ucm tedi bears

Teória digitálnych hier

?? English version

Teória digitálnych hier je najmladší študijný program na FMK, ktorý odštartoval v akademickom roku 2015/2016. Jeho cieľom je reflektovať aktuálne trendy v hernom vývoji, ktoré identifikujú hry ako najnovší globálny komunikačný fenomén a pripravovať odborníkov zameraných na oblasť produkcie, distribúcie a spotreby digitálnych hier.

Hry už dávno nie sú len zábavkou hŕstky nadšencov, ale postupne dobiehajú mierou spotreby aj objemom investícií ostatné odvetvia zábavného priemyslu. Rozširujú o interaktívny rozmer oblasť audiovizuálneho umenia a športu. Stávajú sa v najrôznejších podobách súčasťou každodenného života bežných ľudí, čím vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov mediálnych štúdií a tiež podnecujú vznik celkom nových pracovných príležitostí, na ktoré zatiaľ komplexne nepripravuje žiadna škola v strednej a východnej Európe.

Úlohou študijného programu je zorientovať študentov v aktuálnom stave herného priemyslu, umožniť im pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripraviť ich na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Okrem odborníkov z oblasti hier na programe participujú pedagógovia z masmediálnej, marketingovej a umeleckej katedry. Ich predmety dopĺňajú a rozširujú možnosti uplatnenia, no predovšetkým vytvárajú predpoklady pre schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Profil absolventa:

Teória

Predmety, ktoré tvoria povinnú súčasť štúdia, sú zamerané na:
 • Spoznanie histórie a pochopenie úlohy hier v spoločnosti,
 • psychológiu a sociokultúrne aspekty hier ich kritickú analýzu v zmysle výrazových prostriedkov a etiky,
 • získanie prehľadu v oblasti mediálneho a marketingového prostredia,
 • osvojenie si základných zručností nevyhnutných k tvorbe rôznych druhov mediálnych obsahov, predovšetkým digitálnych hier,
  • grafika
  • vývojové nástroje
  • zvuk
  • herný dizajn
 • vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj v zvolenej oblasti s ohľadom na preferencie a schopnosti konkrétneho študenta,
 • výskum súvisiaci s hraním a hrami, ktorý je základom pre diskusiu o budúcom vývoji,
 • Od akademického roka 2019/2020 sú v rozvrhu zaradené predmety zamerané na vývoj hier a tiež kompetitívne hranie. 

Prax

Teóriu dopĺňa bohatá prax

Napriek tomu, že názov odboru indikuje teoretické zameranie, študenti sa môžu zapájať do širokého spektra dobrovoľných praktických aktivít:

Novinárčina
Naši študenti pôsobia v rôznych herných médiách, napríklad sa podieľajú na obsahu portálu IGN
 
Organizácia herného festivalu UniCon

UniCon je určený všetkým, ktorí milujú hry. V priestoroch FMK UCM v Trnave môžu návštevníci nájsť retro herňu so starými konzolami, a tiež nové vychytávky, množstvo netradičných spoločenských hier a najväčšiu prehliadku virtuálnej reality na Slovensku.

V programe pravidelne nájdete:

 • herné turnaje o zaujímavé ceny,
 • prednášky, workshopy a panelové diskusie súvisiace s online aj offline hraním,
 • prehliadka herných zariadení,
 • ukážky stolových a kartových hier,
 • neformálny networking s hosťami,

Tvorba hier v rámci aktivít štúdia TEDI Games

TEDI GAMES je zoskupenie herných nadšencov študujúcich Teóriu digtálnych hier na FMK UCM v Trnave. Študenti nepracujú len na svojich individuálnych projektoch, ale mnoho hier vzniká aj prostredníctvom game jamov. Tie prebiehajú pravidelne päťkrát za semester a študenti si na nich môžu vyskúšať prácu v tíme pričom dostávajú cennú spätnú väzbu aj od skúsených herných developerov. Okrem toho majú študenti možnosť zúčastňovať sa herných jamov ako LAG Jam (PL), Bratislava Game Jam, Game Days Game Jam, CS Game Jam. Každý rok sa tiež venujeme organizácii Global Game Jam Slovakia.

Dielňa a muzeálna zbierka herných zariadení

Miestnosť, v ktorej študenti starým konzolám znovu vdýchnu život, nazývame familiárne dielňa. Konzoly opravujú tak, aby sa dali znovu použiť alebo ich vylepšujú. Samozrejme, je tu priestor na upgrade školských počítačov, ale aj inej rôznorodej techniky.

S dielňou súvisí aj múzeum so zbierkou konzol, ktoré dala dohromady študentská organizácia Re_try. Študenti zároveň pripravujú miestnosť, v ktorej sa budú konať streamy retro hier a nahrávanie ich gameplayov.

E-športová organizácia TEDI BEARS

Naši ešporťáci reprezentujú školu na rôznych turnajoch. Venujú sa kompetitívnemu hraniu CS: GO, LoL či Valorantu. Okrem toho podporujeme aj individuálnych hráčov (NHL a pod.). Okrem samotných hráčov v hrách ako sú League of legends, CS:GO, Valorant a iných pôsobia v tíme tréneri a manažéri. Študenti tak získavajú skúsenosť s tímovým manažmentom, prácou v tíme a spoluprácou. Taktiež je tu vytvorený priestor na rozvoj komentátorských a streamerských skillov. Okrem toho dosahujú študenti vynikajúce výsledky na národnej i medzinárodnej úrovni, ako napríklad:

» Výsledky nájdete na tomto odkaze.

