doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

docentka

Jana Galera Matúšová absolvovala habilitáciu v odbore masmediálne štúdiá na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a téma jej habilitačnej práce bola Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu. Akademický titul PhDr. získala na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v odbore masmediálne štúdiá a titul PhD. v odbore teória a dejiny žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK s témou dizertačnej práce Interná a externá komunikácia korporácií. Akademický titul Mgr. jej bol udelený na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore žurnalistika.

Je autorkou vyše 90 publikácií a článkov, z toho sú tri monografie, dve učebnice, jedny učebné texty a jedny skriptá. Bola členkou redakčnej rady odborného mesačníka PR LIFE (vydávaný PR Klubom v ČR) a je členkou redakčných rád poľského časopisu Preferencje Polityczne, ktorý vydáva Centrum Innowacji, Transferu, Technologii I Rozwoju Fundacia Uniwersytetu Šlaskiego oraz Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Slaskiego, Marketing and Management of Innovations a ecoletra.com.

Ako člen PR Klubu v ČR bola mentor v rámci dvoch ročníkov mentoringového programu pre začínajúcich PR pracovníkov a v súčasnosti mentoruje juniorné marketérky v mentoringovom programe Holky z marketingu. Na manažérskych pozíciách pracovala pre medzinárodné spoločnosti, ako napríklad Sberbank, UniCredit Bank, Marks & Spencer, SAZKA, FALCK či Dedoles. Na český trh uvádzala nového virtuálneho mobilného operátora – LAMA MOBILE –, s ktorého kampaňou získala 2. miesto v súťaži EFFIE, so značkou Dedoles zase vyhrala PR ceny na Slovensku a v Českej republike.

Je členkou Vedeckej rady FMK UCM, Odborovej komisie pre doktorandské štúdium FMK UCM, Etickej komisia pre VVČ a Podnetovej komisie.

 

Publikácie

AAB Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu [elektronický zdroj] / Jana Galera Matúšová; recenzenti: Alena Kusá, Andrej Tušer, Ondřej Roubal. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. - 187 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-572-0060-4.

ACD Krízová komunikácia / Galera Matúšová, Jana [Autor, 100%] In: Public relations - teória a prax [elektronický dokument] / Ďurková, Katarína [Zostavovateľ, editor] ; Franić, Dáša [Zostavovateľ, editor] ; Brník, Andrej [Recenzent] ; Matušínská, Kateřina [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – ISBN (elektronické) 978-80-572-0218-9, s. 117-132 [1 AH] [CD-ROM]

ACD Interná komunikácia / Galera Matúšová, Jana [Autor, 100%] In: Public relations - teória a prax [elektronický dokument] / Ďurková, Katarína [Zostavovateľ, editor] ; Franić, Dáša [Zostavovateľ, editor] ; Brník, Andrej [Recenzent] ; Matušínská, Kateřina [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – ISBN (elektronické) 978-80-572-0218-9, s. 99-116 [1 AH] [CD-ROM]

ADM Direction of businesses operating in Slovakia to develop key managerial competencies / Stacho, Zdenko [Korešpondenčný autor, 25%] ; Stachová, Katarína [Autor, 25%] ; Varečková, Ľubica [Autor, 25%] ; Galera Matúšová, Jana [Autor, 25%]. – DOI 10.30657/pea.2021.27.39. – SCOPUS In: Production Engineering Archives [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Varšava (Poľsko) : De Gruyter. – ISSN 2353-5156. – ISSN (online) 2353-7779. – Roč. 27, č. 4 (2021), s. 291-295 [tlačená forma] [online]

ADN Logo as the Greatest Symbol of Brand / Galera Matúšová, Jana [Autor, 100%]. – WOS CC In: European Journal of Media, Art and Photography [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie. – ISSN 1339-4940. – Roč. 9, č. 2 (2021), s. 126-133 [tlačená forma] [online]

AEC New trends in communication / Galera Matúšová, Jana [Autor, 50%] ; Varečková, Ľubica [Autor, 50%]. – [recenzované] In: Economy & Business [elektronický dokument] / [bez zostavovateľa] [Zostavovateľ, editor]. – Roč. 15. – Burgas (Bulharsko) : Science Events, 2021. – ISSN (online) 1314-7242, s. 278-283 [online]

 

Predmety

 • marketingová komunikácia - 1. Mgr. TEDI
 • psychologické a etické aspekty reklamy - 3. Bc. MARK
 • digitálna komunikácia v PR - 2. Bc. VZME/li>
 • tvorba PR kampaní - 3. Bc. VZME
 • hovorca a médiá - 2. Bc. VZME
 • marketingová komunikácia – 1. Bc. VZME
 • public relations – 2. Bc. VZME
 • psychológia médií – 1. Bc. VZME
 • media relations – 2. Mgr. MARK
 • budovanie značky – 2. Mgr. MARK
 • PR praktikum I., II. - 2. Mgr. MARK
 • inovácie v marketingovom a mediálnom prostredí – PhD. MARK
 • Projekty

 • členka riešiteľského kolektívu 2022-1-SK01-KA220-HED-000087258 Fostering creativity and creative thinking in marketing communications education
 • členka riešiteľského kolektívu APVV-Cestovná mapa digitálnej platformy zabezpečujúcej AI (Artificial Intelligence)autooomatizáciu rozhodovacích procesov v oblasti komunikačnej stratégie
 • členka riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/0606/21 Zmena preferencii v nákupnom správaní spotrebiteľov v kontexte dynamiky vývoja nástrojov marketingovej komunikácie na roky 2022 a 2023
 • CEDMO (Central European Digital Media Observatory) - členka riešiteľského kolektívu.
 • členka riešiteľského kolektívu VEGA č. 1/0038/22 Využitie kompetitívnych digitálnych hier na rozvoj tímovej kohézie a sociálnej adaptácie Generácie Z
 • členka riešiteľského kolektívu KEGA č. 012UCM-4/2022 Riadenie ľudí v digitálnom svete – bilingválna (slovensko-anglická) vysokoškolská učebnica s podporou e-learningových modulov s multimediálnym obsahom
 • Členstvá

 • PR Klub ČR
 • ČMS
 • Klub učitelů marketingu
 • POPAI Central Europe
 • členka odbornej poroty PR súťaže Prokop 2022
 • Pobyty

 • Erasmus - Vysoká škola finanční a správní – december 2022
 • Business and Technology University, Georgia, 26. - 29. apríl 2022
 • Fakulta ekonomických štúdií VŠFS Praha - 2014 - 2016
 • Ocenenia

 • Prokop 2022 – 3. miesto s projektom Dúhové komentáre pre Dedoles
 • Zlatý Středník 2022 – 1. miesto v kategórii Krizová komunikace, Komunikace změny a public affairs s projektom Pride kampaň a Dúhové komentáre pre Dedoles
 • 2. miesto v súťaži EFFIE ČR s kampaňou pre Lama mobile
 • 1. miesto v novinárskej súťaži Obraz ženy v médiách (SSN)
 • Oznamy