Communication in Times of Global Crises

Pozývame akademickú obec na medzinárodnú konferenciu do Bulharska

Konferencia s názvom Communication in Times of Global Crises (Komunikácia v čase globálnych kríz) sa uskutoční v dňoch 28. – 29. októbra v bulharskej Sofii.

Podujatie sa bude konať v rámci Dní sv. Klimenta Ochridského na Fakulte žurnalistiky a masovej komunikácie Sofijskej univerzity sv. Klimenta Ochridského (Sofia University „St. Kliment Ohridski“). Katedra komunikácie, vzťahov s verejnosťou a reklamy na tejto fakulte zároveň oslávi 30. výročie svojho založenia, akademické vzdelávanie v oblasti vzťahov s verejnosťou sa začalo v akademickom roku 1994-1995.

Vítané sú všetky témy súvisiace so súčasnými globálnymi krízami vrátane politických, ekonomických, sociálnych, kultúrnych, filozofických a vzdelávacích aspektov kríz a z nich vyplývajúcich výziev v oblasti komunikácie. Jazykom konferencie je angličtina a bulharčina.

Účasť na konferencii nie je spoplatnená a fakulta, ktorá podujatie organizuje, zároveň účastníkom a účastníčkam neprepláca cestovné ani ubytovanie.

Prihlášky na konferenciu posielajte na e-mailovú adresu petkovadp@yahoo.com. Mali by obsahovať názov, anotáciu príspevku v rozsahu do 250 slov a maximálne 5 kľúčových slov. 

Uzávierka prihlášok na konferenciu je 31. mája 2024. Po skončení konferencie budú príspevky zaradené do jubilejného zborníka katedry.

Všetky potrebné informácie nájdete v pozvánke na tomto odkaze.

Zdroj titulnej foto: fjmc.uni-sofia.bg