Partnerships for Digital Education Readiness (KA226)

Základné informácie o projekte

Názov projektu: Covid-19 as a digital accelerator to spur Higher Education (KA226-4B49CAB7)

Projekt zameraný na využívanie digitálnych nástrojov v čase pandémie COVID – Digitálne nástroje a COVID. Nástroje sú rozdelené do troch hlavných oblastí:  

  1. Povedomie – Zdravie: (Monitorovanie chorôb: identifikácia šírenia látky COVID-19 v spoločnosti, Prevencia a zadržanie: prevencia šírenia choroby a podpora úsilia minimalizovať ďalšie šírenie),
  2. Diaľkové vzdelávanie a práca, Zábava (udalosti sa stávajú virtuálnymi) ,
  3. Boj proti účinkom COVID-19 (boj proti dezinformáciám, podpora vlád a spoločností pri zotavovaní sa z COVID-19.

Partneri

Koordinátor: UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA, Rumunsko

Ďalší partneri vrátane FMK:

  • FUNDACIO EURECAT (Španielsko),
  • TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME TUCEP (Taliansko),
  • STICHTING BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES (Holansko),
  • VIRTUAL CAMPUS LDA (Portugalsko).
 
Späť hore ↑