doc. MgA. Jozef Sedlák

docent

Docent Jozef Sedlák sa zaoberá fotografiou ako moderným komunikačným médiom. Realizoval témy  Génius loci – Skladová, Sídlisko Jama, Hradby, Trnavský cukrovar, Fotografický denník, Vianočný príbeh, Móda ako stanovisko, Reklama ako stanovisko, Portrét – tri generácie, Luminografia, Vizualizácia básní apod.

Na FMK UCM vyučuje fotografické praktikum a reklamnú fotografiu a dizajn a vedie výstavnú Galériu Ľudovíta Hlaváča na prezentovanie študentských prác a osobností slovenskej fotografie.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 2

ADM 001 Documentary photography with religious theme / Sedlák, Jozef - Boldišová, Andrea, 2014.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 10, suppl. 1 (2014), pp. 81-92.

ADM 002 Empiricism of the medium of Photography and the Interflow of Realities of Vision / Petra Cepková, Peter Lančarič, Jozef Sedlák, 2021. DOI DOI 10.13187/me.2021.1.37.
In: Media Education (Mediaobrazovanie). - ISSN 1994-4160, č. 17(1) (2021), s. 37-44.

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 4

ADN 001 Združenie fotoamatérov YMCA v Bratislave / Jozef Sedlák, 2013.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 1, č. 1 (2013), s. 32-53.

ADN 002 Jaroslav Žiak "Hrdinovia" 2008 - 2011 / Jozef Sedlák, 2014.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 2, č. 1 (2014), s. 26-49.

ADN 003 Ilja Jozef Marko / Jozef Sedlák, 2015.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 3, č. 2 (2015), s. 44-53.

ADN 004 Hidden Meanings of Image of Communication in the Medium of Photography (Wisdom and Madness of Photography) / Jozef Sedlák, Peter Lančarič, Kristián Pribila, 2020.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 8, č. 2 (2020), s. 72-82.

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

BAB 001 Hluchota reč poznanie / Anton Uherík ; fotografie vyhotovil Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Martin : Osveta, 1990. - 192 s., 16. s. obr. príl. - ISBN 80-217-0153-6.

BAB 002 Modrý kostol : dejiny Kostola sv. Alžbety v Bratislave / Jozef Haľko ; fotografie Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Bratislava : Lúč, 2006. - 128 s. - ISBN 80-7114-590-4.

BDF  Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Počet záznamov: 2

BDF 001 Vianočné ozdoby zo slamy / Martina Bizovská ; foto: Jozef Sedlák, 2018.
In: Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu. - ISSN 1335-5457, Roč. 19, č. 3 (2018), s. 4-7.

BDF 002 Luxusné tkaniny v tradičnom odeve / Eva Hasalová ; foto: Jozef Sedlák, 2018.
In: Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu. - ISSN 1335-5457, Roč. 19, č. 1 (2018), s. 6-9.

BED  Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (do roku 2012)
Počet záznamov: 3

BED 001 XIV. Tajomstvá fotografie / Sedlák, Jozef : (stručné dejiny fotografie), 2012.
In: Základy masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová ; zostavovateľ: Lucia Jelčová; recenzenti: Rudolf Rybanský, Jozef Kudla. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-340-5, s. 401-416.

BED 002 XIV. Fotografia / Jozef Sedlák, 2011.
In: Lexikón masmediálnych štúdií / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-207-1, s. 358-373.

BED 003 Využitie fotografie v médiách / Jozef Sedlák, 2011.
In: Mediálna výchova : pre učiteľov stredných škôl / editori: Dana Petranová, Norbert Vrabec ; zostavovateľ: Mária Moravčíková. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, International Media Education Centre - Centrum mediálnej gramotnosti, 2011. - ISBN 978-80-8105-248-4, S. 145-149.

BEF  Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 21

BEF 001 Výklady / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 92.

BEF 002 Dokument / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 180-182.

BEF 003 XIII. Fotografia / Sedlák, Jozef : (stručný prehľad histórie svetovej a slovenskej fotografie), 2016.
In: Príručka pre uchádzača / editori: Jozef Matúš, Slavomír Magál, Dana Petranová ; recenzenti: Ľudmila Čábyová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2016. - ISBN 978-80-8105-773-1, s. 345-360.

