Katedra digitálnych hier

?? English version

Katedra digitálnych hier zastrešuje prvý komplexný odbor zaoberajúci sa digitálnymi hrami a hernými štúdiami na Slovensku a je jedným z prvých v rámci strednej Európy. Ponúka vyvážené vzdelanie v oblasti herných štúdií, masmédií a marketingu s dôrazom na teóriu a prax vo sfére digitálnych hier. Cieľom študijného programu je reflektovať aktuálne trendy v hernom vývoji, ktoré identifikujú hry ako najnovší globálny komunikačný fenomén a pripravovať odborníkov zameraných na oblasť produkcie, distribúcie a spotreby digitálnych hier.

Hry totiž už dávno nie sú len zábavkou hŕstky nadšencov, ale postupne dobiehajú mierou spotreby aj objemom investícií ostatné odvetvia zábavného priemyslu. Rozširujú o interaktívny rozmer oblasť audiovizuálneho umenia a športu. Stávajú sa v najrôznejších podobách súčasťou každodenného života bežných ľudí, čím vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov mediálnych štúdií a tiež podnecujú vznik celkom nových pracovných príležitostí, na ktoré zatiaľ komplexne nepripravuje žiadna škola v strednej a východnej Európe.

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Úlohou študijného programu je zorientovať študentov v aktuálnom stave herného priemyslu, umožniť im pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripraviť ich na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Okrem odborníkov z oblasti hier na programe participujú pedagógovia z masmediálnej, marketingovej a umeleckej katedry. Ich predmety dopĺňajú a rozširujú možnosti uplatnenia, no predovšetkým vytvárajú predpoklady pre schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Študijné plány, vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré nadobudne študent teórie digitálnych hier, nájdete tu.

Výučbu okrem kvalifikovaných pedagógov zabezpečujú aj odborníci z praxe. Cieľom katedry je formovať budúcich odborníkov v oblasti digitálnych hier ako na teoretickej úrovni, tak na úrovni praktickej. Absolvent odboru teória digitálnych hier disponuje širokou škálou poznatkov z rôznych vedných disciplín. Primárne z oblasti vývoja digitálnych hier a herných štúdií, sekundárne z oblasti mediálnych štúdií, masmediálnej a marketingovej komunikácie, rozšírených o špecifické predmety študijného programu.

Predmety, ktoré tvoria povinnú súčasť štúdia, sú zamerané na:
 • Spoznanie histórie a pochopenie úlohy hier v spoločnosti,
 • psychológiu a sociokultúrne aspekty hier ich kritickú analýzu v zmysle výrazových prostriedkov a etiky,
 • získanie prehľadu v oblasti mediálneho a marketingového prostredia,
 • osvojenie si základných zručností nevyhnutných k tvorbe rôznych druhov mediálnych obsahov, predovšetkým digitálnych hier,
  • grafika
  • vývojové nástroje
  • zvuk
  • herný dizajn
 • vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj v zvolenej oblasti s ohľadom na preferencie a schopnosti konkrétneho študenta,
 • výskum súvisiaci s hraním a hrami, ktorý je základom pre diskusiu o budúcom vývoji,
 • Od akademického roka 2019/2020 sú v rozvrhu zaradené predmety zamerané na vývoj hier a tiež kompetitívne hranie.
Teóriu dopĺňa bohatá prax

Napriek tomu, že názov odboru indikuje teoretické zameranie, študenti sa môžu zapájať do širokého spektra dobrovoľných praktických aktivít:

Herná žurnalistika

Naši študenti pôsobia v rôznych herných médiách, napríklad sa podieľajú na obsahu portálu IGN alebo webového médiá Herná zóna

Organizácia herného festivalu UniCon

UniCon je festival hráčov a hier, ktorý sa prvýkrát konal v roku 2016 a niesol rysy klasického conu (technologické herné novinky, cosplay, e-športové turnaje, retro herne, prednášky a workshopy). Počas éry pandémie sa Unicon stal digitálnym larpovým podujatím, v ktorom sa účastníci spoločne zapájajú do príbehu v tematickom virtuálnom prostredí. Počas dvoch dní musia účastníci spolupracovať, aby úspešne dokončili príbeh hry. Všetky aktivity sú gamifikované a za splnenie rôznych questov návštevníci dostávajú mince, ktoré môžu neskôr použiť v záverečnej dražbe s cieľom vyhrať zaujímavé ceny. Každý rok má festival inú tému súvisiacu s popkultúrou, ako napríklad Severská mytológia alebo Divoký západ.

 

Tvorba hier v rámci aktivít štúdia TEDI Games

TEDI GAMES je zoskupenie herných nadšencov študujúcich teóriu digitálnych hier na FMK UCM v Trnave. Študenti nepracujú len na svojich individuálnych projektoch, ale mnoho hier vzniká aj prostredníctvom game jamov. Tie prebiehajú pravidelne päťkrát za semester a študenti si na nich môžu vyskúšať prácu v tíme pričom dostávajú cennú spätnú väzbu aj od skúsených herných developerov. Okrem toho majú študenti možnosť zúčastňovať sa na herných jamoch ako Bratislava Game Jam. Každý rok sa tiež venujeme organizácii Global Game Jam Slovakia, Trnava Game Jam, ale aj medzinárodných game jamov v minulosti, napríklad LAG Jam (PL) či Game Jam+.

