quo vadis 2022

Quo Vadis

Quo Vadis Masmédiá a Marketing 2022

Bolo nám cťou privítať Vás na online konferencií Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave s názvom Quo Vadis: UPloadS and DOWNloadS of Digital Age, určenú pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 

Záznam z konferencie nájdete na tomto linku: https://youtu.be/wZTsieHshWo

Súčasnosť je špecifická doposiaľ nepoznanou rýchlosťou prenosu informácií, ktorá nás vo významnej miere formuje. Naše každodenné bytie sa presunulo do digitálneho priestoru, v ktorom sme nielen prijímatelia, ale aj autori mediálnych obsahov. Následkom je čoraz zreteľnejšia konvergencia človeka a informačných technológií. Doktorandi, mladí vedeckí pracovníci a pozvaní spíkri sa pokúsia objasniť problematiku súznenia človeka a technológií v digitálnej dobe.

Všetky prijaté príspevky v slovenskom aj anglickom jazyku budú publikované v zborníku z konferencie. Príspevky v zborníku v anglickom jazyku budú zaslané na indexáciu do medzinárodných vedeckých databáz. Príspevky v zborníku v slovenskom jazyku budú zaslané na indexáciu do Google Scholar.

Registračný formulár / Application form

Záverečné zhodnotenie

Záverečné zhodnotenie konferencie organizačným tímom 

Konferencia Quo Vadis s podtitulom UPloads and DOWNloads of Digital Age sa uskutočnila online formou dňa 7. apríla 2022. Konferencia bola rozdelená na tri tematické sekcie – masmédiá, marketing a digitálne hry. Promovanie akcie prebiehalo na platformách Instagram, Facebook a na stránke školy už týždeň pred akciou.

Jednotlivé výstupy pozvaných hostí mali vždy jeden z dvoch formátov – moderovaný rozhovor alebo prednáška spíkra. Medzi jednotlivými vystúpeniami uviedla príspevok jedna z moderátoriek. Celá konferencia prebiehala formou streamu, ktorý zabezpečili študenti z FMK TV. Títo študenti tiež pomohli pripraviť priestory v štúdiách FMK TV, z ktorých sa vysielanie uvádzalo a moderovalo a v neposlednom rade pomohli doktorandom aj prednastaviť celý pracovný postup v rámci technického zabezpečenia. Na generálnej skúške sa testovalo internetové spojenie jednotlivých hostí so zadávaním základných inštrukcií, ako pracovať v programe Restream, cez ktorý celý prenos prebiehal. Následne bol obsah streamovaný na platformy Youtube a Facebook.

Na konferencii vystúpilo 13 hostí. Väčšia časť pochádzala zo Slovenska, no prítomní boli aj hostia z Filipín, Francúzska a Česka. Každý z hostí dostal diplom za účasť na konferencii. Jeden zo spíkrov prezentoval svoj príspevok fyzicky z priestorov štúdia FMK TV, ostatní prezentovali virtuálne. Ako súčasť konferencie vznikne aj vedecký zborník, do ktorého bude tento rok prispievať 32 autorov.

Informácie

Základné informácie

Dátum: 7. apríl 2022
Čas: 09.00 hod.
Miesto: ONLINE

Témy

Diskusné témy:

 • Amatérski tvorcovia mediálneho obsahu;
 • Digitálna gramotnosť a kritické myslenie;
 • Kontextuálne presahy digitálnych hier;
 • Médiá na vyžiadanie;
 • Komunikačné trendy a preferencie spotrebiteľov v online a offline prostredí;
 • Metamorfózy televízneho priemyslu v čase multiplatformovej distribúcie;
 • Participačná kultúra (súčasných) subkultúr;
 • Nové kreatívne postupy v digitálnych hrách;
 • Sociálne médiá ako zdroj informácií;
 • Súčasné konvergentné publiká;
 • Využitie marketingovej komunikácie na trhu práce;
 • Onlinová žurnalistika a trendy v post-lockdownovej ére;
 • Iné.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s názvom a anotáciou príspevku je 25. marec 2022. Registráciu predlžujeme do 3. apríla 2022 a zároveň sme predĺžili aj termín odovzdania príspevkov do 30. apríla 2022. 

Konferenčný poplatok: zadarmo

Elektronický registračný formulár nájdete vyššie (ružové tlačidlo) alebo po kliknutí na tento odkaz.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky: 3. apríl 2022
Zaslanie príspevku: 30. apríl 2022
Konanie konferencie: 7. apríl 2022

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov

Príspevok v slovenskom alebo v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry).

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia.

Staff

Zborníky

Súbory na stiahnutie:

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