BEF 004 XIV. Tajomstvá fotografie / Sedlák, Jozef : (stručné dejiny fotografie), 2013.
In: Masmediálne štúdiá v kocke / editori: Slavomír Magál, Jozef Matúš, Dana Petranová. - [1. vyd.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-445-7, s. 406-426.

BEF 005 Fotografia : (stručný prehľad histórie svetovej a slovenskej fotografie) / Jozef Sedlák, 2019.
In: Masmediálne štúdiá : príručka na prijímacie skúšky / editori: Ľudmila Čábyová, Ján Višňovský, Sabína Gáliková Tolnaiová, Dominika Čmehýlová-Rašová ; recenzenti: Eva Odlerová, Andrej Brník, Dáša Mendelová. - 1. vyd. - Bratislava : Letra Edu, 2019. - ISBN 978-80-89962-25-9, s. 147-161.

BEF 006 Sociologický portrét / Sedlák, Jozef, 2013.
In: muuza 2013 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár, Slavomír Magál, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - ISBN 978-80-8105-461-7, s. 112.

BEF 007 Jaroslav Žiak / Sedlák, Jozef : desať rokov : ten years, 2011.
In: 21. mesiac fotografie Bratislava = 21st month of photography Bratislava. - Bratislava : FOTOFO, 2011. - ISBN 978-80-85739-58-9, [2 s.]

BEF 009 Premietanie / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 138.

BEF 010 Portrét / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 156.

BEF 011 Premietanie / Sedlák, Jozef, 2012.
In: muuza 2012 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár ... [et al.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-352-8, [1 s.]

BEF 012 Makrofotografia tela / môj priestor / Sedlák, Jozef, 2012.
In: muuza 2012 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár ... [et al.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-352-8, [1 s.]

BEF 013 Reklama / antireklama / Sedlák, Jozef, 2012.
In: muuza 2012 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár ... [et al.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - ISBN 978-80-8105-352-8, [1 s.]

BEF 014 Bohatá pamäť. Pri fotografovaní treba zachovať ticho / Sedlák, Jozef = Vivid memory. Taking photographs requires silence, 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 14-17.

BEF 015 Vianočný príbeh / Sedlák, Jozef, 2012.
In: Magické roky = Magic years : 2002-2012 / Monika Stacho. - Bratislava : [s.n.], 2012. - ISBN 978-80-88973-90-4, [1 s.]

BEF 016 Industriálna architektúra / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 104.

BEF 017 Graffiti / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 64.

BEF 018 Environmentálny dokument / Sedlák, Jozef, 2011.
In: Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - ISBN 978-80-8105-257-6, s. 42.

BEF 019 reklama na ... (hommage to ...) / Sedlák, Jozef, 2014.
In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 26.

BEF 020 reklama na topánky - reklama na smrť (hommage to Guy Bourdin) / Sedlák, Jozef, 2014.
In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 228-29.

BEF 021 reklama na zrkadlo (hommage to Francisco Infante) / Sedlák, Jozef, 2014.
In: muuza 2014 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave / editor: Slavomír Magál. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - ISBN 978-80-8105-570-6, s. 27.

CAA Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách
Počet záznamov: 1

CAA 001 Vetešnictví pana Nakana / Hiromi Kawakamiová ; přebal s použitím fotografie Jozefa Sedláka. - 1. vyd. - Praha : Argo, 2018. - 267 s. - ISBN 978-80-257-2389-0.

CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 11

CAB 001 Damnatio memoriae = Stratenie pamiatky / P. Michal Zamkovský ... [et al.] ; editor: Jozef Sedlák ; obrazovú publikáciu posúdili: Ján Krížik, Slavomír Gálik. - 1. vyd. - [s.l.] : [s.n.], 2019. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii FAI. - 179 s. - ISBN 978-80-973291-0-5.

CAB 002 Dvakrát živá fotografia = Live photography twice / texty: Marián Paukov ... [et al.], editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Václav Macek, Slavomír Gálik. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2018. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii FAI. - 159 s. - ISBN 978-80-8189-018-5.

