Kde človek a voda pramení: Fotografické eseje z regiónu Severného Spiša

Výstava a kniha s názvom KDE ČLOVEK A VODA PRAMENÍ Vyšné Ružbachy / obrazové eseje je spoločným projektom FMK UCM v Trnave a obce Vyšné Ružbachy.

Kurátorka výstavy PhDr. Klára Kubíková zdôrazňuje funkciu umenia a fotografie archivovať to, čo je podstatné. Fotografické eseje z regiónu Severného Spiša sa začali odvíjať od poznania krajiny k človeku, jeho domovu, histórii a tradíciám. Príbeh sa otvára poznávaním kameňolomu – miesta tvorivého ducha a entuziazmu sochárov, ktorí tu v minulom storočí vytvorili počas sympózií  skulptúry z travertínu – galériu v prírode. Porozumenie s prírodou prináša človeku porozumenie so sebou samým.

Fotografiu krajiny môžeme vytvoriť v danom okamihu a z odstupom času privolá spomienku. „Portrét krajiny je ako portrét človeka. Nie je to len zobrazenie, ale aj poznanie,“ hovorí Kubíková. Fotografický prieskum života vo Vyšných Ružbachoch podľa nej nie je sociologickou sondou, ani kritickým pohľadom, ale záujmom o človeka, naplnený obdivom a úctou.

O projekte

O projekte

Autormi projektu sú  doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák pedagóg na FMK UCM v Trnave a Mgr. Ľubomír Hajdučík, farár z Nižných Ružbách.

Projekt reflektuje transformáciu slovenského vidieka a predstavuje v súčastnosti mnohovrstevnatosť  vývojových línií  a kultúrno – historických vzťahov, ktoré je dôležité archivovať.

Fotografický pohľad mladého človeka – študenta vie intuitívne zaznamenať okrem estetických hodnôt aj rozmer autenticity  a normatívnych etických  (morálnych)  hodnôt dôležitých pre spoločnosť.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia pre rok 2018.

Cieľ projektu

Cieľ projektu

Cieľom projektu je autorské skúmanie možností dokumentárnej fotografie a súčastných foriem vizuálneho jazyka. Predstavuje subjektívnejší smer a predpoklad analytickej obrazovej interpretácie prostredia a reality obce (kúpeľov) Vyšné Ružbachy.

Projekt výstavy a knižnej publikácie má nekomerčný charakter, skôr apeluje a zdôrazňuje požiadavku sebauvedomenia, autenticity  a revitalizácie kultúry a národného duchovného dedičstva, ktoré treba zachovať, archivovať a zveľaďovať.

O výstave

O výstave

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 24. júna 2018:

  • 16.30 hod. v priestoroch Obecného úradu Vyšné Ružbachy,
  • 17.30 hod. v priestoroch spoločenskej sály kúpeľného domu Vyšné Ružbachy.

Súčasťou otvorenia výstavy bude slávnostné uvedenie rovnomennej knihy. Výstava potrvá do 30. augusta 2018.

Cieľ výstavy

Cieľ výstavy

Ľubomír Hajdučík poukazuje vo svojom texte na religiózne znaky reality okolo nás. Historické kaplnky v katastry obce Vyšné Ružbachy zachytáva ako intímny priestor, ktorý ľudia ešte potrebujú.

„Ľudia, ktorí postavili kaplnky, chceli vyjadriť svoj životný pocit a vnímanie sveta. Modlili sa na poli, pri Božích mukách. Modlili sa v nich a pri nich. Modlitba sprevádzala celý ich život. Ďakovali, velebili Boha.  Obracali sa na svätých, prosili o úrodu, prosili o odpustenie hriechov, prosili o požehnanie životov. Kaplnky, bol ich veľmi intímny priestor. Dnes máme iné budovy a priestory, kde si zveríme svoje sny a túžby. Našli sme nové stroje a siete, ktoré nám napĺňajú život. Sú však kaplnky, ktoré ešte ľudia potrebujú. Také sú aj v okolí Vyšných Ružbách. Sú ľudia, ktorí sa o ne starajú. Sú ľudia, ktorí sa pri nich modlia. Videl som, že niektorí ešte potrebujú intímnosť kaplniek a krížov.”

Jozef Sedlák zdôrazňuje vizualitu a schopnosť obrazu zaznamenávať skryté kultúrne vrstvy, nesúce  symbolické odkazy pre súčasného človeka

„Tvorivé dielne  rozvíjajú prostredníctvom média fotografie zručnosti, verbálnu a neverbálnu komunikáciu s daným prostredím. Skúmajú nové stratégie dokumentárnej fotografie, najmä jej prepojenie s konceptuálnym dokumentom, sociológiou, fenoménom časozberu, archívu, denníka a pod. Pobyt vo Vyšných Ružbachoch nás viedol zaznamenávať podstatu videného. V tichu obce sme boli nútení zjednodušovať, vyberať, hľadať, opravovať, porovnávať, kombinovať a vkladať do kontextu to, čo je abstraktným premietaním ľudského vnímania do vlastnej osnovy príbehu. Ticho prepožičiavalo uši očiam, aby sme mohli lepšie kontemplovať realitu. Vyjadrením ticha bola schopnosť pozorovať a zaznamenať jeho tajomstvá. Fotografovanie a zhmotňovanie predstáv, bolo skoro ako obrátenie, ku ktorému nedochádzalo ľahko. Táto vizuálna komunikácia sa stala prejavom tej najintenzívnejšej prítomnosti v priestore a fyzičnosti. V tichu obce Vyšné Ružbachy sme mohli uvažovať o otázkach, ako zobraziť a interpretovať ľudí, deti, domy, ulice, kostol, kúpeľných hostí, bačov so psami, či krajinu.“

Petra Cepková pripodobňuje proces fotografovania k hlbším, existencionálnym veciam človeka.

„Fotografické zachytávanie života obce, ktorá si napriek vplyvom postmodernej spoločnosti zachovala akúsi trvácnu krásu rurálnych motívov zamrznutých v čase, nám umožnilo preniknúť do rôznych vrstiev tohto kúpeľného mesta, do života jeho ľudí, do ich každodennosti ozdobenej etnografickou krásou kraja, do miznúcich stôp ešte „starej“ doby a tradícií. Vizuálna sila fotografie spočíva vo vytvorení istého druhu súcitu a vzťahu so subjektom, je teda akousi katarznou snahou po materializácii ilúzie. Fotografie a spomienky nevyhadzujeme, sú totiž extenziou nášho bytia, ktoré nás presahuje v rade nekonečna.“

Autori

Vystavujúci autori

  • Petra Cepková, Peter Lančarič, Jozef Sedlák (FMK UCM Trnava),
  • Ľubomír Hajdučík (farár, Rímskokatolícka Cirkev Nižné Ružbachy),
  • Nikoleta Danišová, Nikola Hudáková, Jakub Kovalík, Ľubo Baran, Klaudia Šútorová, Magdaléna Tomalová, Aneta Štefkovičová, Eva Jonisová, Ivana Záškvarová, Juraj Figura (študenti Ateliéru komunikácie v médiu fotografie na FMK UCM v Trnave).

Fotografické diela na výstavu a v knihe vznikli v rámci tvorivých dielní v rozpätí:

  • od 13. do 16. mája  2016,
  • od 10. do 14. mája  2017,
  • od 1. do 3. októbra  2017,
  • od 1. do 6. marca 2018.

text: doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák
foto: Kde človek a voda pramení