European Digital Media Observatory (EDMO)

Projekt je zameraný na vytvorenie národných a nadnárodných uzlov pre výskum digitálnych médií. Ide o medzinárodnú sieť výskumných centier, ktorých účelom je zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať poznatky týkajúce sa problematiky dezinformácií  a falošných správ.   

FMK UCM v rámci projektu zabezpečuje rôzne typy analytických a výskumných aktivít, ako aj aktivity v oblasti zvyšovania mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti detí, dospievajúcich i ďalších cieľových skupín. V rámci projektu spolupracujeme aj na vývoji edukačnej onlinovej hry zameranej na zvyšovanie odolnosti detí a dospievajúcich voči dezinformáciám. 

Základné informácie o projekte

Názov projektu: Central  European Digital Media Observatory (CEDMO)  

Výzva: CEF-TC-2020-2

Koordinátor: Univerzita Karlova (CZ).  

Doba riešenia: 10/2021 – 03/2024 

Partneri

 

Hlavným koordinátorom projektu je Center of Artificial Intelligence Journalism, ktoré pôsobí pri Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Na projekte okrem FMK participuje aj francúzska tlačová agentúra AFP, fact-checkingová agentúra Demagóg a univerzitné pracoviská z viacerých krajín EÚ. Projekt je zameraný na vývoj praktických nástrojov zameraných na detekciu a odhaľovanie dezinformácií, falošných správ a hoaxov s využitím nástrojov umelej inteligencie.

 

 
Späť hore ↑