CAB 003 Jozef Sedlák / Václav Macek ; fotografie Jozef Sedlák. - Martin : Vydavateľstvo Osveta, 1996. - 115 s. - ISBN 80-217-0304-0.

CAB 004 Kardinál Korec stále s nami : Ján Chryzostom Korec vo fotografiách Jozefa Sedláka / zodpovedná redaktorka: Anna Kolková ; [fotografie Jozef Sedlák]. - 1. vyd. - Bratislava : LÚČ, 2006. - 244 s. - ISBN 80-7114-580-7.

CAB 005 Karneval = Carnival / text Jozef Ridilla, Vladimír Vorobjov ; fotografie Jozef Sedlák. - Bratislava : FOTOFO, 1999. - 83 s. - ISBN 80-85739-17-8.

CAB 006 Kostol sv. Bartolomeja v Hniezdnom v kultúrno-historických súvislostiach : publikácia vydaná pri príležitosti 200. výročia jeho konsekrácie (1820) a 750. výročia príchodu Nemcov do Hniezdneho (1270/1271) / texty Peter Olekšák ; fotografie Peter Olekšák, Jozef Sedlák ; recenzenti Peter Zubko, Róbert Lapko, Jozef Zentko. - 1. vyd. - Hniezdne : Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hniezdne, 2019. - 320 s. - ISBN 978-80-570-0742-5.

CAB 007 Milan Stanislav Ďurica : 1925 - 2015 / František Vnuk ; fotografie Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Bratislava : LÚČ, 2015. - 80 s. - ISBN 978-80-8179-008-9.

CAB 008 Obec božia = God`s children / výber textu: Eduard Filo, Jozef Sedlák ; fotografie Jozef Sedlák. - Bratislava : FOTOFO, 2000. - nestr. - ISBN 80-85739-23-2.

CAB 009 Stratený čas? = Lost time? : Slovensko 1969 - 1989 v dokumentárnej fotografii : Slovakia 1969 - 1989 in documantary photography / Petra Hanáková, Aurel Hrabušický ; [fotografie Jozef Sedlák]. - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2007. - 215 s. - ISBN 978-80-8059-127-4.

CAB 010 Te Deum Laudamus : rozlúčka s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom vo fotografiách Jozefa Sedláka / fotografie Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Bratislava : LÚČ, 2015. - 167 s. - ISBN 978-80-8179-022-5.

CAB 011 Vanek / Sabina Jankovičová ; fotografie: Gašpar Vanek, Róbert Kucmen, Jozef Sedlák, Pavol Breier, Adrián Matušík. - 1. vyd. - Nové Zámky : Galéria umenia Ernesta Zmetáka, 2015. - 248 s. - ISBN 978-80-89330-37-9.

CDF  Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 9

CDF 001 From the series Carnival, 1988 - 1993 / Jozef Sedlák, 2019.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 7, č. 1 (2019), s. 22-77.

CDF 002 Jozef Sedlák / [fotografie Jozef Sedlák], 2007.
In: Fototip. - ISSN 1335-0773, Roč. XIV, č. 9 (2007), s. 20-23.

CDF 003 Kardinál Ján Chryzostom Korec odišiel do večnosti / Ivan Šulík ; snímka: Jozef Sedlák, 2015.
In: Katolícke noviny. - ISSN 0139-8512, Roč. 130, č. 44 (2015), s. 3.

CDF 004 Majstri majoliky dnes II / Eva Ševčíková ; foto: Jozef Sedlák, 2016.
In: Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu. - ISSN 1335-5457, Roč. 17, č. 4 (2016), s. 4-7.

CDF 005 Modelky z obálky / Eva Ševčíková ; foto: Jozef Sedlák, 2016.
In: Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu. - ISSN 1335-5457, Roč. 17, č. 1 (2016), s. 8-9.

CDF 006 Príbuznosti a odlišnosti / Sedlák, Jozef = The similarity and differentiations, 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 1 (2013), s. 119-127.

CDF 007 Rozlúčili sme sa s otcom kardinálom Korcom / Ján Lauko ; snímky: Jozef Sedlák, Ján Macák, 2015.
In: Katolícke noviny. - ISSN 0139-8512, Roč. 130, č. 45 (2015), s. 3.

