Mgr. Peter Lančarič, PhD.

odborný asistent

V roku 2019 obhájil na FMK dizertačnú prácu s názvom Portrét ako sociologický komunikát pod vedením doc. MgA. Jozefa Sedláka. Vo výskumnej časti sa však nezaoberá len prienikom fotografie a sociológie. Fotografiu považuje za hraničný fenomén, venuje sa teda aj rôznym iným prienikom, ktoré dotvárajú súčasný charakter tohto média.

Z jeho výtvarnej tvorby môžeme vycítiť, že je autorom, pre ktorého je fotografia veľmi potrebnou k životu. Jeho fotografie sú extraktom sebareflexií v intímnom denníkovom zaznamenávaní života. Poetika obrazu sa mu stala hlavným nástrojom bádania. Neskôr sa autor snaží uchopiť vnútro človeka cez koncept zobrazovania identity jednotlivca a skupiny. Jeho výtvarné práce disponujú výraznými autobiografickými črtami. Venuje sa však aj dokumentárnej a reportážnej fotografii. Javovú skutočnosť často sociologizuje. Od roku 2012 pripravil niekoľko autorských výstav. Nevyhýba sa ani konceptuálnym a intermediálnym presahom. Jeho fotografické portfólio si môžete pozrieť tu.

Doktor Lančarič je vedúci ateliéru úžitkovej fotografie, pôsobí na Katedre umeleckej komunikácie. Organizuje rôzne workshopy, tvorivé dielne a zapája sa aj do projektovej, grantovej činnosti.

Aktívne pôsobí v Trnave. Je spoluzakladateľom komunitného a umeleckého centra Kubik nápadov a galérie vo verejnom priestore – Galéria Výklad. Pôsobí ako hlavný fotograf v magazíne súčasnej kultúry – Nádvorie.

Oblasti záujmu: fotografia, výtvarné umenie, vizuálna kultúra, kurátorstvo, sociológia, analógové fotografické techniky, obrazové editorstvo.

 

 

Publikácie

V3

The Issue of Gallery as a Public and School Space / Sedlák, Jozef [Autor, 34%] ; Lančarič, Peter [Autor, 33%] ; Jonisová, Eva [Autor, 33%]. – [recenzované]. – WOS CC
In: European Journal of Media, Art and Photography [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie. – ISSN 1339-4940. – Roč. 10, č. 1 (2022), s. 56-65 [tlačená forma] [online]

ADM 

Empiricism of the medium of Photography and the Interflow of Realities of Vision / Cepková, Petra [Autor, 33.334%] ; Lančarič, Peter [Autor, 33.333%] ; Sedlák, Jozef [Autor, 33.333%]. – DOI 10.13187/me.2021.1.37. – WOS CC
In: Media Education (Mediaobrazovanie) [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Bratislava (Slovensko) : Academic Publishing House Researcher. – ISSN (online) 2729-8132. – ISSN (zrušené) 1994-4195. – ISSN (zrušené) 1994-4160. – č. 17(1) (2021), s. 37-44 [tlačená forma] [online]

Theoretical and philosophical basis of the deadpan aesthetics / Lančarič, Peter, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 107-118.

ADN

Hidden Meanings of Image of Communication in the Medium of Photography (Wisdom and Madness of Photography) / Sedlák, Jozef [Autor, 34%] ; Lančarič, Peter [Autor, 33%] ; Pribila, Kristián [Autor, 33%]. – WOS CC
In: European Journal of Media, Art and Photography [textový dokument (print)] [elektronický dokument] . – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie. – ISSN 1339-4940. – Roč. 8, č. 2 (2020), s. 72-82 [tlačená forma] [online]

AFD  

Narration as a basic creative and communication component of the medium of photography / Jonisová, Eva [Autor, 50%] ; Lančarič, Peter [Autor, 50%] ; Megatrends and Media 2020, 15 [22.04.2020, Trnava, Slovensko]. – [recenzované]
In: Megatrends and Media [elektronický dokument] : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / Kvetanová, Zuzana [Zostavovateľ, editor] ; Solík, Martin [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – ISBN (elektronické) 978-80-572-0062-8. – ISSN (online) 2729-7403, s. 566-576 [online]

