Ponuka stáže: Program športovej žurnalistiky

Slovenský olympijský a športový výbor predstavuje nový projekt zameraný na podporu športovej žurnalistiky s názvom Program športovej žurnalistiky.

Uvedomujeme si, že získať plnohodnotnú stáž vo vysnívanom odbore je často veľmi zložité. Redakcie médií nemajú financie ani priestor na výchovu novej generácie novinárov.V rámci projektu spolupracujeme so slovenskými novinármi, ktorí pôsobia priamo v športových redakciách médií, a majú za sebou množstvo skúseností.

Víziou projektu je byť doplnkovým a dobrovoľným praktickým vzdelávaním v rámci štúdia žurnalistiky, mediálnych štúdií, ale napríklad i študentov telovýchovných alebo fotografických smerov, ktorých láka svet žurnalistiky.

Program je určený pre študentov vysokej školy, ktorí sa chcú vzdelávať a v budúcnosti i živiť športovou žurnalistikou. Účastníkmi 1. ročníka programu bude 14 študentov, ktorých vyberieme na základe motivačného listu a publikovaných/nepublikovaných výstupov. Vôbec nebudeme prihliadať na to, či študenti už niekde svoje výstupy publikovali, alebo nie. Všímať si budeme motiváciu a chuť naučiť sa niečo nové.

Program je určených pre „píšucich“ reportérov  a fotografov.

Súčasťou programu je online mentoring od lektorov programu s individuálnym prístupom (máme medzi nimi redaktorov denníka SME, redaktorov, ktorí pôsobili v TASR a pod.). To znamená, že študent dostane od svojho lektora zadanie, ktoré bude musieť vypracovať. Následne si výstup rozanalyzujú a povedia si, čo je dobré a čo môže byť ešte lepšie. Okrem toho plánujeme zorganizovať niekoľko celodenných workshopov, ktoré budú zložené z teoretickej, ale aj praktickej časti a viesť ich budú odborníci priamo z praxe. Workshopy budú na rôzne témy – modelové situácie so športovcami, ako napr. tlačová beseda, ako vyzerá práca v športovej redakcii 21. storočia, aké sú špecifiká práce hovorcu športového zväzu, komentátora či televízneho redaktora a pod.

Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke, ako aj v tlačovej správe uverejnenej na stránke SOŠV
 
Prihlasovanie do programu je spustené do 30. novembra 2020. Do 15. januára 2021 budeme kontaktovať vybratých študentov a program bude prebiehať počas letného semestra.

Danka Galicová
Media consultant
Slovenský olympijský a športový výbor
Kukučínova 26, 88 08 Bratislava, Slovenská republika
M +421-910-328-307
galicova@olympic.sk | www.olympic.sk