Zodpovedná veda

Členovia Etickej komisie pre vedecko-výskumnú činnosť FMK UCM:

  • prof. Ing. Alena Kusá, PhD.
  • prof. PhDr Hana Pravdová, PhD.
  • prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD. – predseda
  • doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.
  • doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD.

Dokumenty:

 
Späť hore ↑