Mgr. Art. Petra Cepková, ArtD.

odborná asistentka

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, AM6/Malé Kino - suterén

utorok, 12:00 - 13:30 hod.

 

Publikácie

CEPKOVÁ, P. 2011. Apropriácia / Citácia. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

CEPKOVÁ, P. 2011. Denník. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

CEPKOVÁ, P. 2011. Fotografia program komunikácie. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

CEPKOVÁ, P. 2011. Luminografia. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

CEPKOVÁ, P. 2011. Móda ako stanovisko. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

CEPKOVÁ, P. 2011. Príbehy. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

CEPKOVÁ, P. 2011. Príbehy. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

CEPKOVÁ, P. 2011. Vizualizácia básne . In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

CEPKOVÁ, P. 2013. Voľná tvorba. In muuza 2013. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-461-7.

CEPKOVÁ, P. 2010. Cuentos stories - pr behy. In Families of Food. Poznań : University of Art in Poznań, 2010. ISBN 978-951-97304-8-6.
katalóg k výstave Petra Cepková Cuentos - stories - príbehy. In Cuentos - stories - príbehy, ed. Pep Benlloch. Valencia, španielsko : Universidad Politecnica de Valencia, španielsko, 2010. s. 60. 30 s. ISBN 978-84-8363-590-2.

CEPKOVÁ, P. 2011. Rozhovor s Mirom Švolíkom. In Fotonoviny. ISSN 1337-6454, Bratislava : Stredoeurópsky dom fotografie, 2011.

CEPKOVÁ, P. 2011. Rozhovor s Oljou Triaškou Stefanović. In Fotonoviny. ISSN 1337-6454, Bratislava : Stredoeurópsky dom fotografie, 2011.

CEPKOVÁ, P. 2011. Tamas Dezso Tu, Kdekoľvek / Here, Anywhere. In Fotonoviny. ISSN 1337-6454, Bratislava : Stredoeurópsky dom fotografie, 2011.

CEPKOVÁ, P. 2012. Recenzia výstavy DOMINIKA HORÁKOVÁ Urban species . In FOTOnoviny. ISSN 1337-6454, Bratislava : FOTOFO, Stredoeurópsky dom fotografie, Bratislava, 2012, č. 20, s. 20. 1 s.

CEPKOVÁ, P. 2013. Ľubo Stacho tvorba 1976-2013. In ejmap. ISSN 1339-4940, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2013.

CEPKOVÁ, P. 2014. čo je hmatatelné... In: muuza 2014: ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-570-6.

Predmety

  • Ateliér komunikácie v médiu fotografie - všetky ročníky
  • Ateliér výtvarnej kultúry - všetky ročníky


Projekty

Iné: Genius loci – trnavské hradby

KEGA: Fotografia program komunikácie

Pobyty

Iné: SETSE tvorivý fotografický pobyt / Seeing Europe Through A Stanger´s Eyes, Universidad Politecnica de Valencia, Valencia, Špa, 01.09.2009 - 05.01.2010

Ocenenia

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: člen komisie PORTFOLIO REVIEW Mesiaca fotografie, Bratislava

Členstvo v medzinárodných výboroch a komisiách: člen komisie PORTFOLIO REVIEW, TRANSPHOTOGRAPHIQUES DE LILLE, Lille, Francuzsko

Členstvo v redakčnej rade časopisu v kategórii B: EJMAP (European Journal of Media, Art and Photography), FMK UCM, 1/2013, ISBN: 978-80-8105-516-4, str.4 a str. 54-85

Pozvaná prednáška v zahraničí: prednáška o fotografii a tvorbe v rámci projektu SETSE, Konferencia, Reggio Emilia, Taliansko

Ostatné: výherca Tvorivého fotografického pobytu v rámci projektu SETSE / Európska kultúra očami cudzinca, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, Španielsko

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: hosť v rámci projektu 16. Letná fotoškola Domu fotografie, prednáška „Petra Cepková – výber z tvorby“, Spišská Nová Ves

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: prednáška na konferencii v rámci projektu SETSE KOLOKVIUM NA SLOVENSKU, Dom fotografie, Liptovský Mikuláš

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: spolupráca so Slovenskou Akadémiou Vied pri tvorbe hesiel z oblasti fotografie, Encyklopédia BELIANA, Bratislava

Expertná činnosť pre domáce inštitúcie: predseda 5.ročníka fotografickej súťaže poloprofesionálov a amatérov „Euroobčan, hviezda Európy“, Miestny úrad a Informačné centrum Europe Direct, Senica

Oznamy