Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

odborná asistentka, vedúca Ateliéru výtvarnej kultúry, Mediálneho ateliéru výtvarnej kultúry, spolu vedúca Ateliéru Komunikácie v Médiu Fotografie

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Utorok 9:30 - 11:00 hod., JAMA JC - zborovňa 04

Doktorka Petra Cepková vyštudovala odbor fotografia a výtvarné umenie na Vysokej škola Výtvarných Umení v Bratislave, kde končila doktorandskou prácou v ateliéri prof. Ľuba Stacha (2000 – 2009). Od roku 2012 pôsobí na FMK UCM v Trnave.

V rámci vedeckej činnosti sa venuje viacerým témam, napríklad súčasnému vizuálnemu jazyku média fotografie a výtvarného umenia. Okrem toho sa zaoberá zmenami a vplyvom nových technológií na tradičnú i digitálnu fotografiu, ako aj samotným smerovaním jednotlivých fotografických a umeleckých žánrov v súčasnosti. V jej témach dominuje subjektívny a konceptuálny dokument, ale aj manipulovaná a inscenovaná fotografia, a to najmä vo sfére zobrazovania rodiny, spoločenských stereotypov a genderových rolí. Vo svojej tvorbe sa venuje inscenovanej, konceptuálnej a dokumentárnej fotografii. Individuálne a kolektívne vystavovala nielen doma na Slovensku ale aj v Čechách, Poľsku, Francúzsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Mexiku, Kórei, Taliansku, Španielsku.

Spolupracovala so Slovenskou Akadémiou Vied pri tvorbe pojmov z oblasti fotografie do Encyklopédie BELIANA (2003 – 2005). V rokoch 2008 – 2013 vyučovala predmet KRESBA A MAĽBA pre architektov v rámci 2-ročného akreditovaného kurzu Návrhár zariadenia interiéru bytov, Vzdelávacie štúdio ALFA education, Bratislava, Slovensko. V rokoch 2012 – 2015 pôsobila ako externý pedagóg na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (predmet: Subjektívny dokument). V roku 2017 získala významné ocenenie Regionálneho osvetového strediska v Leviciach za 10 rokov spolupráce v oblasti fotografie pri príležitosti 10 rokov založenia ROS, Levice, Slovensko. Od roku 2018 je členkou odborného poradného zboru Národného Osvetového Centra v Bratislave pre oblasť fotografie.

Spolu s docentom Jozefom Sedlákom vydala niekoľko obsiahlych obrazových, fotografických, knižných publikácií z fotografických workshopov mapujúcich rôzne oblasti Slovenska, kde spolu so študentmi AKMF FMK UCM dokumentaristickým spôsobom zachovávajú obrazové správy a stopy v čase cez médium fotografie. Sleduje najmä aktuálne trendy či už v rámci sociológie, psychológie, filozofie, fotografickej žurnalistiky a etiky.

Jej diela boli zavedené do zbierok a fondov významných renomovaných verejných inštitúcií doma
a v zahraničí: Dom fotografie, Liptovský Mikuláš, Slovensko, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, Slovensko, Múzeum a kultúrne centrum Južného Zemplína Trebišov, Trebišov, Slovensko, Regionálne Osvetové Stredisko, Levice, Slovensko, Centro Internazionale Loris Malaguzzi, Reggio Emilia, Taliansko, Imago Mundi a Luciano Benetton Collection „Join the Dots/Unire le distanze/40 collections/6,354 works/38 countries, Terst, Taliansko.

Oblasti záujmu: teória a dejiny fotografie, konceptuálny dokument a inscenovaná fotografia, výtvarná
kultúra a multimediálna tvorba, umenie v marketingovej komunikácii, kurátorstvo výstav.

 

Publikácie

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 3

BEF 001 Voľná tvorba / Cepková, Petra, 2013.
In: muuza 2013 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár, Slavomír Magál, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-461-7, s. 48.

BEF 002 čo je hmatateľné ... / Cepková, Petra, 2014.
In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 16-17.

BEF 003 Vyšné Ružbachy. Obec, ktorá nespí... / Cepková, Petra = Vyšné Ružbachy. The village that doesn´t sleep..., 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 9-11.

CED  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

CED 001 [Fotografie] / Cepková, Petra, 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 21-219.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4

GII 001 Dominika Horáková Urban species / Cepková, Petra, 2012.
In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, č. 20 (2012), [1 s.]

GII 002 Ľubo Stacho tvorba 1976-2013 / Cepková, Petra : fotografia ako životná cesta, 2013.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 1, č. 1 (2013), s. 54-84.

GII 003 Hybe na fotografiách / Cepková, Petra, 2014.
In: Vnútorné svety / Inner Worlds : obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe : pictorial report on life and people in the village of Hybe / editor: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Andrea Boldišová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-603-1, s. 90-91.

GII 004 Editoriál / Cepková, Petra, 2014.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 2, č. 2 (2014), s. 2.

Predmety

  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie - všetky ročníky
  • Mediálny ateliér výtvarnej kultúry - všetky ročníky
  • Ateliér výtvarnej kultúry - všetky ročníky
  • Seminár multimediálnej tvorby
  • Umenie v marketingovej komunikácii

Projekty

Iné: Genius loci – trnavské hradby

KEGA: Fotografia program komunikácie

Členstvá

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: člen komisie PORTFOLIO REVIEW Mesiaca fotografie, Bratislava

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: člen komisie PORTFOLIO REVIEW, TRANSPHOTOGRAPHIQUES DE LILLE, Lille, Francuzsko

Členstvo v redakčnej rade časopisu v kategórii B: EJMAP (European Journal of Media, Art and Photography), FMK UCM, 1/2013, ISBN: 978-80-8105-516-4, str.4 a str. 54-85

Pobyty

SETSE tvorivý fotografický pobyt / Seeing Europe Through A Stanger´s Eyes, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, Špa, 01.09.2009 - 05.01.2010

Ocenenia

Výherkyňa Tvorivého fotografického pobytu v rámci projektu SETSE / Európska kultúra očami cudzinca, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Španielsko

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: hosť v rámci projektu 16. Letná fotoškola Domu fotografie, prednáška „Petra Cepková – výber z tvorby“, Spišská Nová Ves

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: prednáška na konferencii v rámci projektu SETSE KOLOKVIUM NA SLOVENSKU, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: spolupráca so Slovenskou Akadémiou Vied pri tvorbe hesiel z oblasti fotografie, Encyklopédia BELIANA, Bratislava

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: predseda 5.ročníka fotografickej súťaže poloprofesionálov a amatérov „Euroobčan, hviezda Európy“, Miestny úrad a Informačné centrum Europe Direct, Senica

Oznamy