Oznam knižnice o vrátení kníh

Milí čitatelia, treba zabezpečiť vrátenie kníh, ktoré máte vypožičané z Knižnice FMK. Mgr. končiaci študenti – posielajte knihy najneskôr do 7. mája 2021; Bc. končiaci študenti – posielajte knihy najneskôr do 11. júna 2021. Žiadame o zaslanie kníh výhradne Slovenskou poštu (nie kuriérom!) na adresu: Univerzita sv. Cyrila a Metoda Fakulta masmediálnej komunikácie Knižnica FMK V jame 3 … Viac →

Oznam pre členov zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM v Trnave

Členom zamestnaneckej a študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v … Viac →

Oznam pre členov študentskej časti akademickej obce FMK UCM v Trnave – aktualizované

Členom študentskej časti akademickej obce Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave oznamujeme, že voľby členov do študentskej časti Akademického senátu UCM v Trnave sa budú konať dňa 7. apríla 2021, a to prezenčne v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. (Nám. J. Herdu 2, prvé poschodie, dekanát FMK), a 7. apríla 2021 elektronicky v čase … Viac →