Konferencie

Pravidelne organizujeme konferencie zamerané na marketingovú i masmediálnu komunikáciu. Ako partner či odborný garant sa však angažujeme aj v podujatiach spriatelených univerzít a inštitúcií. Sme hrdí, že medzi odbornou a vedeckou verejnosťou majú naše podujatia dlhodobo dobré meno.

Marketing and Media Identity

Po rokoch sa FMK UCM v Trnave rozhodla spojiť vedecké konferencie Marketing Identity a Megatrends and Media. Nová konferencia tak spája problematiku médií, marketingu, ako aj digitálnych hier. (» Detaily)

Marketing Identity

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá mapuje najnovšie poznatky a trendy v marketingovej komunikácii. (» Detaily)

Megatrendy a médiá

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná vždy na jar zameraná na najnovšie poznatky a odborné príspevky týkajúce sa problematiky myslenia médií. (» Detaily)

Quo Vadis massmedia, Quo Vadis marketing

Konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Orientuje sa na interdisciplinárne využitie poznatkov z oblasti masmédií a marketingu. (» Detaily)

Medziuniverzitná ŠVOaUK

Vedecko-výskumná príležitosť pre študentov. Výborná šanca prezentovať projekty a ich výsledky na odbornom fóre a získať cennú spätnú väzbu. (» Detaily)

Študentská vedecká odborná a umelecká konferencia

Prezentácia vedeckých, odborných a umeleckých prác študentov. Účastníkmi sú študenti bakalárskych i magisterských stupňov FMK v Trnave. (» Detaily)

Fórum inovatívnych myšlienok

Stretnutie vedeckých pracovníkov a odbornej verejnosti zamerané na trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií.

Trvalo udržateľný rozvoj regiónov a podnikov pomocou inovatívnych a zelených technológií

Medzinárodná vedecká konferencia vznikla ako odozva na celosvetový trend propagácie a podpory zelenej ekonomiky a zelených technológií.

WoodEMA 2012

Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na nové trendy a výzvy v drevárskom a nábytkárskom priemysle.

 
Späť hore ↑