cedmo konferencia

Významní odborníci diskutujú na CEDMO konferencii o dezinformáciách. Zástupcov má na nej aj FMK

Poprední odborníci z vládnych aj mimovládnych organizácií, praxe a akademickej sféry sa vo štvrtok 22. septembra stretávajú na medzinárodnej konferencii v Prahe. Diskutovať budú o dezinformáciách a možnostiach ich eliminácie.

Konferenciu za účasti zástupcov EÚ, národnej vlády a hlavného mesta Českej republiky organizuje Stredoeurópske observatórium digitálnych médií (CEDMO) pod záštitou českého predsedníctva v Európskej únii. Za Slovenskú republiku CEDMO zastupujú Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) a Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT).

Cieľom konferencie je zhromaždiť komunitu odborníkov zameranú na boj proti dezinformáciám v Európe a vytvoriť priestor na diskusiu kľúčových partnerov zastupujúcich EÚ, verejné inštitúcie, ako aj akademickú obec, súkromný sektor a neziskovú sféru.

Diskutovať budú tí napovolanejší

Konferenciu vedie a aj otvorí koordinátor CEDMO, moderátor a vysokoškolský učiteľ Václav Moravec. Pozvanie na konferenciu okrem iných prijali viceprezidentka Európskej komisie Věra Jourová, Jochen Spangenberg z Nemeckej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej spoločnosti Deutsche Welle, predseda Európskej platformy regulačných orgánov a riaditeľ Kancelárie Rady pre mediálne služby Ľuboš Kukliš, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer a ďalší poprední odborníci z oblasti digitálnych politík, mediálnej gramotnosti, umelej inteligencie a informačných technológií.

Účastníci budú tiež diskutovať o vplyve a regulácii dezinformácií, súčasnej úlohe médií v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu či o možnostiach znižovania negatívnych dopadov dezinformácií na spoločnosť. Polarizáciu spoločnosti a rastúcu nedôveru časti občanov k demokratickým hodnotám a princípom možno spájať s mediálnou a informačnou gramotnosťou. V samostatnom paneli sa preto budeme zaoberať tým, či je táto gramotnosť vhodným nástrojom na zvýšenie odolnosti voči hybridným hrozbám, sofistikovaným dezinformačným a propagandistickým stratégiám,“ uviedol Norbert Vrabec z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Na konferencii budú predstavené aj dva nové európske projekty a príklady využitia umelej inteligencie pri overovaní faktov. Rozvoj technológií, najmä umelej inteligencie, predstavuje príležitosť v boji proti dezinformáciám.

Stredoeurópski overovatelia faktov sú extrémne preťažení, a preto vyvíjame nástroje umelej inteligencie, ktoré budú podporovať a do nejakej miery aj automatizovať overovanie faktov. V technologickom paneli budeme diskutovať s viacerými zahraničnými expertmi o výzvach overovania faktov, existujúcich nástrojoch pre factcheckerov, ako aj nástrojoch, na ktorých pracujeme v rámci projektu CEDMO,“ uviedla Mária Bieliková, členka Strategickej rady CEDMO z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 22. – 23. septembra 2022 v Prahe a online. Bližšie informácie a program sú dostupné na stránke: https://cedmohub.eu/cedmo-international-conference-europe-tackles-informational-chaos-cic2022/.

O projekte CEDMO

CEDMO spája štyri univerzity a jeden výskumný inštitút z Česka, Slovenska a Poľska, päť organizácií zameraných na overovanie faktov a jednu technologickú firmu, ktorá prepája hub na Európske observatórium digitálnych médií EDMO. Slovensko v tomto projekte zastupujú Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FMK UCM) a Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT). Factcheckingové organizácie pôsobiace na Slovensku zastupuje slovenská pobočka AFP, infosecurity.sk a demagog.sk.

Projekt CEDMO je spolufinancovaný Európskou komisiou vo výzve THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) – TELECOMMUNICATIONS SECTOR – CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), Ref.: 2020-EU-IA-0267.

Zdroj titulnej foto: twitter.com/Cedmo CZ