Ponuka sáže: AIESEC Bratislava

Najväčšia medzinárodná študentmi riadená nepolitická nezisková organizácia AIESEC Bratislava ponúka študentom fakúlt Univerzity Cyrila a Metoda možnosť podieľať sa na medzinárodných projektoch v zahraničí.


Študenti môžu:

  • zažiť inú kultúru, pochopiť odlišnosti a budovať porozumenie,
  • zlepšiť cudzie jazyky ich aktívnym využívaním,
  • získať medzinárodnú sieť kontaktov na mladých aktívnych ľudí,
  • získané skúsenosti si zobrať naspäť na Slovensko a aplikovať ich tu do praxe.

Pozri viac na AIESEC Leto 2021.

Kontakt:

Gabriela Pivarčiová | Team Leader of B2C | AIESEC in Bratislava

m: +421 904 204 043 | e: gabriela.pivarciova@aiesec.sk | w: aiesec.sk