Herný vývoj pod dohľadom odborníkov tiež zabezpečujeme v rámci predmetu produkcia a postprodukcia digitálnych hier. Študenti pracujú v tímoch na vývoji svojej hry pod mentoringom odborníkov z Power Play Studia.

Game Jam Plus

Študenti sú zapojení do podnikateľského akcelerátora s medzinárodným presahom, v ktorom v rámci tímov počas jedného akademického roka pracujú na dlhodobých projektoch digitálnych hier. V roku 2022/2023 tri naše hry postúpili z európskeho semifinále do svetového, pričom hra Tartaros zvíťazila v dvoch kategóriách. 

Dielňa a muzeálna zbierka herných zariadení

Miestnosť, v ktorej študenti starým konzolám znovu vdýchnu život, nazývame familiárne dielňa. Konzoly opravujú tak, aby sa dali znovu použiť alebo ich vylepšujú. Samozrejme, je tu priestor na upgrade školských počítačov, ale aj inej rôznorodej techniky.

S dielňou súvisí aj múzeum so zbierkou konzol, ktoré dala dohromady študentská organizácia Re_try. Študenti zároveň pripravujú miestnosť, v ktorej sa budú konať streamy retro hier a nahrávanie ich gameplayov.

Priestory fakulty nájdete na tomto linku: https://fmk.sk/priestory-fakulty/

E-športová organizácia TEDI BEARS

Naši ešporťáci reprezentujú školu na rôznych turnajoch. Venujú sa kompetitívnemu hraniu CS: GO, LoL či Valorantu. Okrem toho podporujeme aj individuálnych hráčov (NHL a pod.). Okrem samotných hráčov v hrách ako sú League of legends, CS:GO, Valorant a iných pôsobia v tíme tréneri a manažéri. Študenti tak získavajú skúsenosť s tímovým manažmentom, prácou v tíme a spoluprácou. Taktiež je tu vytvorený priestor na rozvoj komentátorských a streamerských skillov. Okrem toho dosahujú študenti vynikajúce výsledky na národnej i medzinárodnej úrovni, ako napríklad:

» Výsledky nájdete na tomto odkaze.

Twitch kanál TEDI WATCH

Naši študenti sa tiež venujú streamovaniu a komentovaniu digitálnych hier. Okrem rozvoja a budovania značky vlastných kanálov podporuje katedra aj tvorbu obsahu na spoločnom kanáli, kde študenti pod dozorom pedagógov vytvárajú vlastné tematické živé vysielanie na témy digitálnych hier, či iných popkultúrnych fenoménov. Najčastejšie let´s playe alebo rôzne diskusné relácie, či hodnotenie hier vytvorených na game jamoch alebo komentovanie zápasov univerzitného tímu. 

Študentov podporujeme:
 • Exkurzie na významné domáce a zahraničné podujatia súvisiace s herným priemyslom (Digital Dragons, 4Games, MČR / MSR, Y-Games, Dreamhack, IEM, Comic Con, atď.).
 • Stáže a kurzy v spolupráci s Pixel Federation (v minulosti SkillDrill, Butterfly Effect  a LevelUP, lektorovanie v kurzoch herného vývoja).
 • Experimentálna výučba tvorby hier v rámci projektov Hemisféra (naši študenti sú lektori).

Uplatnenie

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu teória digitálnych hier sa môže uplatniť vo viacerých odvetviach herného priemyslu:

 • Herný teoretik / žurnalista
  Teoreticky zamerané predmety poskytujú základ pre fundovanú prácu v oblasti hernej žurnalistiky a poskytujú vyćhodisko pre ďalšie prehlbovanie vedomostí, participáciu na výskumných projektoch a prípadnú akademickú kariéru v oblasti herných štúdií, ktorú je možné ďalej rozvíjať prostredníctvom doktorandského štúdia priamo na škole, alebo v zahraničí.
 • Generalista / Špecialista v hernom vývoji
  Študijný program poskytuje predpoklady pre získanie základného povedomia o fungovaní jednotlivých špecializácií (programovanie, grafika, animácia a zvuk), ktoré je nevyhnutné pre prácu v oblasti DevOps či testingu, ale necháva otvorené dvere aj rozvoju tzv. T-shaped špecializácii vo vybranej oblasti, ktorej sa študent môže individuálne venovať v rámci projektovo orientovaných predmetov a pridružených aktivít zameraných na herný vývoj. Program na rozdiel od špecializovaných odborov nekladie nároky na predchádzajúce znalosti v týchto oblastiach.
 • Community / Event / Social media  manager
  Kombinácia predmetov z oblastí médií (dizajn, fotografia, video, streaming) a marketingu (kampane, sociálne siete), ktorá je súčasťou študijného programu vytvára podmienky pre zvládnutie špecifických požiadaviek v oblasti budovania a správy herných komunít, ako aj širšieho uplatnenia v prudko rastúcom segmente herného marketingu, pričom väčšinu z ich je možné aplikovať aj mimo herného segmentu.
 • E-športový manažér / tréner / profesionálny hráč
  Program poskytuje možnosti pre individuálny rozvoj schopností nielen v oblasti vývoja. Ale aj samotného hrania hier, ktoré predstavuje jednu z kariérnych možností pre študentov, ktorí sa v tejto oblasti chcú ďalej rozvíjať. Na škole fungujú esportové teamy a jej študenti aktívne participujú na organizácii herných podujatí a rozvoji elektronického športu na rôznych pozíciach na základe preferencií a vlastných schopností.
 • Uplatnenie mimo herného priemyslu
  Okrem toho odbor poskytuje cenné vedomosti uplatniteľné mimo herného priemyslu, nakoľko herné mechaniky sú prítomné takmer v každej oblasti digitálneho aj toho tradičného sveta a ich znalosť poskytuje konkurenčnú výhodu firmám, ktoré si chcú získať a udržať svojich zákazníkov.
Rozhovory s absolventmi: 

