doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák

docent

Katedra umeleckej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 310

utorok, 14.00 - 16.00 hod.

Web: jozef.sedlak.3998

Docent Jozef Sedlák sa zaoberá fotografiou ako moderným komunikačným médiom. Realizoval témy  Génius loci – Skladová, Sídlisko Jama, Hradby, Trnavský cukrovar, Fotografický denník, Vianočný príbeh, Móda ako stanovisko, Reklama ako stanovisko, Portrét – tri generácie, Luminografia, Vizualizácia básní apod.

Na FMK UCM vyučuje fotografické praktikum a reklamnú fotografiu a dizajn a vedie výstavnú Galériu Ľudovíta Hlaváča na prezentovanie študentských prác a osobností slovenskej fotografie.

 

Publikácie

SEDLÁK, J. 1990. Hluchota reč poznanie. Osveta, 1990. ISBN 80-217-0153-6.

SEDLÁK, J. 2006. Modrý kostol. Lúč, 2006. ISBN 80-7114-590-4.

SEDLÁK, J. 2013. Združenie fotoamatérov a YMCA v Bratislave. In ejmap. ISSN 1339-4940, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. C, 2013.

SEDLÁK, J. 2013. Sociologický portrét. In Muuza (Ročenka kreatívnych výstupov a pedagógov a študentov). Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2013, roč. 3, č. 1, s. 188. 1 s. ISBN 978-808105-461-7.

SEDLÁK, J. – ŠIMONČIČ, M. 2013. European Journal of Media, Art and Photography. In Communication Today. ISSN 1338-130X EV 3972/10, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, 2013, roč. 4, č. 2, s. 118. 1 s.

SEDLÁK, J. 2011. Využitie fotografie v médiách. In Mediálna výchova. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. ISBN 978-80-8105-248-4.

SEDLÁK, J. 2011. XIV. Fotografia. In Lexikón masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. ISBN 978-80-8105-207-1.

SEDLÁK, J. 2012. XIV. Tajomstvá fotografie. In Základy masmediálnych štúdií. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-340-5.

SEDLÁK, J. 2011. Dokument. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umelecke, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

SEDLÁK, J. 2011. Environmentálny dokument. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umelecke, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

SEDLÁK, J. 2011. Graffiti. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umelecke, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

SEDLÁK, J. 2011. Industriálna architektúra. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umelecke, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

SEDLÁK, J. 2011. Jaroslav Žiak. In 21. mesiac fotografie Bratislava. Bratislava : FOTOFO, 2011. ISBN 978-80-85739-58-9.

SEDLÁK, J. 2011. Portrét. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umelecke, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

SEDLÁK, J. 2011. Premietanie. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umelecke, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

SEDLÁK, J. 2011. Výklady. In Fotografia. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie, 2011. ISBN 978-80-8105-257-6.

SEDLÁK, J. 2012. Makrofotografia tela / môj priestor. In muuza 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. ISBN 978-80-8105-352-8.

SEDLÁK, J. 2012. Premietanie. In muuza 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. ISBN 978-80-8105-352-8.

SEDLÁK, J. 2012. Reklama / antireklama. In muuza 2012. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2012. ISBN 978-80-8105-352-8.

SEDLÁK, J. 2012. Vianočný príbeh. In Magické roky. Bratislava : [s.n.], 2012. ISBN 978-80-88973-90-4.

SEDLÁK, J. 2013. XIV. Tajomstvá fotografie. In Masmediálne štúdiá v kocke. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. ISBN 978-80-8105-445-7.

SEDLÁK, J. 1996. Jozef Sedlák. Vydavateľstvo Osveta, 1996. ISBN 80-217-0304-0.

SEDLÁK, J. 1999. Karneval. FOTOFO, 1999. ISBN 80-85739-17-8.

SEDLÁK, J. 1999. Jozef Sedlák – Karneval. In Karneval. Bratislava : Fotofo, 1999. s. 84. 84 s. ISBN 80-85739-17-8.

