Študenti z AKMF otvorili dve fotografické výstavy

Ateliér komunikácie v médiu fotografie (AKMF) hneď na začiatku nového roka pripravil dve prezentácie svojej tvorby. Pozrieť si ich môžete v Divadle Jána Palárika do 28. februára.

Prvá výstava nesie názov Altruizmus a zobrazuje príbehy starých ľudí a ich príbuzných potrebujúcich našu pomoc a ochranu. Na fotografiách je výrazne prítomný teologicko-antropologický prístup zachytenia aktivistických foriem pomoci ľuďom v núdzi, chorým, rodinám s deťmi, zvieratám, ale aj prírode a športu. „Vizualizovať altruizmus cez umelecký koncept dokumentárnej fotografie vyznieva možno provplánovo a javí sa ako jednoduché školské klišé, ktorým pri nepochopení témy intrepretujeme tradičné hodnoty ako naivnú predstavu idealizovaného sveta expanzie povrchenj lásky. Študenti však na túto tému reagujú veľmi osobne so silným sociálnym a sociologickým apelom,“ uviedol Jozef Sedlák, vedúci AKMF.

Téma druhej výstavy a názov zároveň je Alter ego – druhé ja. Snímky poukazujú na zložitosť a komplikovanosť vnútorného sveta mladých ľudí. Fotografie odhaľujú rôznorodosť ich uvažovania a kladú naliehavé otázky. Výstava formou fotografickej reflexie analyzuje a vyjasňuje pojem Alter ego, ktorý má sám o sebe charakter autorskej a subjektívnej výpovede. „V prípade tejto témy môžeme hovoriť o projekte, ktorý je z pohľadu mladého človeka v procese, vyvíja sa a nie je ukončený,“ uviedol Sedlák.

Divadlo je otvorené počas pracovných dní od 09.00 do 19.00 hod.. Kurátorom oboch výstav je doc. MgA. Jozef Sedlák. Fotografie vznikli v AKMF počas akademického roka 2017/2018.

Vystavujúci študenti: Alžbeta Sujová, Anita Štúgelová, Anna Hatasová, Barbara Čierna, Dominik Mičuda, Lucia Gechannerová, Katarína Jurková, Kristián Pribila, Kristína Fialová, Lenka Luscoňová, Lucia Repaská, Mária Mudroňová, Miroslav Čupka, Natália Feriančeková, Filip Oláh, Patrícia Gábrišová, Veronika Zemanová, Terézia Petrová.