doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák

docent

Docent Jozef Sedlák sa zaoberá fotografiou ako moderným komunikačným médiom. Realizoval témy  Génius loci – Skladová, Sídlisko Jama, Hradby, Trnavský cukrovar, Fotografický denník, Vianočný príbeh, Móda ako stanovisko, Reklama ako stanovisko, Portrét – tri generácie, Luminografia, Vizualizácia básní apod.

Na FMK UCM vyučuje fotografické praktikum a reklamnú fotografiu a dizajn a vedie výstavnú Galériu Ľudovíta Hlaváča na prezentovanie študentských prác a osobností slovenskej fotografie.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Documentary photography with religious theme / Sedlák, Jozef - Boldišová, Andrea, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 81-92.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 1

BDF 001 Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave / Sedlák, Jozef, 2013.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 1, č. 1 (2013), s. 32-53.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 1

BED 001 XIV. Tajomstvá fotografie / Sedlák, Jozef : (stručné dejiny fotografie), 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 401-416.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 19

BEF 001 Dokument / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 180-182.

BEF 002 Environmentálny dokument / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 42.

BEF 003 Graffiti / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 64.

BEF 004 Industriálna architektúra / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 104.

BEF 005 Jaroslav Žiak / Sedlák, Jozef : desať rokov : ten years, 2011.
In: 21. mesiac fotografie Bratislava = 21st month of photography Bratislava. - Bratislava : FOTOFO, 2011. - ISBN 978-80-85739-58-9, [2 s.]

BEF 006 Makrofotografia tela / môj priestor / Sedlák, Jozef, 2012.
In: muuza 2012 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár ... [et al.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-352-8, [1 s.]

BEF 007 Portrét / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 156.

BEF 008 Premietanie / Sedlák, Jozef, 2012.
In: muuza 2012 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár ... [et al.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-352-8, [1 s.]

BEF 009 Premietanie / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 138.

BEF 010 Reklama / antireklama / Sedlák, Jozef, 2012.
In: muuza 2012 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár ... [et al.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-352-8, [1 s.]

BEF 011 Vianočný príbeh / Sedlák, Jozef, 2012.
In: Magické roky = Magic years : 2002-2012 / Monika Stacho. - Bratislava : [s.n.], 2012. - ISBN 978-80-88973-90-4, [1 s.]

BEF 012 Výklady / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 92.

BEF 013 Sociologický portrét / Sedlák, Jozef, 2013.
In: muuza 2013 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár, Slavomír Magál, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-461-7, s. 112.

BEF 014 XIV. Tajomstvá fotografie / Sedlák, Jozef : (stručné dejiny fotografie), 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 406-426.

BEF 015 reklama na ... (hommage to ...) / Sedlák, Jozef, 2014.
In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 26.

BEF 016 reklama na topánky - reklama na smrť (hommage to Guy Bourdin) / Sedlák, Jozef, 2014.
In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 228-29.

BEF 017 reklama na zrkadlo (hommage to Francisco Infante) / Sedlák, Jozef, 2014.
In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 27.

BEF 018 XIII. Fotografia / Sedlák, Jozef : (stručný prehľad histórie svetovej a slovenskej fotografie), 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 345-360.

BEF 019 Bohatá pamäť. Pri fotografovaní treba zachovať ticho / Sedlák, Jozef = Vivid memory. Taking photographs requires silence, 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 14-17.

CDF  Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

CDF 001 Príbuznosti a odlišnosti / Sedlák, Jozef = The similarity and differentiations, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 119-127.

CED  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

CED 001 [Fotografie] / Sedlák, Jozef, 2016.
In: The History of European Photography : 1970 - 2000 / editor Václav Macek. - Bratislava : Central European House of Photography FOTOFO, Eyes On - European Month of Photography, 2016. - ISBN 978-80-85739-70-1, s. 643, 648, 650, 664, 665, 671.

CED 002 [Fotografie] / Sedlák, Jozef, 2017.
In: Uhský Pereval : Ukraina / editori publikácie: Monika a Ľubo Stacho. - Bratislava : Ľubo Stacho ALF, 2017. - ISBN 978-80-972739-1-0, s. 14-19.

CED 003 [Fotografie] / Sedlák, Jozef, 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 34-219.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 1

EDI 001 Anton Sládek - medzičas, Miznúce miesta Bratislavy / Sedlák, Jozef, 2015.
In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, Č. 33 (2015), s. 12.
Rec na: Medzičas / Anton Sládek. - Bratislava : Slovart, 2015.

EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 6

EDJ 001 Dni fotografie v Leviciach 2014 / Sedlák, Jozef, 2014.
In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, Roč. 9, č. 28 (2014) s. 6.

EDJ 002 Jaroslav Žiak "Hrdinovia" 2008 - 2011 / Sedlák, Jozef, 2014.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 2, č. 1 (2014), s. 26-49.

EDJ 003 O projekte vnútorné svety / Sedlák, Jozef, 2014.
In: Vnútorné svety / Inner Worlds : obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe : pictorial report on life and people in the village of Hybe / editor: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Andrea Boldišová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-603-1, s. 8-11.

EDJ 004 Za krížom - (za fotografiou) - esej / Sedlák, Jozef, 2013.
In: Za krížom = Following the cross / editor: Lucia Benická. - Bratislava : Dom fotografie, 2013. - ISBN 978-80-969955-5-4, s. 6-7.

EDJ 005 Ilja Jozef Marko / Sedlák, Jozef, 2015.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 3, č. 2 (2015), s. 44-53.

EDJ 006 Očakávanie / Sedlák, Jozef : Laura Štrompachová, 2015.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 3, č. 2 (2015), s. 16.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 6

GII 001 European Journal of media, Art and Photography / Sedlák, Jozef - Šimončič, Marek : (nový odborný časopis na FMK UCM v Trnave), 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 2 (2013), s. 112.

GII 002 Pocta Martinovi Martinčekovi / Sedlák, Jozef, 2013.
In: Hommage to Martin Martinček / editor: Lucia Benická. - Bratislava : Dom fotografie, 2013. - ISBN 978-80-969955-4-7, s. 9.

GII 003 Editoriál / Sedlák, Jozef, 2015.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 3, č. 1 (2015), s. 2.

GII 004 Rozpaky a rozhrešenia / Sedlák, Jozef, 2015.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 3, č. 1 (2015), s. 88.

GII 005 Odborný časopis European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) / Sedlák, Jozef, 2016.
In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, Č. 37 (2016), s. 13.

GII 006 Tri vernisáže a jedna kniha / Sedlák, Jozef, 2016.
In: Minoritský list, Č. 4(81) (2016), s. 7.

Predmety

  • Reklamná fotografia a dizajn I. - 2. ročník Bc. KOMU
  • MA - Komunikácia v médiu fotografie III. - 2. a 3. ročník Bc KOMU, MARK

Projekty

Iné: Genius loci – trnavské hradby

Iné: Vnútorné svety / Obrazová správa o ľuďoch a živote obce Hybe

Iné: Vnútorné svety

KEGA: Fotografia program komunikácie

Ocenenia

Ostatné: Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava 2010

Ostatné: Plaketa a cena Maďarskej republiky na medzinárodnom výtvarnom festivale, Art to Day

Ostatné: FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, Víťaz slovenského národného kola súťaže

Ostatné: FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, Víťaz slovenského národného kola súťaže

Oznamy