CDF 008 Šperk s tvárou ÚĽUV-u / Tomáš Mikolaj ; foto: Jozef Sedlák, 2016.
In: Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu. - ISSN 1335-5457, Roč. 17, č. 3 (2016), s. 6-12.

CDF 009 Zabudnuté vlastnosti ľanového plátna / Diana Némethová ; foto: Jozef Sedlák, 2016.
In: Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu. - ISSN 1335-5457, Roč. 17, č. 2 (2016), s. 31.

CED  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 2

CED 001 [Fotografie] / Sedlák, Jozef, 2017.
In: Uhský Pereval : Ukraina / editori publikácie: Monika a Ľubo Stacho. - Bratislava : Ľubo Stacho ALF, 2017. - ISBN 978-80-972739-1-0, s. 14-19.

CED 002 [Fotografie] / Sedlák, Jozef, 2016.
In: The History of European Photography : 1970 - 2000 / editor Václav Macek. - Bratislava : Central European House of Photography FOTOFO, Eyes On - European Month of Photography, 2016. - ISBN 978-80-85739-70-1, s. 643, 648, 650, 664, 665, 671.

CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma
Počet záznamov: 2

CKB 001 Re/migrácia obrazu / editor a zostavovateľ katalógu: Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Bratislava : Katedra fotografie a nových médií, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2015. - 60 s. - ISBN 978-80-89259-93-9.

CKB 002 Vnútorné svety / Inner Worlds : obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe : pictorial report on life and people in the village of Hybe / editor: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Andrea Boldišová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - 160 s. - ISBN 978-80-8105-603-1.

EAI Prehľadové práce
Počet záznamov: 1

EAI 001 Nesmíme se bát! : Michal Zamkovský / Imrich Gazda, Pavol Rábara ; foto: Jozef Sedlák, Eva Jonisová, Jakub Kovalík. - 1. vyd. - Uhřice : Doron, 2019. - 192 s. - ISBN 978-80-7297-135-0.

EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Počet záznamov: 2

EDI 001 Anton Sládek - medzičas, Miznúce miesta Bratislavy / Sedlák, Jozef, 2015.
In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, Č. 33 (2015), s. 12.
Rec na: Medzičas / Anton Sládek. - Bratislava : Slovart, 2015.

EDI 002 Dokument1 / Jozef Sedlák, 2020.
In: Fotonoviny : štvrťročník o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, č. 50 (2020), s. 18-19.
Rec na: Dokument1 / editori: Veronika Marek Markovičová, Michaela Pašteková, Ján Viazanička. - Bratislava : ARTTODAY, 2019. - 150 s. - ISBN 978-80-973492-0-2.

EDJ  Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch
Počet záznamov: 5

EDJ 001 Dni fotografie v Leviciach 2014 / Sedlák, Jozef, 2014.
In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, Roč. 9, č. 28 (2014) s. 6.

EDJ 002 O projekte vnútorné svety / Sedlák, Jozef, 2014.
In: Vnútorné svety / Inner Worlds : obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe : pictorial report on life and people in the village of Hybe / editor: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Andrea Boldišová. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, 2014. - ISBN 978-80-8105-603-1, s. 8-11.

EDJ 003 Očakávanie / Sedlák, Jozef : Laura Štrompachová, 2015.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 3, č. 2 (2015), s. 16.

EDJ 004 Za krížom - (za fotografiou) - esej / Sedlák, Jozef, 2013.
In: Za krížom = Following the cross / editor: Lucia Benická. - Bratislava : Dom fotografie, 2013. - ISBN 978-80-969955-5-4, s. 6-7.

EDJ 005 Združenie fotografov amatérov YMCA Bratislava / Jozef Sedlák, 2020.
In: Fotonoviny : štvrťročník o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, č. 53 (2020), s. 18-19.

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...)
Počet záznamov: 10

FAI 001 Archeológia času = The archeology of time : život a príbehy ľudí z južného Zemplína : life and stories of people of south Zemplín / editori/editors: Jozef Sedlák, Tomáš Lesňák. - 1. vyd. - [S.l.] : [Rehoľa Menších bratov konventuálov - minoritov na Slovensku], 2016. - 293 s. - ISBN 978-80-89495-22-1.

