Need of Critical Thinking

Projekt Potreba kritického myslenia

Kritické myslenie má kvôli súčasnému svetu plnému technológií a rýchlemu toku informácií veľký význam a je dôležitou zručnosťou nielen v živote mladých, ale aj dospelých či seniorov. Kritické myslenie umožňuje človeku lepšie pochopiť problémy moderného sveta, určiť, kam patrí a porozumieť samému sebe. Okrem toho je kritické myslenie dôležitým determinantom intelektu, pretože dovoľuje ľuďom rozoznávať fakty od manipulácií a dezinformácií.

Hlavným cieľom projektu je implementácia dát, ktoré výskumníci získajú v prieskume medzi dospelými ľuďmi do systému vzdelávania dospelých v oblasti rozvoja kritického myslenia a spracovávania informácií.

V prvej fáze projektu medzinárodný tím vytvoril dotazník, ktorý má za úlohu analyzovať úroveň a potreby rozvoja kritického myslenia dospelých ľudí. V ďalšej časti sa projektový tím zameria na vytvorenie kurzu určeného na zlepšenie zručností tohto druhu.

Aj keď existuje množstvo psychologických a štandardizovaných testov kritického myslenia, zvyčajne sú príliš rozsiahle, čo môže respondentov odradiť od ich zodpovedania. Často sú tiež spoplatnené, čo je prekážkou pre mnoho organizácií. Treba však spomenúť, že náš vytvorený dotazník bude voľne dostupný spoločne s návodom, ako ho vyhodnocovať, a tak ho budú môcť používať všetky, aj neziskové organizácie pôsobiace vo vzdelávaní dospelých.

Cieľová skupina

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú dospelí ľudia (so špeciálnou pozornosťou venovanou seniorom), taktiež lektori dospelých študentov z partnerských organizácií a vzdelávacie organizácie v oblasti edukácie dospelých.

Ciele

Ciele

  • Poradenstvo v oblasti výučby kritického myslenia dospelých.
  • Spoznávanie možností používania kritického myslenia v každodennom živote.
  • Obohatenie kurikula kľúčovými a prierezovými zručnosťami v relevantných oblastiach.
  • Online prístup do OI, ktorý je zadarmo.

Partneri

Partneri

Fakulta masmediálnej komunikácie
Nám. J. Herdu 2, Trnava, 917 01
Slovenská republika
www.fmk.sk

Právě teď!
Fügnerovo náměstí 1808/3, Prague, 120 00
Česká republika
www.pravetedops.cz

Associazione Culturale Eduvita e.t.s.
Piazza Baglivi, angolo via Principe di Savoia, n. 16, Lecce, 73100
Taliansko
www.eduvita.it

Nazilli Hayat Boyu Ogrenme Dernegi
Altıntaş mahallesi, 09800
Turecko
www.nazhayat.org

Fundacja Pro Scientia Publica
Redycka 37, 51-169, Wroclaw
Poľsko
www.proscientiapublica.pl

Facebook
Website

Newslettre

Newslettre

 
Späť hore ↑