Marketing and Media Identity

Marketing and Media Identity

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave už roky organizuje vedecké konferencie, ktoré prinášajú poznatky z oblasti médií, marketingu či digitálnych hier. Po dlhých rokoch sa fakulta rozhodla vytvoriť spoločnú konferenciu s názvom Marketing and Media Identity. Nová konferencia tak spája problematiku médií, marketingu, ako aj digitálnych hier.

Informácie

V roku 2022 mala konferencia podtitul Metaverse Is The New Universe (Metaverse je nový vesmír).

 

V prípade ďalších informácií kliknite na nový web konferencie https://mmidentity.fmk.sk/.

Zborníky

 
Späť hore ↑