vizuálna analógia/fetiš

Fotografie sú výsledkom rafinovanej hry, hovorí kurátor Lančarič o pripravovanej výstave

Pozývame Vás na prvú vernisáž študentov Ateliéru úžitkovej fotografie (AÚF) v obnovených galerijných priestoroch.

Séria výstav, ktoré sa konajú pri príležitosti 10. výročia Galérie Ľudovíta Hlaváča, pokračuje. Po Poslednom sne o budúcnosti a Rekonštrukcii obrazových spomienok ide už o tretiu prezentáciu študentských fotografických prác v tomto semestri. Slávnostné otvorenie výstavy Vizuálna analógia / Fetiš sa uskutoční v pondelok 25. októbra o 17.00 hod.

Študenti spájali zdanlivo nesúvisiace obsahy a významy

Študenti navštevujúci Ateliér úžitkovej fotografie (AÚF) počas akademického roka 2020 – 2021 spracovávali vo svojich fotografiách dve témy. Teoreticko-praktické prednášky, ktoré prebehli v zimnom semestri, boli zamerané na posilnenie kreatívneho metabolizmu u študentov prostredníctvom hľadania a vytvárania širokej škály vizuálnych analógií.

Úlohou študentov bolo vnímať svet okolo seba a autorskými fotografiami spájať zdanlivo nesúvisiace obsahy, významy a vizuálne prvky. Tieto fotografie sú výsledkom rafinovanej hry, posilňujúcej generatívne, invenčné a heuristické schopnosti študentov.

 

V letnom semestri bolo úlohou študentov v širokom spektre kultúrno-spoločenských významov analyzovať pojem fetišu. Vo fotografických projektoch, ktoré vznikli, na fetiš nazerali ako na prostriedok sebaidentifikácie a sebaprojekcie človeka na rôznych úrovniach – osobnej i skupinovej, prostredníctvom tela, telesnosti, osôb, činností, záujmov, objektov a produktov.

Zámerom tejto semestrálnej témy bolo demaskovať mechanizmy prítomné v komerčnej vizuálnej komunikácii, ktorá v rôznej miere a s rôznym účelom využíva koncept fetišizácie niečoho alebo niekoho. Študenti si tieto mechaniky priamo overili v ich autorskej tvorbe a zaujali k nim kritické stanovisko.

Základné informácie o výstave

Vernisáž: 25. 10. 2021 o 17.00 hod.
Miesto: Galéria Ľudovíta Hlaváča, FMK UCM, Skladová ul., Trnava
Kurátor: Peter Lančarič
Zoznam vystavujúcich autorov: Filip Cepka, Bibiána Bartošová, Ester Belicová, Alexandra Porubská, Romana Hanzlovičová, Sofia Vöröšová, Kristína Fialová, Adriána Gloneková, Adela Najdeková, Tomáš Bednárik, Nikola Užovičová, Sindy Urbaničová, Tomáš Zdarílek, Ivana Papánková, Juraj Jamrich, Matúš Masarovič, Irina Zavadskaia

Projekt výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Pre bližšie informácie o výstavách a činnosti fotografov AÚF odporúčame sledovať ich FB stránku a Instagram, ako aj web Galérie Ľudovíta Hlaváča.