7. ročník konferencie Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing

TRNAVA, 27.4.2015 – Vo štvrtok 23. apríla 2015 sa na akademickej pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Quo Vadis Massmedia, Quo Vadis Marketing, ktorú zorganizovali doktorandi z Fakulty masmediálnej komunikácie.

Medzi zúčastnenými doktorandmi a mladými vedeckými pracovníkmi boli taktiež doktorandi z poľských Katowíc a ukrajinského Užhorodu. Jednotlivé práce boli zadelené do dvoch sekcií, marketingovej a masmediálnej. Súčasťou boli tiež práce orientované na literatúru a umelecké smery. „Konferencia si aj vďaka kvalitným príspevkom zachovala vysokú úroveň“, hovorí doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc. „Veríme, že medzinárodné podujatia ako Quo Vadis, pomáhajú doktorandom nielen zvyšovať kvalitu svojej výskumnej činnosti, ale prehlbujú zároveň aj vzťahy so zahraničnými univerzitami“, dodal jeden z organizátorov, Mgr. Jakub Hollý.

Účelom 7. ročníka konferencie bolo prezentovať projekty dizertačnej práce zúčastnených, jednotlivé fázy práce alebo dosiahnuté výskumy a výsledky. Tento ročník bol obohatený účasťou ukrajinských študentov z Užhorodskej národnej univerzity, ktorým bol v mene organizačného výboru a v mene garantov konferencie slávnostne odovzdaný výťažok z volejbalového turnaja Senator´s Cup, organizovaného študentmi FMK UCM v Trnave. Volejbalový turnaj sa niesol v hesle: „Podpor Ukrajinu férovou hrou“ a vyzbierané príspevky od študentov vo výške 460 € poputujú prostredníctvom partnerskej univerzity na Ukrajine, na pomoc obyvateľom, ktorí prišli kvôli prebiehajúcim nepokojom o strechu nad hlavou.

Viac informácií poskytne:

PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
Kabinet public relations
Atteliér – kreatívna a eventová agentúra FMK UCM v Trnave
e-mail: press.fmk@ucm.sk

Zdroj: tlačová správa