FAI 002 Deti Patrónky : 2009 - 2019 / editor: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Ladislav Čarný, Slavomír Gálik. - 1. vyd. - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2019. - 104 s. - ISBN 978-80-8189-032-1.

FAI 003 Fotografia : program komunikácie / editori Peter Rónai, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra umeleckej komunikácie UCM v Trnave, 2011. - 300 s. - ISBN 978-80-8105-257-6.

FAI 004 Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; texty: Ján Dudjak ... [et al.]. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii CAB. - 221 s. - ISBN 978-80-8105-926-1.

FAI 005 Mojimi ... tvojimi očami (spolu uvidíme viac) / text: Monika Mikušová, Miroslav Kuric, Jozef Sedlák ; editorial concept: Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Bratislava : The Academy of Fine Arts and Design, 2009. - ISBN 978-80-89259-35-9.

FAI 006 muuza 2012 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár ... [et al.]. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. - 191 s. - ISBN 978-80-8105-352-8.

FAI 007 muuza 2013 : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / editori: Tibor Huszár, Slavomír Magál, Jozef Sedlák. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2013. - 191 s. - ISBN 978-80-8105-461-7.

FAI 008 Skryté za fotografiou : reflexívna analýza fotografickej tvorby Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka / editor: Peter Lančarič ; fotografie: Petra Cepková, Jozef Sedlák ; recenzenti: Hana Pravdová, Zora Hudíková. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - Publikácia je registrovaná aj v kategórii CAB. - 125 s. - ISBN 978-80-8105-979-7.

FAI 009 ŠVOAUK 2018 [elektronický zdroj] : sekcia umeleckej komunikácie / zostavovatelia: Jozef Sedlák, Petra Cepková, Marek Šimončič ; interní recenzenti: Zora Hudíková, Dušan Blahút. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - 193 s. - Online zborník. - ISBN 978-80-8105-982-7.

FAI 010 Zborník prác zo študentskej vedecko-odbornej a umeleckej konferencie 2012 [elektronický zdroj]. III. časť : Sekcia umeleckej komunikácie / editori: Jozef Sedlák, Dana Petranová, Hana Pravdová ; recenzenti: Zora Hudíková, Tomáš Hučko. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2012. - 1 DVD-ROM (160 s.). - Elektronický zborník. - ISBN 978-80-8105-379-5.

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Počet záznamov: 13

GII 001 Biennale Arte 2019 / Jozef Sedlák, 2019.
In: Fotonoviny : štvrťročník o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, Roč. 13, č. 4 (2019), s. 5-6.

GII 002 Česká a slovenská fotografie = Czech and Slovak Photography : osmdesátých a devadesátých let 20. století : of the 1980s and 1990s / Helena Rišlinková, Lucia Lendelová, Tomáš Pospěch ; [vystavovatelia Jozef Sedlák, Peter Rónai]. - Olomouc : Muzeum umění, 2002. - Publikácia k výstavám Muzeum umění Olomouc, 30.5.2002 - 18.8.2002 a Mesiac Fotografie 2002 Bratislava, 1.11.2002 - 31.11.2002. - ISBN 80-85227-50-9.

GII 003 Editoriál / Sedlák, Jozef, 2015.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 3, č. 1 (2015), s. 2.

GII 004 European Journal of media, Art and Photography / Sedlák, Jozef - Šimončič, Marek : (nový odborný časopis na FMK UCM v Trnave), 2013.
In: Communication Today. - ISSN 1338-130X, Roč. 4, č. 2 (2013), s. 112.

GII 005 Jozef Sedlák A photographer of lively faith : interview with Jozef Sedlák / Petra Cepková, Jozef Sedlák, 2019.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 7, č. 1 (2019), s. 6-15.

GII 006 Kto je vlastne normálny? / [dotazovateľ] Denisa Gdovinová ; fotografie Jozef Sedlák, 2018.
In: Týždeň. - ISSN 1336-5932, Roč. 15, č. 46 (2018), s. 54-57.

GII 007 Odborný časopis European Journal of Media, Art and Photography (EJMAP) / Sedlák, Jozef, 2016.
In: Fotonoviny : občasník informácií o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, Č. 37 (2016), s. 13.

