Umelecká komunita Bastion IV

Naše fotografky a fotografi experimentovali na workshope v Českej republike

Zamerali sa na environmentálny portrét a fotografovanie architektúry.

Študentky a študenti Ateliéru úžitkovej fotografie sa vydali do Josefova v Českej republike na fotografickú tvorivú dielňu s názvom „Umelecká komunita Bastion IV“. Workshop sa konal od 25. do 28. apríla a bol zameraný na environmentálny portrét a fotografovanie architektúry.

Umelecká komunita Bastion IV

Celá akcia vznikla vďaka fotografke a študentke Nine Pagáčovej. Zdroj: Peter Lančarič

Študentky a študenti mali možnosť experimentovať s rôznymi technikami a konceptmi pod vedením fotografa Petra Lančariča a externého lektora Rudka Rokošného. Centrum Bastion IV. poskytlo ubytovanie v historickej budove pevnosti Josefov, čím umožnilo študentkám a študentom jedinečnú príležitosť zapojiť sa do tvorivého procesu v inšpiratívnom prostredí umeleckej komunity.

Umelecká komunita Bastion IV

Umelci rôzneho zamerania majú v areáli Bastionu svoje ateliéry a dielne. Zdroj: Peter Lančarič

Okrem toho mali študentky a študenti príležitosť spoznať iných umelcov a študentstvo, čo ešte viac obohatilo ich tvorivý proces. Tento workshop nebol len príležitosťou pre rozvoj ich umenia, ale aj prvá spolupráca s Umeleckou komunitou Bastion IV. Celá akcia vznikla vďaka fotografke Nine Pagáčovej, študentke Ateliéru úžitkovej fotografie.

Zdroj titulnej fotografie: Peter Lančarič