Medziuniverzitná ŠVOaUK

Vedecko-výskumná príležitosť pre študentov. Výborná šanca prezentovať projekty a ich výsledky na odbornom fóre a získať cennú spätnú väzbu.

Hlavným cieľom a poslaním konferencie je porovnať úroveň kvality odbornej a vedeckej činnosti študentov; umožniť študentom prostredníctvom osobných kontaktov výmenu informácií a skúseností z vedeckej a odbornej oblasti (ale aj zo zamerania plánov výučby); zvýšiť odbornú činnosť teoretickej a praktickej prípravy vo vedeckej problematike; v neposlednom rade podnecovať a prehlbovať záujem študentov o kooperáciu a zdravú konkurenciu.

V poradí piaty ročník medziuniverzitnej Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej konferencie (ŠVOaUK) sa uskutoční  v pondelok 25. novembra 2013 na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2.

Viac informácií o aktuálnom ročníku získate na webovej stránke konferencie.

ŠVOaUK 2013 - plagát
ŠVOaUK 2013 – plagát

Foto na titulke: Annamária Vančíková, 2013

 
Späť hore ↑