Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

odborná asistentka

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 216

 

Publikácie

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 3

BEF 001 Voľná tvorba / Cepková, Petra, 2013.
In: muuza 2013 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár, Slavomír Magál, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-461-7, s. 48.

BEF 002 čo je hmatateľné ... / Cepková, Petra, 2014.
In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 16-17.

BEF 003 Vyšné Ružbachy. Obec, ktorá nespí... / Cepková, Petra = Vyšné Ružbachy. The village that doesn´t sleep..., 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 9-11.

CED  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

CED 001 [Fotografie] / Cepková, Petra, 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 21-219.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 4

GII 001 Dominika Horáková Urban species / Cepková, Petra, 2012.
In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, č. 20 (2012), [1 s.]

GII 002 Ľubo Stacho tvorba 1976-2013 / Cepková, Petra : fotografia ako životná cesta, 2013.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 1, č. 1 (2013), s. 54-84.

GII 003 Hybe na fotografiách / Cepková, Petra, 2014.
In: Vnútorné svety / Inner Worlds : obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe : pictorial report on life and people in the village of Hybe / editor: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Andrea Boldišová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-603-1, s. 90-91.

GII 004 Editoriál / Cepková, Petra, 2014.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 2, č. 2 (2014), s. 2.

Predmety

  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie - všetky ročníky
  • Ateliér výtvarnej kultúry - všetky ročníky


Projekty

Iné: Genius loci – trnavské hradby

KEGA: Fotografia program komunikácie

Pobyty

Iné: SETSE tvorivý fotografický pobyt / Seeing Europe Through A Stanger´s Eyes, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, Špa, 01.09.2009 - 05.01.2010

Ocenenia

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: člen komisie PORTFOLIO REVIEW Mesiaca fotografie, Bratislava

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: člen komisie PORTFOLIO REVIEW, TRANSPHOTOGRAPHIQUES DE LILLE, Lille, Francuzsko

Členstvo v redakčnej rade časopisu v kategórii B: EJMAP (European Journal of Media, Art and Photography), FMK UCM, 1/2013, ISBN: 978-80-8105-516-4, str.4 a str. 54-85

Pozvaná prednáška v zahraničí: prednáška o fotografii a tvorbe v rámci projektu SETSE, Konferencia, Reggio Emilia, Taliansko

Ostatné: výherca Tvorivého fotografického pobytu v rámci projektu SETSE / Európska kultúra očami cudzinca, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Španielsko

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: hosť v rámci projektu 16. Letná fotoškola Domu fotografie, prednáška „Petra Cepková – výber z tvorby“, Spišská Nová Ves

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: prednáška na konferencii v rámci projektu SETSE KOLOKVIUM NA SLOVENSKU, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: spolupráca so Slovenskou Akadémiou Vied pri tvorbe hesiel z oblasti fotografie, Encyklopédia BELIANA, Bratislava

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: predseda 5.ročníka fotografickej súťaže poloprofesionálov a amatérov „Euroobčan, hviezda Európy“, Miestny úrad a Informačné centrum Europe Direct, Senica

Oznamy