Dizajn manuál

  • Dizajn manuál
  • Smernica, ktorou sa vydáva Dizajn manuál UCM a upravujú sa pravidlá používania identity UCM

Všetky šablóny sú pre študentov a zamestnancov UCM dostupné po prihlásení do svojho účtu cez SharePoint: Vizuálna Identita UCM, FMK.

 
Späť hore ↑