFest v Budmericiach (2015) získali jednu z hlavných trofejí – Cenu organizátora. Zúčastnili sa aj Senickej divadelnej horúčky, zahrali pre obyvateľov mesta Hlohovec v Empírovom divadle a mali reprízu v MSKS Senec Labyrint, zahrali tiež v kúpeľoch Smrdáky.

Všetko najlepšie! 2014/2015.

V Divadle Jána Palárika v Trnave premiéroval v akademickom roku 2015/2016 súbor komédiu Lekárske tajomstvo. Opätovne sa zúčastnil Kasiopeafestu v Budmericich a hralo tiež v Smoleniciach či v Dolnom Kubíne.

Lekárske tajomstvo 2015/2016.

Preméru hry Plantáž od Davida Gieselmanna v ak. roku 2016/2017 súbor zrealizoval v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre. Inscenácia získala ocenenie na Kasiopeafeste za najlepšiu réžiu pre Luciu Nagyovú.

Plantáž 2016/2017.

Po úspešnom ukončení štúdia, druhého vedúceho súboru Tomáša Kramára, divadelný súbor rok nefungoval až do návratu bývalého člena Jakuba Kňažka z Erasmu a obnovenia tradície.

Aktuálne univerzitný divadelný súbor pripravuje scénické dielo Experiment raj, ktoré vznikalo kolektívnou tvorbou pod réžijným usmerňovaním vedúceho súboru. Dielo je motivované celoživotným experimentom Johna B. Calhouna, ktorý svoju vedeckú štúdiu začal v roku 1947 a pokračoval v nej až do svojej smrti v roku 1995. Doktor Calhoun zasvätil celý svoj vedecký život tomu, aby sledoval následky blahobytu. Bol etológom, no závery jeho prípadových štúdií ho navždy zapísali na popredné
stránky učebníc svetovej psychológie a sociológie. Jeho experimenty sa stali paralelou k ďalšiemu vývoju ľudskej spoločnosti. Dávajú odpovede, no hlavne otvárajú pálčivé otázky o osude ľudstva.

Priestory a vybavenie

Divadlo donedávna skúšalo v priestoroch UCM V Jame, ale aktuálne presunulo z priestorov do suterénu v budove na Námestí J. Herdu. Študenti svojpomocne priestory zrevitalizovali a menia ich do stavu vhodného nielen na divadelné predstavenia. Kolektív vníma potenciál nezaplnených priestorov v oveľa širšom meradle a vidí cestu k vzniku akéhosi kultúrneho priestoru pre celú univerzitu, kde by bolo možné okrem divadelných inscenácií (i mimoškolských) premietať filmy, usporadúvať menšie koncerty, moderované diskusie, improvizačné večery, prezentácie, prednášky a mnoho iného.

Divadlo disponuje základným technickým parkom, pod čím možno rozumieť: divadelné reflektory, konštrukcia na inštaláciu techniky, mixážny pult, mikrofóny so stojanmi, reproduktory, káble. Rovnako tak potrebným montážnym náradím a stoličkami. Materiálové zabezpečenie primárne divadelný súbor získal vďaka štátnej dotácií na rozvoj kultúry a športu, postupne počas svojho fungovania od roku 2010. Táto technika je síce v správe a zodpovednosti divadelného súboru, avšak toto nijak nevylučuje užívanie techniky iným študentmi či študentskými spolkami. Pri akejkoľvek potrebe zapožičania zvukovej či svetelnej aparatúry neváhajte kontaktovať aktuálne zodpovednú osobu divadelného súboru

Súvisiace články: 

 
Späť hore ↑