Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie

V linku nižšie nájdete pokyny k absolvovaniu odbornej či preddiplomovej praxe v prípade, ak ste si z dôvodu pandémie nemohli nájsť uplatnenie v organizácii príbuznej vašemu študijnému odboru. Usmernenie týkajúce sa priebehu odbornej a preddiplomovej praxe počas pandémie. Napriek týmto možnostiam študentom odporúčame, aby využili možnosť praxovať (a nevzdávať sa pri prvom odmietnutí) v reálnej … Viac →

Ponuka stáže: Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky ponúka študentom FMK UCM v Trnave možnosť absolvovať odbornú stáž.  1. Záujemca o stáž napíše email šéfredaktorovi TASR – marian.kolar(at)tasr.sk. 2. Priloží svoj životopis (s uvedením publikačnej činnosti či skúsenosťami s médiami). 3. Napíše svoju predstavu, kedy a v akom rozsahu by chcel mať prax a čo ho zaujíma (politika, domáce … Viac →

Ponuka stáže: klientsky servis PR agentúra Bison&Rose

Chcete si vyskúšať stáž v poprednej komunikačnej agentúre? PR agentúra ponúka prax v tíme klientskeho servisu s možnosťou ďalšej spolupráce všetkým tým, ktorých odbor PR a komunikácia zaujíma, ktorí chcú pracovať s odborníkmi a v živote sa venovať PR. Ponúkajú: Možnosť učiť sa od tých najlepších v odbore, podieľať sa na zaujímavej práci pre významných … Viac →