Akademický senát

AS FMK je najvyšším orgánom akademickej samosprávy fakulty. Zasadnutia AS FMK sú verejné, môže sa na nich zúčastniť ktorýkoľvek člen akademickej obce.  Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce FMK. Má dve časti – zamestnaneckú a študentskú.

Zloženie senátu

Študentská časť

podpredseda za študentskú časť

členovia
Bc. Andrea Pavčová
Eleonóra Maticseková
Bc. Natália Farkašová

Komisie senátu

Zápisnice

Súvisiace dokumenty

 
Späť hore ↑