Quo Vadis 2021

ENGLISH VERSION

Quo Vadis Masmédiá a Marketing

Srdečne Vás pozývame na tradičnú konferenciu Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Quo Vadis Masmédiá a Marketing s podtitulom Masmédiá a Marketing 20. rokov 21. storočia – Nová éra, nové výzvy, určenú pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorá sa uskutoční ONLINE.

Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vychováva mladých odborníkov, ktorí sa zaujímajú o spoločenský vývoj a dianie a preberajú zodpovednosť vo svojich profesiách.

Registračný formulár / Application form

Informácie

Základné informácie

Dátum: 8. apríl 2021
Čas: 09.00 hod.
Miesto: ONLINE

Program konferencie bude rozdelený na 3 časti:

 • Prednáška tvorcov marketingovej stratégie Slovenska v oblasti zdravotníctva.
 • Hlavná časť konferencie – prezentácia príspevkov zahraničných a domácich účastníkov, odborná diskusia, networking. Vybrané príspevky budú prezentované pred odborným kolokviom.
 • Večerný doplnkový program – diskusia odborníkov z oblasti žurnalistiky a fotografie.

Témy

Diskusné témy:

 • COVID-19 a masmédiá.
 • Aktuálne trendy a budúce smerovanie žurnalistickej praxe.
 • Mediálna verzus objektívna realita v médiách.
 • Digitálna a mediálna gramotnosť v súčasnom mediálnom priestore.
 • Vplyv digitálnych médií na komunikačné a kognitívne schopnosti.
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie.
 • Vývoj a inovácie v súčasnej novinárskej praxi.
 • Spoločenské zmeny v kontexte digitálnych médií a digitalizácie. Žurnalizmus z pohľadu verejnosti.
 • Vytváranie spoločenského názoru prostredníctvom fotografie a filmu.
 • COVID-19 a marketing.
 • Nástroje komunikácie v ére digitalizácie.
 • Sociálne médiá a sociálne siete v kontexte marketingu.
 • Environmentálna problematika a marketing.
 • Nové formy marketingu v tradičných médiách.
 • Presahy marketingu do rôznych oblastí spoločenského života.
 • Využitie nových médií a technológií v komunikácii.
 • Brand management.
 • Internet 4.0 a jeho využitie v marketingovej praxi.
 • Iné.

Prihláška

Prihláška

Termín uzávierky prihlášok s názvom a anotáciou príspevku a zaplatenie konferenčného poplatku je 26. marec 2021.

Elektronický registračný formulár nájdete vyššie (ružové tlačidlo) alebo po kliknutí na tento odkaz.

Konferenčný poplatok

 • 25 € – za 1 príspevok (príspevok bude publikovaný v zborníku).

Konferenčný poplatok zahŕňa náklady spojené s organizáciou konferencie.

Číslo účtu: 
Štátna pokladnica: IBAN SK878180 0000 0070 00071900
SWIFT SPSRSKBA
Variabilný symbol: 08042021
Do poznámky napíšte, prosím, „QV2021“ a svoje meno.

Dôležité termíny

Zaslanie prihlášky do: 26. marec 2021
Zaslanie príspevku do: 30. apríl 2021
Konanie konferencie: 8. apríl 2021

Autori

Pokyny pre autorov príspevkov

Príspevok v slovenskom alebo v anglickom jazyku v maximálnom rozsahu 10 normostrán (vrátane abstraktov, kľúčových slov, ilustrácií, tabuliek a zoznamu použitej literatúry).

Príspevok píšte priamo do prednastavenej šablóny príspevku (k dispozícii nižšie). Pri uvádzaní prameňov sa riaďte citačnými pravidlami.

Prezentácia príspevku by nemala prekročiť 15 minút a mala by byť zameraná na výsledky práce a zistenia.

Staff

Sekretariát konferencie

Ing. Tamás Darázs
Mgr. Renáta Sádecká
Mgr. Jana Paveleková

e-mail: qvmm(at)fmk.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01  Trnava

Organizačný výbor

Ing. Tamás Darázs
Mgr. Renáta Sádecká
Mgr. Jana Paveleková
Mgr. Eva Jonisová
Mgr. Natália Augustínová
Mgr. Michal Kubovics
Mgr. Branislav Oprala
Mgr. Pavel Bielik
Mgr. Alexandra Kukumbergová
Mgr. Diana Bulganová
Mgr. Marianna Urmínová
Mgr, Diana Bulganová
Mgr. Dominik Mičuda
Mgr. art. Martin Engler
Mgr. Peter Ušák
Mgr. Kristián Pribila
Mgr. Ladislav Halama

Zborníky

Súbory na stiahnutie:

Fotografie z predchádzajúcich ročníkov konferencie sú k dispozícii na facebookovej stránke Konferencie FMK.

 
Späť hore ↑