Teória digitálnych hier

Teória digitálnych hier je najmladší študijný program na FMK, ktorý odštartoval v akademickom roku 2015/2016. Jeho cieľom je reflektovať aktuálne trendy v hernom vývoji, ktoré identifikujú hry ako najnovší globálny komunikačný fenomén a pripravovať odborníkov zameraných na oblasť produkcie, distribúcie a spotreby digitálnych hier.

Hry už dávno nie sú len zábavkou hŕstky nadšencov, ale postupne dobiehajú mierou spotreby aj objemom investícií ostatné odvetvia zábavného priemyslu. Rozširujú o interaktívny rozmer oblasť audiovizuálneho umenia a športu. Stávajú sa v najrôznejších podobách súčasťou každodenného života bežných ľudí, čím vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov mediálnych štúdií a tiež podnecujú vznik celkom nových pracovných príležitostí, na ktoré zatiaľ komplexne nepripravuje žiadna škola v strednej a východnej Európe.

Úlohou študijného programu je zorientovať študentov v aktuálnom stave herného priemyslu, umožniť im pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripraviť ich na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Okrem odborníkov z oblasti hier na programe participujú pedagógovia z masmediálnej, marketingovej a umeleckej katedry. Ich predmety dopĺňajú a rozširujú možnosti uplatnenia, no predovšetkým vytvárajú predpoklady pre schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Predmety, ktoré tvoria povinnú súčasť štúdia, sú zamerané na:
 • Spoznanie histórie a pochopenie úlohy hier v spoločnosti,
 • získanie prehľadu v oblasti mediálneho a marketingového prostredia,
 • osvojenie si základných zručností nevyhnutných k tvorbe rôznych druhov mediálnych obsahov,
 • výskum súvisiaci s hraním a hrami, ktorý je základom pre diskusiu o budúcom vývoji,
 • vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj v zvolenej oblasti s ohľadom na preferencie a schopnosti konkrétneho študenta (matematika nie je povinná, rovnako ako nie je povinné vystupovanie pred kamerou, tvorba grafiky či hudby – sú však vhodné podmienky pre rozvoj v ľubovoľnej z týchto a mnohých ďalších oblastí),
 • Od akademického roka 2019/2020 sú v rozvrhu zaradené predmety zamerané na vývoj hier a tiež kompetitívne hranie. 
Teóriu dopĺňa bohatá prax:

Napriek tomu, že názov odboru indikuje teoretické zameranie, študenti sa môžu zapájať do širokého spektra dobrovoľných praktických aktivít:

UniCon 2019 Aftermovie

Mrk na čerstvé aftermovie od Patrika.

Uverejnil používateľ UniCon Utorok 19. februára 2019

 

Global Game Jam 2019

Global Game Jam Slovakia Aftermovie. Cítiš to? Tú príjemnú atmosféru? Ten pokoj a pohodu? My určite… ešte doteraz.Vďaka vám všetkým, snáď sa vidíme aj o rok.

Uverejnil používateľ TEDI Games Pondelok 28. januára 2019

 

 • Exkurzie na významné domáce a zahraničné podujatia súvisiace s herným priemyslom
  (Digital Dragons, 4Games, MČR / MSR, Y-Games, Dreamhack, IEM, Comic Con, atď.),
 • Stáže a kurzy v spolupráci s Pixel Federation (v minulosti SkillDrill, teraz Butterfly Effect) a LevelUP,
 • Experimentálna výučba tvorby hier v rámci projektu GameCraft,
 • Spolupráca s IGN na produkcii relácie Weekly Fix  (2018)

Všetky potrebné informácie o prijímačkách na tento a ďalšie programy nájdeš na tejto stránke. Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj nám ich napísať cez našu facebookovú stránku alebo live chat.

Čo po škole?

V rýchlo sa meniacom svete je ťažké povedať, ako bude vyzerať pracovný trh o 3, či 5 rokov. Špecifické potreby aj pozície sa menia, ale stále platí, že kariérne vyhliadky našich absolventov sú výborné. Digitálne hry a elektronický šport sú najrýchlejšie rastúcim segmentom kreatívneho priemyslu a Slovensko má výborné predpoklady, aby z tohto trendu ťažilo. FMK roky pripravuje svojich absolventov nie len na prácu v odbore médií a marketingu, ale stará sa aj o budovanie siete kontaktov, ktorá umožňuje šikovným študentom preskočiť hľadanie práce v inzercii a dostať sa na zaujímavé pozície nielen v hernom priemysle. Fakt, že náš odbor vznikol na humanitnej fakulte umožňuje študentom smerovať svoj rozvoj kdekoľvek na osi medzi technickým a umeleckým vzdelaním, ktoré poskytujú iné univerzity a zároveň mať celkový prehľad o dianí hernom svete. Štúdiom na tomto odbore a participáciou na spomenutých aktivitách sa naši študenti môžu pripravovať napríklad na tieto pozícíe:

Herný teoretik / žurnalista
Teoreticky zamerané predmety poskytujú základ pre fundovanú prácu v oblasti hernej žurnalistky a poskytujú vyćhodisko pre ďalšie prehlbovanie vedomostí, praticipáciu na výskumných projektoch a prípadnú akademickú kariéru v oblasti herných štúdií, ktorú je možné ďalej rozvíjať prostredníctvom doktorandského štúdia priamo na škole, alebo v zahraničí.

Generalista / Špecialista v hernom vývoji
Študijný program poskytuje predpoklady pre získanie základného povedomia o fungovaní jednotlivých špeciálizácií (programovanie, grafika, animácia a zvuk), ktoré je nevyhnutné pre prácu v oblasti DevOps či testingu, ale necháva otvorené dvere aj rozvoju tzv. T-shaped špecializácii vo vybranej oblasti, ktorej sa študent môže individuálne venovať v rámci projektovo orientovaných predmetov a pridružených aktivít zameraných na herný vývoj. Program na rozdiel od špecializovaných odborov nekladie nároky na predchádzajúce znalosti v týchto oblastiach.

Do Video Game Companies Hire Specialists or Generalists?

Comunity / Event / Social media manager
Kombinácia predmetov z oblastí médií (dizajn, fotografia, video, streaming) a marketingu (kampane, sociálne siete), ktorá je súčasťou študijného programu vytvára podmienky pre zvladnutie špecifických požiadaviek v oblasti budovania a správy herných komunít, ako aj širšieho uplatnenia v prudko rastúcom segmente herného marketingu, pričom väčšinu z ich je možné aplikovať aj mimo herného segmentu..

E-sportový menežér / tréner / profesionálny hráč
Program poskytuje možnosti pre individuálny rozvoj schopností nielen v oblasti vývoja. Ale aj samotného hrania hier, ktoré predstavuje jednu z kariérnych možností pre študentov, ktorí sa v tejto oblasti chcú ďalej rozvíjať. Na škole fungujú esportové teamy a jej študenti aktívne participujú na organizácii herných podujatí a rozvoji elektronického športu na rôznych pozíciach na základe preferencí a vlastných schopností.

Uplatnenie mimo herného priemyslu
Okrem toho odbor poskytuje cenné vedomosti uplatniteľné mimo herného priemyslu, nakoľko herné mechaniky sú prítomné takmer v každej oblasti digitálneho aj toho tradičného sveta a ich znalosť poskytuje konkurenčnú výhodu firmám, ktoré si chcú získať a udržať svojich zákazníkov.

 
Späť hore ↑