Fleeting glance at a portrait / Lančarič, Peter [Autor, 50%] ; Jonisová, Eva [Autor, 50%] ; Megatrends and Media 2020, 15 [22.04.2020, Trnava, Slovensko]. – [recenzované]
In: Megatrends and Media [elektronický dokument] : On the Edge : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / Kvetanová, Zuzana [Zostavovateľ, editor] ; Solík, Martin [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – ISBN (elektronické) 978-80-572-0062-8. – ISSN (online) 2729-7403, s. 593-602 [online]

Portrait, its functions and image derivatives / Lančarič, Peter [Autor, 100%] ; Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [19.04.2018, Trnava, Slovensko]. – [recenzované]
In: Quo vadis massmedia, quo vadis marketing [elektronický dokument] : Conference Proceedings from the International Scientific Conference / Kusá, Alena [Zostavovateľ, editor] ; Pravdová, Hana [Zostavovateľ, editor] ; Zaušková, Anna [Zostavovateľ, editor]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. – ISBN (elektronické) 978-80-8105-973-5. – ISSN 2644-4534, s. 174-183 [online]

Povaha fotografie v bezčasí a jej indexálnosť = Nature of photography in timelessness and its indexicality / Lančarič, Peter [Autor, 100%] ; Megatrends and Media 2018, 13 [24.04.2018-25.04.2018, Smolenice, Slovensko] In: Megatrendy a médiá 2018: Realita a mediálne bubliny [textový dokument (print)] [elektronický dokument] / Bučková, Zuzana [Zostavovateľ, editor] ; Rusňáková, Lenka [Zostavovateľ, editor] ; Rybanský, Rudolf [Zostavovateľ, editor] ; Solík, Martin [Zostavovateľ, editor] ; Mináriková, Juliána [Recenzent] ; Gajdka, Krzysztof [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2018. – ISBN 978-80-8105-953-7, s. 115-131 [tlačená forma] [online]

Historické východiská estetiky Deadpan / Lančarič, Peter = Historical Backrounds of the Deadpan Aesthetics, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 90-101 [CD-ROM].

CDF  

Krátka poznámka k autoportrétu / Lančarič, Peter, 2016.
In: Inspire : magazine with difference. - ISSN 1336-8249, Roč. 13, č. 79 (2016), s. 92-97.

CED  

[Fotografie] / Lančarič, Peter, 2016.
In: Archeológia času = The archeology of time : život a príbehy ľudí z južného Zemplína : life and stories of people of south Zemplín / editori/editors: Jozef Sedlák, Tomáš Lesňák. - 1. vyd. - [S.l.] : [Rehoľa Menších bratov konventuálov - minoritov na Slovensku], 2016. - ISBN 978-80-89495-22-1, s. 12, 13, 21, 45, 78, 79, 83, 90, 93, 122, 136, 137, 140, 144, 145, 185, 186, 187, 201, 205.

[Fotografie] / Lančarič, Peter, 2017.
In: Uhský Pereval : Ukraina / editori publikácie: Monika a Ľubo Stacho. - Bratislava : Ľubo Stacho ALF, 2017. - ISBN 978-80-972739-1-0, s. 40-45.

[Fotografie] / Lančarič, Peter, 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 37-213.

FAI

Kalvárie [textový dokument (print)] [katalóg umeleckých diel - umelecký] / Jonisová, Eva [Autor fotografií, 100%] ; Jonisová, Eva [Zostavovateľ, editor, 50%] ; Lančarič, Peter [Zostavovateľ, editor, 50%]. – 1. vyd. – Senica (Slovensko) : Záhorské osvetové stredisko Senica, 2022. – 50 s. [3 AH] [tlačená forma]. – ISBN 978-80-7091-096-2

Muuza 2021 [textový dokument (print)] : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / Pravdová, Hana [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Jonisová, Eva [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Lančarič, Peter [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Rysová, Andrea [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Tollarovič, Peter [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Cepková, Petra [Recenzent] ; Mičuda, Dominik [Recenzent] ; Pribila, Kristián [Recenzent] ; Sedlák, Jozef [Recenzent] ; Škripcová, Lucia [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2021. – 182 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-572-0209-7

Otvorené okamihy = Open moments / Lančarič, Peter [Autor fotografií, 100%] ; Jonisová, Eva [Zostavovateľ, editor, 50%] ; Lančarič, Peter [Zostavovateľ, editor, 50%] ; Peter Lančarič Otvorené okamihy [18.11.2020-04.12.2020, Senica, Slovensko]. – 1. vyd. – Senica (Slovensko) : Záhorské osvetové centrum, 2020. – 28 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-7091-087-0

