Online Winter School 2021 offered by Charles University

The new academic programme Online Winter School 2021 with the title „International Relations in Challenging Times: The Multifaceted Impacts of the COVID-19 Pandemic“ taking place at the Institute of International Studies of Charles University Prague, Czech Republic. This online course will be launched from January 25 to January 29, 2021. This study programme is internationally … Viac →

Ponuka stáže: Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky ponúka študentom FMK UCM v Trnave možnosť absolvovať odbornú stáž.  1. Záujemca o stáž napíše email šéfredaktorovi TASR – marian.kolar(at)tasr.sk. 2. Priloží svoj životopis (s uvedením publikačnej činnosti či skúsenosťami s médiami). 3. Napíše svoju predstavu, kedy a v akom rozsahu by chcel mať prax a čo ho zaujíma (politika, domáce … Viac →

Ponuka stáže: klientsky servis PR agentúra Bison&Rose

Chcete si vyskúšať stáž v poprednej komunikačnej agentúre? PR agentúra ponúka prax v tíme klientskeho servisu s možnosťou ďalšej spolupráce všetkým tým, ktorých odbor PR a komunikácia zaujíma, ktorí chcú pracovať s odborníkmi a v živote sa venovať PR. Ponúkajú: Možnosť učiť sa od tých najlepších v odbore, podieľať sa na zaujímavej práci pre významných … Viac →

Ponuka praxe: asistent/ka marketingu, PR manažér/ka, bloger/ka OZ EduEra

Na našej škole iba kvôli diplomu, a práve toto je možnosť, ako začať robiť niečo navyše. EduEra funguje ako platforma vedená mladými ľuďmi pre mladých ľudí, ktorá sa zameriava na neformálne vzdelávanie. Organizujú rôzne školenia, workshopy a projekty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aktuálne k sebe hľadajú ďalších šikovných ľudí. Obsadzujú pozície projektového … Viac →

Ponuka stáže: viacero pozícií na mestskom úrade v Hlohovci

Mesto Hlohovec opäť otvára stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru. Aktuálna ponuku stážového programu je otvorená na piatich odboroch mestského úradu. Stáž bude prebiehať v zimnom semestri, v období mesiacov október až december 2020. Program … Viac →