Na doktorandskú konferenciu zavítajú Filip Kuna zo Strossle a Tatiana Uličná z PS:Digital

Kam kráčame v oblasti médií a marketingu sa dozviete vo štvrtok 11. apríla na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda, v priestoroch na Námestí J. Herdu. Konferenciu Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing pravidelne od roku 2015 organizujúdoktorandi FMK UCM v Trnave.

Mladí pracovníci sa stretnú na vedeckom poli, aby spoločne diskutovali o odborných témach. Konferencia bude rozdelená do dvoch hlavných sekcií. V oblasti masmediálnej komunikácie sa budú zaoberať aktuálnymi trendami v novinárskej praxi, mediálnou realitou a gramotnosťou či vplyvom digitalizácie na súčasnú žurnalistiku.

V oblasti marketingovej komunikácie sú príspevky zamerané na aktuálne trendy v digitálnom marketingu, ako aj na nové formy marketingu v tradičných médiách. Ďalej sa zaujímajú o oblasť enviromentálneho marketingu či koncepciu SoLoMo. Práve posledné dva spomínané okruhy sa dlhodobo zaraďujú medzi marketingovo príťažlivé témy.

„Konferencia Quo Vadis je už tradíciou našej fakulty. Ide o skvelú príležitosť pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov stretnúť sa a vymieňať si poznatky a skúsenosti z oblastí masmédií a marketingu. Momentálne pracujeme na posledných organizačných prípravách pred konferenciou a tešíme sa na všetkých uchádzačov,“ uviedla doktorandka Zuzana Benková, členka organizačného výboru konferencie.

Realizovať sa môžu aj doktorandi, ktorí sa vo svojej odbornej činnosti venujú oblasti umenia. Umelecká komunikácia či už v rámci filmu, fotografie alebo iných druhov vizuálnej kultúry dnes výrazne ovplyvňuje masmédiá a marketing, ako jeden z hlavných mienkotvorných činiteľov spoločenských zmien.

Atraktívne prednášky s odborníkmi z praxe

S mladou vedeckou obcou sa o svoje skúsenosti z marketingovej a mediálnej praxe podelia Managing Director Filip Kuna zo Strossle zaoberajúci sa natívnou inzerciou a Tatiana Uličná, ktorá pôsobí v PS: Digital ako Digital Marketing Consultant.

Pre viac informácií sledujte oficiálny Facebook. Vydajte sa s nami jedným smerom na cestu za vedeckým dobrodružstvom vo štvrtok 11. apríla.