Festival of Art and Independent Games LAG

Popis projektu

Popis projektu

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Kreatívna Európa 2014 – 2020. Vznikol ako spolupráca Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľská republika), Ostravskej univerzity (Česká republika) a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Slovenská republika).

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je podporiť príležitosti európskeho sektora kultúry a tvorivosti v rámci medzinárodných podujatí zameraných na propagáciu tvorby nezávislých umeleckých hier.

Projekt úzko podporuje naplnenie cieľov a priorít sub-programu Kultúra organizovaním medzinárodných kultúrnych aktivít, ako sú: workshopy, konferencie, súťaže a koncerty. Prostredníctvom medzinárodnej spolupráce vysokých škôl bude priamym účastníkom ako aj  širokej verejnosti predstavené odvetvie kultúry a kreativity a to formou súťaží pre študentov stredných škôl o najlepšiu hernú koncepciu, priebeh tvorby hry, konferencií s prednáškami, čo prispeje k posilneniu a zvýšeniu počtu odborníkov (t.j. dizajnérov, grafikov, hudobníkov….) v oblasti kreativity, vrátane počítačových hier.

Projekt bude generovať výsledky potenciálnych dlhodobých účinkov, ktoré budú mať vplyv na iné subjekty než partnerov projektu a priamych účastníkov. Projekt je nevyhnutným doplnkom kultúrnych aktivít, ktoré sú realizované na miestnej, regionálnej a národnej úrovni vo všetkých krajinách partnerov. V priebehu vykonávania medzinárodných workshopov, konferencií a súťaží sa podieľa na prehlbovaní znalostí a šírení kultúry európskych národov a podpory umeleckej činnosti.

Aktivity

Aktivity

V rámci projektu sa uskutočnia nasledujúce aktivity:

  • LAG Arena – medzinárodná súťaž pre študentov stredných škôl o najlepšie herné koncepty,
  • LAG Edu – medzinárodná konferencia s účasťou odborníkov z oblasti herného priemyslu zameraná na širokú verejnosť,
  • LAG Festival – jednodňová prezentácia nezávislých hier určená pre širokú verejnosť,
  • LAG Music – dva večerné koncerty, ktoré sa uskutočnia v rámci LAG Edu a LAG Festival.

Aktuality

Aktuality

15.7.2017 | 2. ročník

Počas týždňa od 27.6. do 3.7.2016 20 sa 20 študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zúčastnilo MAS Game Jam v Tešíne. Ich úlohou bolo vytvoriť marketingovú stratégiu pre hru, ktorú vytvorili ich kolegovia z poľskej a českej univerzity.

Pretože dobrý produkt je základom pre akúkoľvek marketingovú stratégiu, rozhodli sa ovplyvniť smer tvorby hier od začiatku. Pomáhali so storyboardom, a tiež s príslušnými hráčskymi prvkami. Nezabudli ani na projektovanie prvkov speňaženia a vybrali si najlepšiu platformu na spustenie hry. Počas tvorby hry sa naši študenti naučili komunikovať s programátormi a grafikou s cieľom splniť spoločný cieľ, vytvoriť funkčné demo počítačovej hry.

Okrem iného zistili, ako funguje vývoj hier a ktoré komponenty sú v tomto procese dôležité. Museli vytvoriť prezentáciu, ktorej cieľom bolo predať hru potenciálnym investorom v krátkom časovom období a predstaviť ju verejnosti. Okrem toho našli veľa užitočných kontaktov pre ďalšiu akademickú a možno aj profesionálnu spoluprácu.

 

20.6.2016 | 1. ročník

Počas týždňa od 12.6. do 16.6.2016 sa 20 študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave zúčastnilo MAS Game Jam v Ostrave. Študenti boli rozdelení do 10 členných zmiešaných medzinárodných družstiev, v rámci ktorých mali za úlohu vytvoriť hru od úplného začiatku. Úlohou našich študentov bolo vytvoriť marketingovú stratégiu hry. Vyhodnotenie najlepšej hry sa uskutočnilo 25.6. v Tešíne.

 

 
Späť hore ↑