doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

odborná asistentka

Katedra marketingovej komunikácie

Konzultačné hodiny:

Streda 8:45 - 10:15 hod., JAMA, priestor pred učebňami 2. poschodie

Jana Galera Matúšová absolvovala habilitáciu v odbore masmediálne štúdiá na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a téma jej habilitačnej práce bola Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu. Akademický titul PhDr. získala na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore masmediálne štúdiá a titul PhD. v odbore teória a dejiny žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK s témou dizertačnej práce Interná a externá komunikácia korporácií. Akademický titul Mgr. jej bol udelený na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore žurnalistika.

Je autorkou vyše 70 publikácií a článkov, z toho sú tri monografie, dve učebnice, jedny učebné texty a jedny skriptá. Bola členkou redakčnej rady odborného mesačníka PR LIFE (vydávaný PR Klubom v ČR) a je členkou redakčných rád poľského časopisu Preferencje Polityczne, ktorý vydáva Centrum Innowacji, Transferu, Technologii I Rozwoju Fundacia Uniwersytetu Šlaskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Slaskiego a ecoletra.com.

Ako člen PR Klubu v ČR bola mentor v rámci dvoch ročníkov mentoringového programu pre začínajúcich PR pracovníkov. Na manažérskych pozíciách pracovala pre medzinárodné spoločnosti ako napríklad Sberbank, UniCredit Bank, Marks & Spencer, SAZKA či FALCK. Na český trh uvádzala nového virtuálneho mobilného operátora – LAMA MOBILE –, s ktorého kampaňou získala 2. miesto v súťaži EFFIE. Na FMK prednáša predmety médiá a hovorca, organizácia mediálnych podujatí, psychologické a etické aspekty reklamy a marketingová komunikácia.

 

Predmety

  • Médiá a hovorca I., II. - 2. Mgr. MARK
  • Organizácia mediálnych podujatí - 2. Bc. VZME
  • Psychologické a etické aspekty reklamy - 3. Bc. MARK
  • Marketingová komunikácia - 1. Mgr. TEDI

Oznamy