Veda a výskum

Veda a výskum

Pedagógovia a výskumní pracovníci na Katedre digitálnych hier sa zaoberajú rôznymi oblasťami herných štúdií, ktoré sa prelínajú aj s inými vednými disciplínami: 

 • Prepojenie herných štúdií a marketingovej komunikácie,
 • psychológia digitálnych hier (prieniky kognitívnej psychológie do tejto oblasti), 
 • metódy spotrebiteľského výskumu a výskumu digitálnych hier,
 • význam, dopad a aktuálne trendy v oblasti virtuálnej reality,
 • motivačné a tréningové faktory vo sfére elektronického športu, 
 • lokálna a globálna história herného zážitku a hier, 
 • štúdium herných mechaník a naratívov vo vzťahu k hernému produktu,
 • súvislosti medzi digitálnymi hrami a inými digitálnymi médiami,
 • aktuálne trendy v hernom priemysle a v produkcii digitálnych hier, najmä vo zvuku a grafike a vizuálnom storytellingu,  
 • inovácie v prostredí digitálnych hier a virtuálnych svetov so zreteľom na vzdelávanie,
 • etické / edukačné aspekty digitálnych hier, 
 • zavádzanie herných prvkov do neherných prostredí, 
 • rozvoj kritického myslenia prostredníctvom digitálnych hier,
 • skúmanie subkultúr, participačnej kultúry a fanúšikov.

Katedra sa taktiež podieľa na vydávaní vedeckého časopisu Acta Ludologica

Acta Ludologica je recenzovaný (double peer) vedecký časopis vydávaný dvakrát ročne v online aj tlačenej verzii. Zameriava sa na komplexný diskurz hier a digitálnych hier vrátane teoretických a empirických štúdií, výsledkov výskumov a ich implementácie do praxe, ako aj odborných publikačných recenzií a vedeckých recenzií digitálnych hier.

Okrem vyššie uvedených aktivít sa členovia katedry podieľajú na budovaní múzea hernej histórie, ktoré združuje technológie a ďalšie súvisiace predmety s vývojom digitálnych hier na Slovensku i vo svete, predovšetkým ich katalogizácia.

Vybrané riešené projekty

V rámci projektovej činnosti katedra participuje alebo participovala na týchto vzdelávacích a vedecko-výskumných domácich projektoch:

 • Erasmus + KA220: Gamebadges – Skill Mapping and Micro-credentials for the Game Industry – Associated partner (2024 – 2026)
 • VEGA 1/0606/21 Inovatívny model monetizácie digitálnych hier v oblasti kreatívneho priemyslu (2023 – 2025)
 • Erasmus + KA171: Mobility of Higher Education /  Asia Pacific University 
 • Kreatívne centrum Skladová – adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra a podpora kreatívneho priemyslu formou podnikateľských inkubátorov a akcelerátorov (2022 – 2025) 
 • VEGA: Využitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z (2022 – 2024) 
 • Operačný Program 311000: Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 – budovanie štúdia virtuálnej fyzioterapie (2020 – 2023)
 • Erasmus + KA204: Needs of CriticAl Thinking (2021 – 2023)
 • KEGA: Rozvoj digitálno-herných štúdií a dizajnu (2020 – 2022)
 • V4: Increasing Digital Competencies – The Growth of Education in Society (2020 – 2022)
 • FPPV:  Etické výzvy digitálnych hier, 2020
 • FPPV: Virtuálna Fakulta masmediálnej komunikácie v Second Life, 2020 
 • Erasmus + KA204: Location – based games as a contemporary, original, and innovative method of seniors´ teaching and learning (2017 – 2019) 
 • Creative Europe: Festival of Art and Independent Games LAG (2015 – 2019)

Spolupráce

My

Prijímačky

Všetky informácie a postup prijímacieho konania elektronickou formou nájdete na tomto linku a informácie o prijímacom konaní na externé štúdium sa nachádzajú tu.

Všetky potrebné informácie o prijímačkách na tento a ďalšie programy sú na tejto stránke. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nám ich napísať cez našu facebookovú stránku, live chat alebo na tedi(at)fmk.sk. 

 
Späť hore ↑