GII 008 Pocta Martinovi Martinčekovi / Sedlák, Jozef, 2013.
In: Hommage to Martin Martinček / editor: Lucia Benická. - Bratislava : Dom fotografie, 2013. - ISBN 978-80-969955-4-7, s. 9.

GII 009 Príbeh fotografie z depozitu Múzea fotografie / Jozef Sedlák, 2018.
In: Fotonoviny : štvrťročník o fotografickom dianí na Slovensku. - ISSN 1337-6454, Roč. 12, č. 45 (2018), s. 16.

GII 010 Rozpaky a rozhrešenia / Sedlák, Jozef, 2015.
In: ejmap : European Journal of Media, Art & Photography. - ISSN 1339-4940, Roč. 3, č. 1 (2015), s. 88.

GII 011 Spomíname na kardinála Korca / Jozef Sedlák, 2020.
In: Katolícke noviny. - ISSN 0139-8512, Roč. 135, č. 43 (2020), s. 1-1.

GII 012 Tri ceny / Roman Popelár ; [fotografie Jozef Sedlák]. - [Bratislava] : Slovenská výtvarná únia, [2012]. - [23] s.

GII 013 Tri vernisáže a jedna kniha / Sedlák, Jozef, 2016.
In: Minoritský list, Č. 4(81) (2016), s. 7.

Predmety

 • žurnalistická fotografia I., II. - 2. Bc. KOMU
 • Ateliér komunikácie v médiu fotografie - všetky ročníky
 • kultúrne kontexty digitálnych hier - 3. Bc. TEDI
 • kreativita v spracovávaní digitálnych hier - 1. Mgr. TEDI
 • grafika a dizajn - 1. Mgr. TEDI
 • metodologické aspekty výskumu mediálnej kultúry - 1. PhD. TEDI
 • základné vizualizačné schopnosti - 1. Bc. TEDI
 • fotografické praktikum I., II. - 1. Bc. TEDI
 • reklamná fotografia a dizajn I., II. - 2 Bc. TEDI
 • Projekty

  Iné: Genius loci – trnavské hradby

  Iné: Vnútorné svety / Obrazová správa o ľuďoch a živote obce Hybe

  Iné: Vnútorné svety

  KEGA: Fotografia program komunikácie

  Ocenenia

 • Cena „Fra Angelico“ v sekcii výtvarné umenie, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Bratislava, Slovenská republika, 2020
 • Cena „Pocta Národného osvetového centra“ udelená generálnym riaditeľom Národného osvetového centra za celoživotný prínos pre amatérsku fotografiu, 2018
 • Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Cena Slovenskej výtvarnej únie, Bratislava 2010
 • Plaketa a cena Maďarskej republiky na medzinárodnom výtvarnom festivale, Art to Day
 • FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, Víťaz slovenského národného kola súťaže
 • FUJI FILM EURO PRESS PHOTO AWARDS, Víťaz slovenského národného kola súťaže
 • Výstavy

