Zasadnutie Akademického senátu FMK UCM v Trnave – 23. 3. 2023

Zasadnutie Akademického senátu FMK UCM sa uskutoční vo štvrtok 23. 3. 2023 o 13.30 hod. v zasadacej miestnosti 611 (J. Herdu, 6. poschodie).