Výberové konanie na funkčné miesto profesora, docenta a odborného asistenta

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 131/2002 Z. z.“), § 6 zákona č. 552/2003 … Viac →

Pozvánka na prednášku „Komunikácia v dobe korony: Robiť si PR počas krízy storočia?“

FMK UCM v Trnave v spolupráci s cestovnou kanceláriou Pelikán.sk pre študentov všetkých ročníkov pripravuje prednášku z oblasti PR a komunikácie. Online prednáška s názvom „Komunikácia v dobe korony: Robiť si PR počas krízy storočia?“ sa uskutoční  v stredu 2. decembra 2020 so začiatkom o 18.00 hod.. Na jeseň 2019 sa najväčší slovenský predajca leteniek … Viac →