  Autorské výstavy
  • 2021 Homage to Darkroom, Jozef Sedlák, Photon Gallery Vienna, Rakúsko, kurátor: Václav Macek
  • 2021 Jozef Sedlák, Eschatológia fotografie, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves, Slovensko, kurátorka: Lucia Benická
  • 2019 Dvakrát živá fotografia, Galéria Umelka, Mesiac fotografie Bratislava, Slovensko, kurátor: Marián Paukov
  • 2019 Jozef Sedlák/Petra Cepková, Galéria Sumec, Stredná súkromná škola dizajnu, Bratislava, Slovensko, kurátorka: Klára Kubíková
  • 2018 Transitus svetla – Jozef Sedlák, Divadlo Jána Palárika, Trnava, Slovensko, kurátorka: Klára Kubíková
  • 2017 Jozef Sedlák/Petra Cepková, SUBLOCATION - Slowakisches Landleben, Galerie auf der Pawlatsche, Viedeň, Rakúsko, apríl – máj 2017
  • 2017 Zá/zrakom srdca, Jozef Sedlák (spolu Petra Cepková), Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína, Trebišov, Slovensko, kurátorka: Klára Kubíková
  • 2016 Jozef Sedlák – Pod tvárou, inštalácia v Kaplnke sv. Jána Evanjelistu, Františkánsky kláštor Bratislava, Slovensko, 8. 3. 2016 – 19. 3. 2016, kurátorka: Alena Piatrová
  • 2015 Projekt umenie ducha – Jozef Sedlák z cyklu dokument Slovensko, 1980 – 81, galéria Jezuitská kaplnka, Poštová ulica, Piešťany, Slovensko, kurátorka: Daniela Čarná
  • 2012 Jozef Sedlák - Latentný obraz, Dom fotografie a Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovensko, kurátorka: Lucia Benická
  • 2011 Jozef Sedlák (Ľubomír Purdeš), Tri ceny, Galéria SVÚ, Bratislava, Slovensko, kurátor: Roman Popelár
  • 2010 Dni slovenskej kultúry, Radničná galéria, Radnica, České Budějovice, Česko
  • 2004 Galéria na pavlači, Viedenská univerzita, Viedeň, Rakúsko
  • 2001 Galéria cukráreň, Letná škola fotografie, Poprad, Slovensko
  • 2001 Slovenské veľvyslanectvo v USA, Washington D.C., USA
  • 2000 Vihorlatské múzeum, Humenné, Slovensko
  • 2000 Galéria Nova, Mestská knižnica Boccacio, Košice, Slovensko
  • 2000 Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava, Slovensko
  Kolektívne výstavy
  • 2020 – 2021 VIII. Bienále voľného výtvarného umenia, Galéria Umelka, Bratislava, Slovensko
  • 2019 Deti Patrónky, Galéria Quo Vadis, Bratislava, Slovensko
  • 2018 Kde človek a voda pramení, Hotel Strand, Kúpele Vyšné Ružbachy, Obecný úrad Vyšné Ružbachy, Slovensko
  • 2018 A Look from the Bridge, Contemporary Artists from Slovakia, Trieste, Taliansko
  • 2018 Čhavóre brána, výstava sociálneho dokumentu z obce Lomnička, Divadlo Jána Palárika, Trnava, Slovensko
  • 2017 Podolínec alebo o samote v nás, Divadlo Jána Palárika, Trnava, Slovensko
  • 2017 Obec, ktorá nespí, dokumentárny cyklus fotografií z workshopu vo Vyšných Ružbachoch, Divadlo Jána Palárika, Trnava, Slovensko
  • 2017 Staré – Nové, Staré techniky v novom experimente, Mestská galéria Rimavská Sobota, Slovensko
  • 2016 Projekt výstavy a verejnej inštalácie výtvarných diel vo verejnom priestore „Open air workshop“ San Separato, Noarte 2015 StraLUCE ...for the future, Múzeum Paesemuseo a asociácia Noarte Paese Museo v San Separate, Taliansko
  • 2015 - 2016 RE/MIGRÁCIA OBRAZU, Stredoeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4, Bratislava, Slovensko
  • 2015 Staré – Nové, Dom fotografie Liptovský Mikuláš, Mestská galéria v Levoči, Slovensko, kurátorka: Lucia Benická
  • 2015 Zo zbierok fotografie, Roman Fecik Gallery, Zámočnícka 8, Bratislava, Slovensko
  • 2014 – 2015 Výstava Six Contemporary Slovak Photographers, Administration Building Gallery East Shore Unitarian Church 127 00 SE 32nd Street, Bellevue, WA 98 005, December 6. 2014 – January 28. 2015, Washington, USA
  • 2014 Výstava Vnútorné svety (obrazová správa o živote a ľuďoch v obci Hybe), Galéria Domu fotografie - Liptovská galleria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Slovensko
  • 2014 Výstava „Štefanova rodina“, Galéria Ľudovíta Hlaváča na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Slovensko
