konspiracny index

Najviac veria konšpiráciám Slováci, ukázal prieskum realizovaný UCM

Tzv. konšpiračný index sa počíta ako priemer kladných odpovedí na štandardné konšpiračné otázky. Na Slovensku je v porovnaní so svetom extrémne vysoký.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý realizovalo Centrum pre bioetiku Filozofickej fakulty UCM v spolupráci s agentúrou Focus v dňoch 10. – 21. augusta na vzorke 1514 respondentov.

„Ukázalo sa, že konšpiračný index na Slovensku dosahuje hodnotu 30,27, čo jedna z úplne najvyšších hodnôt zo všetkých krajín, kde sa prieskum podľa tejto metodiky doteraz realizoval,“ hovorí riaditeľ zmieneného centra Peter Sýkora. Pre porovnanie, v štúdii francúzskych vedcov publikovanej vo vedeckom časopise Social Science Information v júni 2021 najvyššiu hodnotu konšpiračného indexu 25,29 zo skúmaných 22 štátov dosahovalo Turecko, najnižšiu Dánsko 6,29.

konspiracny index

Na Slovensku najväčší počet respondentov súhlasil s tvrdením, že pravda o škodlivých účinkoch vakcín je cielene pred verejnosťou ukrývaná (46,6 percenta) a s tvrdením, že bez ohľadu na to, kto je oficiálne na čele vlád alebo organizácií, existuje určitá skupina ľudí, ktorá tajne kontroluje chod sveta a spoločne ho ovláda (45 percent).

„Tieto zistenia sú v súlade s výsledkami prieskumu Globsec uskutočnenom v roku 2020 v desiatich krajinách východnej a strednej Európy. Zistil, že v priemere 56 percent respondentov je náchylných veriť nejakému konšpiračnému tvrdeniu, čo je najvyššie percento spomedzi týchto krajín,“ doplnil Sýkora. Výsledky prieskumu podľa neho naznačujú, že Slovensko je nielen východo- a stredoeurópskym rekordérom v akceptovaní konšpiračných teórií, ale dokonca celosvetovým.

Prieskum bol uskutočnený v rámci európskeho operačného programu Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (2020 – 2023), ktorý získala UCM.

Zdroj titulnej foto: pixabay.com