LoGaSET

Vzdelávanie seniorov v oblasti používania mobilných telefónov, tzv. smartfónov je aktuálnou otázkou týkajúcou sa implementovania nových technológií do života staršej generácie.

Práve preto sa Fakulta masmediálnej komunikácie zapojila do medzinárodného projektu LoGaSET: Geolokačné hry ako aktuálne, originálne a inovatívne metódy pre vzdelávanie a učenie seniorov pod hlavičkou Erasmus Plus KA2 – Stratigické partnerstvo pre celoživotné vzdelávanie.

Výstup projektu – Good Practice Book:
Geolokačné hry ako súčasná, originálna a inovatívna metóda výučby a učenia seniorov [9.4 MB, application/pdf]

Seniori na mobiloch

Trnavskí seniori si zamilovali WhatsApp!FMK UCM v TrnaveUniverzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Uverejnil používateľ Mestská televízia Trnava Pondelok 4. marca 2019

Ciele

Cieľom projektu je rozvoj didaktiky geolokačných herných modelov venovaných seniorom, tvorba nových poznatkov v tejto oblasti pre profesionálov pracujúcich so staršími ľuďmi a taktiež aj pokrytie vedeckého výskumu v takých oblastiach ako andragogika, gerontológia a psychológia.

Výsledky projektu budú kombináciou vedeckého výskumu a praktickej aplikácie geolokačných hier do života opatrovateľov či lektorov pracujúcich so seniormi a dôchodcami.

Očakávania a cieľová skupina

Očakávania projektu:

 • zabezpečiť atraktívnejší program pre starnúcu časť populácie, a to v súlade z ich potrebami a očakávaniami,
 • zvýšenie kvalifikácie lektorov,
 • rozvoj účinných aktivít s cieľom obohatiť lokálne komunity seniorov.

Cieľová skupina:

 • seniori vo veku 60 a viac,
 • všetci účastníci potrebujú vlastniť smartfón/iPhone s pripojením na internet,
 • účastníci by mali mali mať základné skúsenosti s používaním smarfónu.

Priebeh

Ešte v novembri 2013 poľská časť tímu zrealizovala pilotnú štúdiu s názvom Geolokačné hry ako didaktická metóda vo sfére digitálnych technológií. Výsledkom bolo zistenie, ktoré prinieslo fakt, že geolokačné hry spôsobili nárast:

 • efektívnosti učenia účastníkov,
 • tempa upevňovania poznatkov účastníkov,
 • levelu sebaistoty účastníkov.

V súčasnosti je projekt zameraný na zodpovedanie otázky, či sú geolokačné hry efektívnym nástrojom edukácie na poli IT. Tentokrát však projekt pojme viacero lekcií na rôzne témy spojené s IT s väčším a rovnomenným počtom účastníkov.

Veríme, že digitálne zručnosti sú viac než len schopnosť narábať s IKT a zahŕňajú schopnosti ako kritické, kreatívne a kolaboratívne používanie IKT.

V nadchádzajúcom období všetky štyri zúčastnené krajiny plánujú zrealizovať pilotnú fázu výskumu, a to síce komparáciu dvoch vyučovacích metód. Jeden šesťčlenný tím seniorov sa bude učiť pracovať s vybranými aplikáciami ako napríklad Google Maps, Google Translator, QR kód skener, fotoaparát a iné klasickým prednáškovým spôsobom. Na druhej strane bude skupina, ktorá absolvuje geolokačný tréning, ktorého cieľom bude spoznať a naučiť sa pracovať s aplikáciami v teréne. Po vyhodnotení tejto časti bude proces pokračovať už vo väčších skupinách. Okrem toho bude v rámci projektu pripravená príručka pre potenciálnych lektorov a konferencia, na ktorej lektorov zaškolí profesionálny tím, aby mohli ďalej pokračovať v týchto aktivít pri svojej práci so seniormi.

Partneri

 • Fundacja Pro Scientia Publica – Polish,
 • Mykolo Romerio Universiteras – Lithuania,
 • The University of Ss Cyril and Methodius (UCM) – Slovakia,
 • Kairos Europe – UK,
 • Erasmus +.

Webová stránka |  Facebook | Twitter | LinkedIn

 
Späť hore ↑