Oznam pre reprobantov a študentov v nadštandardnej dĺžke štúdia

Prosíme študentov, ktorí sú v AR 2019/2020 v nadštandardnej dĺžke štúdia (reprobanti), aby si skontrolovali v AISe pridelenie svojej záverečnej práce. Zadanie záverečnej práce je potrebné odovzdať čo najskôr (termín bol do 15.10.2019) na sekretariát katedier v Jame (p. Uhlíková, p. Benkovská). Postup na odovzdanie zadania je dostupný na webe FMK. V prípade otázok kontaktujte … Viac →

Oznam pre externistov v 3. ročníku magisterského štúdia

Študenti, ktorí sú v treťom ročníku magisterského štúdia externej formy na študijných programoch marketingová a masmediálna komunikácia si môžu od 21. októbra 2019 vyzdvihnúť schválené zadanie svojej diplomovej práce na sekretariáte katedier v Jame a to nasledovne: š.p. MARK na č.dverí 5, prízemie oproti vrátnici, š.p. KOMU na č.dverí 6, prízemie oproti vrátnici.

Exkurzia: Návšteva vybraných slovenských médií a videoprojekcie

Trnavský samosprávny kraj a Trnavské osvetové stredisko – audio video klub pozývajú na videoprojekciu a exkurziu do vybraných slovenských médií: Televízia Markíza Funrádio Festival študentských filmov Áčko na VŠMU (projekcia v kine Klapka a masterclass DAN GEVA – EthicLab) Exkurzia sa uskutoční v stredu 23. októbra. Odchod autobusu z Trnavy je naplánovaný na 7.00 hod. … Viac →

Ponuka stáže: styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020. Stáž je určená pre študentov s ukončeným I. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka, záujem o oblasť medzinárodných vzťahov, vedy, výskumu a inovácii v Európskej únii a nechýba im spoľahlivosť, iniciatíva a chuť učiť sa … Viac →

Presmerovanie výučby (16.10.)

Výučba z AULY na Bučianskej ulici bude dňa 16.októbra 2019 presmerovaná nasledovne: Predmet teória médií (2. Bc. KOMU, 14.50 hod.) s Dr. Kačincovou Predmerskou bude presunutý do Jamy do miestnosti JC 11, Predmet diplomový seminár I. (2. Mgr. MARK a 2. Mgr. TEDI, 16.40.hod.) s Dr. Fašiangom bude presunutý do Jamy, do miestnosti JC 11. … Viac →