Akademický senát

AS FMK je najvyšším orgánom akademickej samosprávy fakulty. Zasadnutia AS FMK sú verejné, môže sa na nich zúčastniť ktorýkoľvek člen akademickej obce.  Skladá sa z volených zástupcov akademickej obce FMK. Má dve časti – zamestnaneckú a študentskú.

Zloženie senátu

Študentská časť

podpredsedníčka
Mgr. Jana Paveleková

členovia
Miroslav Močko
Daniel Szmolniczky

Komisie senátu

Zápisnice

Súvisiace dokumenty

 
Späť hore ↑