Mgr. Peter Lančarič

denný doktorand

Mgr. Peter Lančarič

Konzultačné hodiny:

Skladová, m.č. 310 (AKMF - Ateliér komunikácie v médiu fotografie)

utorok, 12.00 - 14.00 hod.

 

Publikácie

ADM  Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Počet záznamov: 1

ADM 001 Theoretical and philosophical basis of the deadpan aesthetics / Lančarič, Peter, 2017.
In: European Journal of Science and Theology. - ISSN 1841-0464, Vol. 13, no. 6 (2017), pp. 107-118.

AFD  Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 1

AFD 001 Historické východiská estetiky Deadpan / Lančarič, Peter = Historical Backrounds of the Deadpan Aesthetics, 2017.
In: Quo vadis massmedia, Quo vadis marketing : zborník z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ... / editori: Ľudmila Čábyová, Peter Velický ; recenzenti: Jana Samáková, Zuzana Bezáková. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017. - ISBN 978-80-8105-878-3, S. 90-101 [CD-ROM].

CDF  Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 1

CDF 001 Krátka poznámka k autoportrétu / Lančarič, Peter, 2016.
In: Inspire : magazine with difference. - ISSN 1336-8249, Roč. 13, č. 79 (2016), s. 92-97.

CED  Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
Počet záznamov: 3

CED 001 [Fotografie] / Lančarič, Peter, 2016.
In: Archeológia času = The archeology of time : život a príbehy ľudí z južného Zemplína : life and stories of people of south Zemplín / editori/editors: Jozef Sedlák, Tomáš Lesňák. - 1. vyd. - [S.l.] : [Rehoľa Menších bratov konventuálov - minoritov na Slovensku], 2016. - ISBN 978-80-89495-22-1, s. 12, 13, 21, 45, 78, 79, 83, 90, 93, 122, 136, 137, 140, 144, 145, 185, 186, 187, 201, 205.

CED 002 [Fotografie] / Lančarič, Peter, 2017.
In: Uhský Pereval : Ukraina / editori publikácie: Monika a Ľubo Stacho. - Bratislava : Ľubo Stacho ALF, 2017. - ISBN 978-80-972739-1-0, s. 40-45.

CED 003 [Fotografie] / Lančarič, Peter, 2018.
In: Kde človek a voda pramení = Where man and water spring together : Vyšné Ružbachy obrazové eseje / photo essays / editor publikácie: Jozef Sedlák ; publikáciu posúdili: Slavomír Gálik, Ľubo Stacho. - 1. vyd. - Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2018. - ISBN 978-80-8105-926-1, s. 37-213.

Predmety

Oznamy