Teória digitálnych hier

Teória digitálnych hier je najmladší študijný program na FMK, ktorý odštartoval v akademickom roku 2015/2016. Jeho cieľom je reflektovať aktuálne trendy v mediálnom vývoji, ktoré identifikujú hry ako najnovší globálny komunikačný fenomén a pripravovať odborníkov zameraných na oblasť produkcie, distribúcie a spotreby digitálnych hier.

Hry už dávno nie sú len zábavkou hŕstky nadšencov, ale postupne dobiehajú mierou spotreby aj objemom investícií ostatné odvetvia zábavného priemyslu. Rozširujú o interaktívny rozmer oblasť audiovizuálneho umenia a športu. Stávajú sa v najrôznejších podobách súčasťou každodenného života bežných ľudí, čím vytvárajú priestor pre uplatnenie absolventov mediálnych štúdií a tiež podnecujú vznik celkom nových pracovných príležitostí, na ktoré zatiaľ komplexne nepripravuje žiadna škola v strednej a východnej európe.

Úlohou študijného programu je zorientovať študentov v aktuálnom stave herného priemyslu, umožniť im pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripraviť ich na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Okrem odborníkov z oblasti hier na programe participujú pedagógovia z masmediálnej, marketingovej a umeleckej katedry. Ich predmety dopĺňajú a rozširujú možnosti uplatnenia, no predovšetkým vytvárajú predpoklady pre schopnosť prispôsobiť sa meniacim podmienkam na tomto rýchlo sa rozvíjajúcom trhu.

Predmety, ktoré tvoria povinnú súčasť štúdia, sú zamerané na:

  • spoznanie histórie a pochopenie úlohy hier v spoločnosti,
  • získanie prehľadu v oblasti mediálneho a marketingového prostredia,
  • osvojenie si základných zručností nevyhnutných k tvorbe rôznych druhov mediálnych obsahov,
  • výskum súvisiaci s hraním a hrami, ktorý je základom pre diskusiu o budúcom vývoji,
  • vytvorenie priestoru pre ďalší rozvoj v zvolenej oblasti s ohľadom na preferencie a schopnosti konkrétneho študenta (matematika nie je povinná, rovnako ako nie je povinné vystupovanie pred kamerou, tvorba grafiky či hudby – sú však vhodné podmienky pre rozvoj v ľubovoľnej z týchto a mnohých ďalších oblastí).

Napriek tomu, že názov odboru indikuje teoretické zameranie, študenti sa môžu zapájať do širokého spektra dobrovoľných aktivít:

Všetky potrebné informácie o prijímačkách na tento a ďalšie programy nájdeš na tejto stránke. Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj nám ich napísať cez našu facebookovú stránku alebo live chat.

 

 
Späť hore ↑