Fotogafie študentov a pedagógov FMK UCM v Trnave nevšedne priblížili život Rómov

Fotografie študentov a pedagógov z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave sa stali súčasťou kalendára, ktorý vydala Rehoľa Monitorov na Slovensku. Fotografie na tému „rómska problematika“ vznikali v rámci tvorivej dielne predmetu Žurnalistická fotografia v obciach Lomnička a Muránska Dlhá Lúka.

Minoritský kalendár obsahuje 12 fotografií a je venovaný Rómom, ich životu, tradíciám, ale aj nevšedným momentom a okamihom, ktoré sú súčasťou ich každodennej existencie. Diela vznikali v rámci tvorivej dielne študentov a pedagógov Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM v Trnave a súčasne predstavujú semestrálny výstup študentov z predmetu Žurnalistická fotografia.

Rómovia a ich spôsob života sú často nepochopené a predmetom odsúdenia beztoho, aby sme poznali podmienky, v ktorých žijú, prípadne tradície, ktoré ich ovplyvňujú. Podobne ako my, aj oni však zažívajú každodenné menšie i väčšie radosti a starosti vytvárajúce denný kolorit života. Je plný krásy, túžob, ale aj utrpenia a skrytých nádejí. Sme veľmi radi, že aj touto cestou môžeme pomôcť pochopiť ich neľahký život, ale i krásu, ktorú v sebe ukrývajú,“ uviedol Jozef Sedlák, vedúci Ateliéru komunikácie v médiu fotografie FMK UCM v Trnave.

Výber fotografií zároveň súvisí s nádejou, ktorú zosobňuje postava blahoslaveného Zefirína Jiméneza Malla, patróna Rómov. Kalendár v úvode obsahuje aj modlitbu za Rómov. Záujemcovia si ho môžu bezplatne vyzdvihnúť v Reholi Minoritov v Bratislave, Karlova Ves.