Muuza 2020 [textový dokument (print)] : ročenka kreatívnych výstupov študentov, absolventov a pedagógov / Pravdová, Hana [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Rysová, Andrea [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Lančarič, Peter [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Tollarovič, Peter [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Jonisová, Eva [Zostavovateľ, editor, 20%] ; Brník, Andrej [Recenzent] ; Švecová, Magdaléna [Recenzent] ; Habiňák, Andrej [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Fakulta masmediálnej komunikácie, 2020. – 182 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-572-0105-2

Skryté za fotografiou : reflexívna analýza fotografickej tvorby Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka / Cepková, Petra [Autor fotografií, 50%] ; Sedlák, Jozef [Autor fotografií, 50%] ; Lančarič, Peter [Zostavovateľ, editor, 100%] ; Pravdová, Hana [Recenzent] ; Hudíková, Zora [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. – 125 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-8105-979-7

Galéria Výklad [textový dokument (print)] : nezávislá galéria vo verejnom priestore / Lančarič, Peter [Autor fotografií, 70%] ; Molari, Peter [Autor, 30%] ; Lančarič, Peter [Zostavovateľ, editor, 50%] ; Molari, Peter [Zostavovateľ, editor, 50%] ; Cepková, Petra [Recenzent] ; Gajdoš, Roman [Recenzent]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Bronco, 2018. – 235 s. [tlačená forma] [online]. – ISBN 978-80-972933-1-4

Kým nás nerozdelí [textový dokument (print)] = Until do us Part / Chudá, Martina [Zostavovateľ, editor, 40%] ; Lančarič, Peter [Zostavovateľ, editor, 60%] ; Sedlák, Jozef [Recenzent] ; Cepková, Petra [Recenzent] ; Kým nás nerozdelí [13.09.2018-28.10.2018, Nitra, Slovensko]. – 1. vyd. – Trnava (Slovensko) : Bronco, 2018. – 69 s. [tlačená forma]. – ISBN 978-80-972933-2-1

Predmety

  • Ateliér úžitkovej fotografie
  • Fotografické praktikum
  • Reklamná fotografia a dizajn
  • Produkcia propagačných materiálov

Projekty

013UCM-4/2021 Projekcia digitálnych technológií v štruktúre výrazových prostriedkov média fotografie pri skúmaní luminografie, fotomontáže a inscenovanom portréte v pedagogickom procese. Spoluriešiteľ.

FPU - žiadosť 22-145-00222 Galéria Výklad, Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2022, 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií, Spoluriešiteľ, osoba zodpovedná za realizáciu.

FPU - žiadosť 21-145-00069, Galéria Výklad, Žiadosť o poskytnutie dotácie z FPU v roku 2021, 1.4.5 Aktivity nezávislých galérií a organizácií, Autor projektu a osoba zodpovedná za realizáciu.

FPPV-31-2018 Skryté za fotografiou – reflexívna analýza fotografickej tvorby Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka, vedúci projektu: Mgr. Peter Lančarič, doba riešenia: 2018.

Členstvá

redakčné rady:

profesijné organizácie:

  • člen domácej profesijnej spoločnosti Slovenská výtvarná únia a Združenie slovenských profesionálnych fotografov, Bratislava (2017 - súčasnosť)
  • evidencia profesionálnych umelcov, PU#2226 Lančarič, Peter, vizuálne umenie, fotograf, Fond na podporu umenia, Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky>
  • expertná činnosť pre domáce organizácie - člen a predseda odbornej poroty okresných a krajských kôl súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO, NOC/Národné osvetové centrum, Trnava, Senica>
  • recenzent príspevkov medzinárodného vysokoškolského vedeckého časopisu European Journal of Media, Art and Photography/EJMAP, FMK UCM v Trnave (2020 - súčasnosť)

Pobyty

Umelecké pobyty

Les 400 vues (2015) - Medzinárodný fotografický pobyt zameraný na urbánnu krajinu a identitu miesta, Paríž, Francúzsko

Výskumné pobyty

Inštitút komunikačných štúdií, pod vedením doc. Mgr. MgA. Filipa Lába, PhD., Karlova Univerzita, Praha, Česká republika

Oznamy