  • 2014 Výstava Pocta Martinovi Martinčekovi, Kasárne Kultur Park, Košice, Slovensko
  • 2014 Výstava Light Painting World Alliance, výstava LPWA le Carrefour Numérique Ç - La Cité des Sciences et de l'inductrie, La Fabrique Royale Projets-Prives, Paríž, Francúzsko
  • 2013 - 2014 Za krížom, Dom fotografie a Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  • 2013 Hommage to Martin Martinček, Galéria umelcov Spiša, GUS, 10. 10. 2013 – 7. 12. 2013, Spišská Nová Ves, Slovensko
  • 2013 2nd. International Light Painting Photography World Exhibition in Paris, Palace Espace Piere Cardin, december 2013, výstava autorov zaoberajúcich sa „luminografiou“, organizátor – Light Painting World Alliance, Paríš, Francúzsko
  • 2013 Pocta Martinovi Martinčekovi, Dom fotografie a Liptovská galéria P. M. Bohúňa, 13. 6. 2013 – 7. 9. 2013, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  • 2013 Bilancia 1950 – 2012, Slovenské technické múzeum v Košicach, 11. 7. 2013 – 25. 8. 2013, Košice, Slovensko
  • 2013 Výstava Združenia slovenských profesionálnych fotografov s názvom Bilancia 1948 – 2012, Slovenská výtvarná únia – galéria Umelka, Bratislava, Slovensko
  • 2012 The 33th. International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto, Japonsko
  • 2012 International Light Painting Photography World Exhibition in Moscow, výstava autorov zaoberajúcich sa „luminografiou“, organizátor – Light Painting World Alliance, september – október 2012, The Central House of Artist, Moskva, Rusko
  • 2012 Výstava „Komunikácie“ – tvorivý dialóg lektorov letnej školy s 32 účastníkmi, veľká sála Galérie P. M. Bohúňa, júl – august 2012, Liptovský Mikuláš, Slovensko
  • 2011 Víťazi Bienále Slovenskej výtvarnej únie 2006 – 2010, S.V.U. Mánes, Galéria Diamant, Praha, Česko
  • 2011 The 32 International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto, Japonsko
  • 2011 Očami (ne)viditeľné – duchovné a náboženské aspekty v súčasnom výtvarnom umení, Národné osvetové centrum – Dom umenia, 3. 12. 2010 - 9. 1. 2011, Bratislava, Slovensko
  • 2010 3. Bienále voľného výtvarného umenia 2010, Galéria Diamant, Praha, Česko
  • 2010 Nepokojné médium, Slovenská fotografia 1990 – 2010, NOC – Dom umenia, Bratislava, Slovensko
  • 2010 Očami (ne)viditeľné, Reflexia kresťanstva v súčasnom umení, NOC – Dom umenia, Bratislava, Slovensko
  • 2010 Bienále voľného výtvarného umenia 2010, NOC – Dom umenia, Bratislava, Slovensko
  • 2009 Osemdesiate, Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 – 1992, Esterházyho palác SNG, Bratislava, Slovensko
  • 2008 Sociálna sonda v réžii Veroniky Rónaiovej, Galéria u Dobrého Pastýře, Brno, Česko
  • 2008 Na nebi i na zemi, multimediálny projekt Veroniky Rónaiovej, Galéria SVÚ, Bratislava, Slovensko
  • 2008 International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto, Japonsko
  • 2007 Stratený čas?, Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii, Esterházyho palác, SNG Bratislava, Slovensko
  • 2007 Bienále užitkového umenia 2007, NOC – Dom umenia, Bratislava, Slovensko
  • 2006 Stretnutie 04, Slovenskí absolventi FAMU, Galéria Združenia podnikateľov Slovenska, Bratislava, Slovensko
  • 2005 Stretnutie 04, Slovenskí absolventi FAMU, Slovenský inštitút, Praha, Česko
  • 2004 – 2005 Varianty na Mail Art, Galéria umenia v Nových Zámkoch, Východoslovenská galéria umenia v Košiciach, Slovensko
  • 2004 International Impact Art Festival, Kyoto City Museum, Kyoto, Japonsko
  • 2002 Slovenská fotografia 1925 – 2000, Mestská knižnica, Praha, Česko
  • 2001 Slovenská fotografia 1925 – 2000, SNG, Bratislava, Slovensko
  • 2001 LIGHThouse, Považská galéria v Žiline, Slovensko
  • 2000 Stretnutie 03, výstava slovenských absolventov FAMU, Slovenský rozhlas, Bratislava, Slovensko
  • 2000 Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočia, SNG, Bratislava, Slovensko

  Oznamy