Študentov podporujeme:
 • Exkurzie na významné domáce a zahraničné podujatia súvisiace s herným priemyslom
  (Digital Dragons, 4Games, MČR / MSR, Y-Games, Dreamhack, IEM, Comic Con, atď.),
 • Stáže a kurzy v spolupráci s Pixel Federation (v minulosti SkillDrill, teraz Butterfly Effect) a LevelUP,
 • Experimentálna výučba tvorby hier v rámci projektu GameCraft,
Medzinárodé projekty a výmenné pobyty

Všetky potrebné informácie o prijímačkách na tento a ďalšie programy nájdeš na tejto stránke. Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj nám ich napísať cez našu facebookovú stránku alebo live chat.

Uplatnenie

Čo po škole?

V rýchlo sa meniacom svete je ťažké povedať, ako bude vyzerať pracovný trh o 3, či 5 rokov. Špecifické potreby aj pozície sa menia, ale stále platí, že kariérne vyhliadky našich absolventov sú výborné. Digitálne hry a elektronický šport sú najrýchlejšie rastúcim segmentom kreatívneho priemyslu a Slovensko má výborné predpoklady, aby z tohto trendu ťažilo. FMK roky pripravuje svojich absolventov nie len na prácu v odbore médií a marketingu, ale stará sa aj o budovanie siete kontaktov, ktorá umožňuje šikovným študentom preskočiť hľadanie práce v inzercii a dostať sa na zaujímavé pozície nielen v hernom priemysle. Fakt, že náš odbor vznikol na humanitnej fakulte umožňuje študentom smerovať svoj rozvoj kdekoľvek na osi medzi technickým a umeleckým vzdelaním, ktoré poskytujú iné univerzity a zároveň mať celkový prehľad o dianí hernom svete. Štúdiom na tomto odbore a participáciou na spomenutých aktivitách sa naši študenti môžu pripravovať napríklad na tieto pozície:

Herný teoretik / žurnalista
Teoreticky zamerané predmety poskytujú základ pre fundovanú prácu v oblasti hernej žurnalistky a poskytujú východisko pre ďalšie prehlbovanie vedomostí, participáciu na výskumných projektoch a prípadnú akademickú kariéru v oblasti herných štúdií, ktorú je možné ďalej rozvíjať prostredníctvom doktorandského štúdia priamo na škole, alebo v zahraničí.

Generalista / Špecialista v hernom vývoji
Študijný program poskytuje predpoklady pre získanie základného povedomia o fungovaní jednotlivých špecializácií (programovanie, grafika, animácia a zvuk), ktoré je nevyhnutné pre prácu v oblasti DevOps či testingu, ale necháva otvorené dvere aj rozvoju tzv. T-shaped špecializácii vo vybranej oblasti, ktorej sa študent môže individuálne venovať v rámci projektovo orientovaných predmetov a pridružených aktivít zameraných na herný vývoj. Program na rozdiel od špecializovaných odborov nekladie nároky na predchádzajúce znalosti v týchto oblastiach.

Do Video Game Companies Hire Specialists or Generalists?

Tvoriť hry je poslanie, hovorí absolventka TEDI Dejna Fašungová

Community / Event / Social media manager
Kombinácia predmetov z oblastí médií (dizajn, fotografia, video, streaming) a marketingu (kampane, sociálne siete), ktorá je súčasťou študijného programu vytvára podmienky pre zvládnutie špecifických požiadaviek v oblasti budovania a správy herných komunít, ako aj širšieho uplatnenia v prudko rastúcom segmente herného marketingu, pričom väčšinu z ich je možné aplikovať aj mimo herného segmentu.

Absolventka TEDI Paula Setnická: Festival UniCon bol môj skokanský mostík

E-športový manažér / tréner / profesionálny hráč
Program poskytuje možnosti pre individuálny rozvoj schopností nielen v oblasti vývoja. Ale aj samotného hrania hier, ktoré predstavuje jednu z kariérnych možností pre študentov, ktorí sa v tejto oblasti chcú ďalej rozvíjať. Na škole fungujú e-športové teamy a jej študenti aktívne participujú na organizácii herných podujatí a rozvoji elektronického športu na rôznych pozíciách na základe preferencií a vlastných schopností.

Uplatnenie mimo herného priemyslu
Okrem toho odbor poskytuje cenné vedomosti uplatniteľné mimo herného priemyslu, nakoľko herné mechaniky sú prítomné takmer v každej oblasti digitálneho aj toho tradičného sveta a ich znalosť poskytuje konkurenčnú výhodu firmám, ktoré si chcú získať a udržať svojich zákazníkov.

Partneri

My

Prijímačky

Všetky informácie a postup prijímacieho konania elektronickou formou nájdete na tomto linku a informácie o prijímacom konaní na externé štúdium sa nachádzajú tu.

 

 
Späť hore ↑