SEDLÁK, J. 2000. Obec božia. FOTOFO, 2000. ISBN 80-85739-23-2.

SEDLÁK, J. Obec božia. In Obec božia. Bratislava : Fotofo Bratislava, 2000. s. 116. ISBN ISBN 80-85739-2.

SEDLÁK, J. Obec božia. In Obec božia. Bratislava : FOTOFO, 2000. s. 116. 116 s. ISBN ISBN 80-85739-2.

SEDLÁK, J. 2006. Kardinál Korec stále s nami. LÚČ, 2006. ISBN 80-7114-580-7.

SEDLÁK, J. 2006. Kardinál Korec stále s nami. LÚČ Bratislava, 2006. s. 244. ISBN ISBN 80-7114-580-7.

SEDLÁK, J. 2007. Stratený čas?. Slovenská národná galéria, 2007. ISBN 978-80-8059-127-4.

SEDLÁK, J. 2010. Roman Hájek – Podstatná je dôvera a komunikácia. In Arch (Arch o architektúre a inej kultúre). ISSN 1335-3268, Bratislava : Eurostav Bratislava, 2010, roč. 15, č. 9, s. 68. 6 s.

SEDLÁK, J. 2007. Jozef Sedlák. In Fototip. ISSN 1335-0773, Banská Bystrica : Občianske združenie priaznivcov fotografie, 2007.

SEDLÁK, J. 2013. Príbuznosti a odlišnosti. In Communication Today. ISSN 1338-130X, Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013.

SEDLÁK, J. 2009. Mojimi … tvojimi očami (spolu uvidíme viac). The Academy of Fine Arts and Design, 2009. ISBN 978-80-89259-35-9.

SEDLÁK, J. 2012. Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. ISBN 978-80-8105-379-5.

SEDLÁK, J. Tri ceny. Slovenská výtvarná únia.

SEDLÁK, J. 2014. Dni fotografie v Leviciach 2014. In: Fotonoviny: občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. ISSN 1337-6454.

SEDLÁK, J. 2014. Jaroslav Žiak "Hrdinovia" 2008-2011. In: ejmap: European Journal of Media, Art Photography. ISSN 1339-49-40.

SEDLÁK, J. - BOLDIŠOVÁ, A. 2014. Documentary photography with religious theme. In: European Journal of Science and Theology. ISSN 1841-0464.

SEDLÁK, J. 2014. O projekte vnútorné svety. In: Vnútorné svety: obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. ISBN 978-80-8105-603-1.

SEDLÁK, J. 2013. Pocta Martinovi Martinčekovi. In: Hommage to Martin Martinček. Bratislava: Dom fotografie, 2013. ISBN 978-80-969955-4-7.

SEDLÁK, J. 2014. reklama na... In: muuza 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-570-6.

SEDLÁK, J. 2014. reklama na zrkadlo. In: muuza 2014. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. ISBN 978-80-8105-570-6.

SEDLÁK, J. 2013. Za krížom -( za fotografiou) - esej. In: Za krížom. Bratislava: Dom fotografie, 2013. ISBN 978-80-969955-5-4.

Predmety

  • Reklamná fotografia a dizajn I. - 2. ročník Bc. KOMU
  • MA - Komunikácia v médiu fotografie III. - 2. a 3. ročník Bc KOMU, MARK

Projekty

Iné: Genius loci – trnavské hradby

Iné: Vnútorné svety / Obrazová správa o ľuďoch a živote obce Hybe

Iné: Vnútorné svety

KEGA: Fotografia program komunikácie

Ocenenia

Ostatné: Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava 2010

Ostatné: Plaketa a cena Maďarskej republiky na medzinárodnom výtvarnom festivale, Art to Day

Ostatné: FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, Víťaz slovenského národného kola súťaže

Ostatné: FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, Víťaz slovenského národného kola súťaže

Oznamy