Ponuka odbornej stáže v RTVS

Rozhlas a televízia slovenska – RTVS na letné mesiace jún až august ponúka možnosť odbornej stáže s perspektívou trvalého zamestnania. Obsadzovať sa budú pozície: redaktor-junior (Slovenský rozhlas, Mýtna ul.), redaktor-helfter (Slovenská televízia, Mlynská dolina). Stáž platí pre všetky ročníky. Prihlasovať sa môžete do 30. mája 2018. Pre viac informácií kontaktujte PhDr. Jozefa Tinku, PhD. na e-maile jozef.tinka@ucm.sk.

Rozdelenie študentov na štátne skúšky – máj 2018

Štátne skúšky sa budú konať v priestoroch FMK v ZŠ JAMA so začiatkom o 8.00 hod. (!!!). Upozorňujeme študentov, že na štátnu skúšku si musia priniesť výsledok kontroly originality vytlačený z AIS inak nebudú pripustení k štátnej skúške. Zároveň pripomíname, že obhajobu záverečnej práce je nutné spracovať v súlade s pokynmi k obhajobe záverečných prác. Magisterské štátne skúšky Bakalárske a rigorózne štátne skúšky Komisia … Viac →

Ponuka stáže v Lead SK

Spoločnosť Lead SK, ktorá sa venuje online marketingu a softvérovým riešeniam, hľadá študentov na stáž počas leta alebo aj  akademického roka. Počas praxe vás radi dostanú do sveta online marketingu a softwérových riešení. Je už na vás, ktorou cestou sa budete chcieť uberať. Koho hľadajú? kreatívec s chuťou učiť sa nové veci a písať, záujemca … Viac →

Ponuka stáží v online magazíne Klocher

Lifestylový online magazín Klocher, ktorý je určený je zameraný na novinky zo sveta i Slovenska, ponúka možnosť stáže vo viacerých oblastiach. Do svojho tímu hľadajú práve študentov FMK. Stáž bude realizovaná v trnavskej redakcii. Čo požadujú? komunikatívnosť, výborné gramatické a štylistické schopnosti, všeobecný prehľad v domácom alebo medzinárodnom dianí, dobré zručnosti pri práci s počítačom a … Viac →

Výberové konanie na miesto profesora/docenta/odborného asistenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave vyhlasuje podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesor, docent a odborný asistent na FMK UCM v Trnave v študijnom odbore masmediálne štúdiá, v programe masmediálna a marketingová komunikácia, vzťahy s médiami, aplikované mediálne štúdiá a teória digitálnych hier na … Viac →