Získajte medzinárodný certifikát a staňte sa lektormi, ktorí učia seniorov ovládať smartfóny

Chcete byť certifikovaným učiteľom seniorov? Prihláste sa na jednodňovú konferenciu, počas ktorej vás skúsení lektori zaškolia do edukácie seniorov. Naučíte sa, ako s nimi pracovať a ako ich vzdelávať v oblasti ovládania smartfónov.

Uvedomujeme si, že začlenenie seniorov do digitálnej éry by im mohlo aspoň čiastočne pomôcť k zlepšeniu kvality života. No na druhej strane vieme, že aj také osvojenie si dotykových telefónov môže byť pre generáciu digitálnych prisťahovalcov náročné. Často ho sprevádzajú pocity ako nervozita a tiež absencia osoby, ktorá by na inštruktáž mala dostatok času. Ak aj seniori smartfóny používajú, väčšinou len na úrovni klasických telefónov. Funkcionalita a užívateľské prostredie môže byť pre nich nepochopiteľné a prekážkami sú aj fyziologické problémy.

Práve preto sa Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave uplynulý rok zapojila do medzinárodného projektu LoGaSET: Geolokačné hry ako aktuálne, originálne a inovatívne metódy pre vzdelávanie a učenie seniorov. Cieľom projektu bolo zistiť, aký spôsob edukácie seniorov v oblasti dotykových telefónov a smartfónov je pre túto skupinu efektívny a vhodný.

4 krajiny, viac ako 100 seniorov

Projekt sa zameriaval predovšetkým na používanie užitočných aplikácií a vyšlo z neho 31 absolventov, spoločne s ďalšími tromi partnerskými krajinami to bolo dohromady 100 úspešne vyškolených seniorov. Polovica z nich sa učila pracovať so smartfónmi na klasických lineárnych hodinách v  triede, druhá skupina naopak prostredníctvom gamifikácie, edutainmentu, v pohybe a mimo učebne. Výsledky a skúsenosti budeme prezentovať práve na našej konferencii, resp. jednodňovom kurze.

Cieľom stretnutia, na ktoré vás všetkých pozývame, je posunúť naše poznatky z tohto procesu ďalej, aby ste sa aj vy stali certifikovanými lektormi a lektorkami v oblasti vzdelávania seniorov a mobilných telefónov. Na druhej strane by sme tiež radi získali váš názor na výsledky nášho experimentu a pozorovania.

Prihláste sa a získajte medzinárodne platný certifikát

Konferencia sa uskutoční 15. februára na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave v budove na Bučianskej ulici. Školenie je bezplatné a v rámci servisu je zabezpečené občerstvenie a obed. Certifikát, ktorý obdržíte, bude potvrdený partnerskými inštitúciami projektu, a to:

Program

  • 09.00 hod. – Registrácia
  • 09.30 hod. – Privítanie
  • 09.40 hod. – Predstavenie projektu: jednotlivé fázy, metodika a organizácia výskumu
  • 10.40 hod. – Prestávka na kávu
  • 11.00 hod. – Case study: Ako sme učili seniorov ovládať smartfóny?
  • 13.00 hod. – Obedná pauza
  • 14.00 hod. – Praktický workshop
  • 16.00 hod. – Diskusia na tému vzdelávanie seniorov v digitálnych technológiách
  • 17.00 hod. – Networking

Počas dňa bude v priestoroch UCM prebiehať aj herný festival UniCon. V čase prestávok si budete môcť zahrať offline aj online hry, vyskúšať virtuálnu realitu i zaspomínať si so staršími retrokúskami. Večer ste pozvaní na premietanie filmu Kinoautomat, ktorý je prvým interaktívnym filmom z dielne československých filmárov.

Pozrite si fotografie z našej výučby 1 alebo výučby 2.
V prípade záujmu, vyplňte prihlasovací formulár.
Kontaktné údaje: magdalena.svecova@ucm.sk 

foto: LoGaSET