cedmo

FMK sa stala súčasťou medzinárodného projektu na overovanie faktov, skúmať bude vplyv dezinformácií na spoločnosť

Jeho cieľom je zrýchliť a zefektívniť overovanie faktov s využitím umelej inteligencie, ako aj odhaľovať, skúmať a znižovať šírenie tzv. informačných porúch vrátane dezinformácií.

Súčasťou je aj vznik Stredoeurópskeho observatória digitálnych médií pod skratkou CEDMO (Central European Digital Media Observatory). Jeho zriadenie podporili vybrané ministerstvá aj mimovládne organizácie v zúčastnených krajinách. 

Projekt združuje partnerov z Českej republiky, Slovenska, Poľska a odborníkov z Francúzska a Grécka. 

Do riadenia sa zapojili aj významní odborníci, ktorí sú členmi strategického výboru, projektovej rady a najmä medzinárodného multidisciplinárneho poradného orgánu. Ten tvorí jedenásť rešpektovaných osobností z oblasti médií, umelej inteligencie, štátnej správy i neziskových organizácií. Jeho predsedom je Jochen Spangenberg, zástupca vedúceho pre výskum a spoluprácu v nemeckom verejnoprávnom médiu Deutsche Welle.

Ďalším významným odborníkom v poradnom orgáne je Michal Pěchouček, zakladateľ Centra umelej inteligencie pri ČVUT. Francúzsko zastupuje Sylvia Kauffmannová, bývalá šéfredaktorka denníka Le Monde. Skúsenosti zo Slovenska ponúkne odborník na informačnú bezpečnosť Tomáš Kriššák. K poľským expertom patrí Jacek Žakowski, spoluzakladateľ denníka Gazeta Wyborcza.

Nepretržité overovanie faktov zabezpečia Francúzska tlačová agentúra AFP a česká nezávislá fact-checkingová platforma Demagog.cz.

FMK sa bude venovať zvyšovaniu mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti

Vedeckí pracovníci z partnerských univerzít sa budú venovať dôsledkom informačných porúch na čele s dezinformáciami a zapoja sa aj do kampaní na zvyšovanie mediálnej gramotnosti, okrem iného s cieľom vzdelávať učiteľov a novinárov.

FMK UCM v rámci projektu zabezpečuje rôzne typy analytických a výskumných aktivít, ako aj aktivity v oblasti zvyšovania mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti detí, dospievajúcich i ďalších cieľových skupín.

Konzorcium CEDMO pod vedením Fakulty sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe zahŕňa osem partnerov a štyroch subdodávateľov. Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Hlavným koordinátorom je PhDr. Václav Moravec, Ph.D.

Zdroj titulnej foto: unsplash.com/Agence Olloweb