boj s pandémiou

11 študentov FMK UCM v Trnave postúpilo do celoštátneho kola medzinárodnej výtvarnej súťaže BOJ S PANDÉMIOU

Súťaž a výtvarná prehliadka vzdávajú úctu tým, ktorí počas pandémie urobili maximum a často dokonca obetovali aj svoje zdravie alebo životy, aby zmiernili dopady pandémie COVID-19.

„Hlavným cieľom je dať impulz mladým ľuďom, ale i ďalším umelcom, zamyslieť sa nad vlnou pomoci ľuďom v regiónoch či nad dramatickými situáciami pri záchrane zdravia a životov,“ uviedli organizátori súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci základných, stredných, ako aj študenti vyšších odborných a vysokých škôl z Českej a Slovenskej republiky.

Z FMK postúpili takmer všetci, ktorí sa zapojili

Svoje práce posielali do 20. 4. 2021 v dvoch súťažných témach: „Naši dnešní hrdinovia“ a „Ako to vidím a cítim ja“. Výtvarná prehliadka bude mať tri etapy. Na regionálnej úrovni budú prebiehať výstavy v krajoch, mestách a obciach. Československá výstava bude organizovaná v Prahe. V prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude spojená aj so sympóziom. Záverečnú etapu budú tvoriť zahraničné výstavy.

Do súťaže Boj s pandémiou sa zapojili aj študenti Ateliéru výtvarnej kultúry na FMK UCM v Trnave pod vedením Mgr. art. Petry Cepkovej, ArtD. Do celoštátneho kola postúpilo 11 z nich. „Bolo veľmi ťažké urobiť výber diel pre celoštátnu prehliadku. Niekedy zohrávali úlohu detaily, ako prejav osobného príbehu, emócií, ktoré obraz vzbudzuje a ďalšie,“ uviedli organizátori súťaže.

boj s pandémiou

Téma, ktorú študenti vizuálne spracovávali, nebola ľahká, ale o to viac pálčivá, hovorí vedúca Ateliéru výtvarnej kultúry Petra Cepková. Zdroj: Andrej Bulko

„Keďže výučba počas celého tohto akademického roka prebiehala dištančne, tak aj práce na súťaž študenti prezentovali a konzultovali online formou, čo bolo niekedy dosť náročné,“ vyjadrila sa Dr. Cepková. Napriek všetkým z toho vyplývajúcim obmedzeniam sa naši študenti s danou témou popasovali naozaj majstrovsky. „Diela, ktoré vytvorili, sú, dovolím si tvrdiť, na úrovni výstupov študentov vysokých škôl umeleckého zamerania,“ hovorí vyučujúca. Dodáva, že do užšieho výberu postúpili takmer všetci študenti z ateliéru, ktorí sa do súťaže zapojili; niektorí dokonca aj s dvoma dielami.

Diela študentov reflektujú to, čo prežívali

Medzi najčastejšie výtvarné techniky, ktoré si študenti zvolili na realizáciu ich diel, patrili najmä kresba, maľba akrylom na plátno, asambláž, koláž, perokresba, počítačová grafika, ale aj rôzne kombinované techniky.

Fotografka a výtvarníčka Cepková hovorí: „Téma, ktorú vizuálne spracovávali, nebola ľahká, ale o to viac pálčivá, keďže pandémia výrazne ovplyvnila životy nás všetkých, bohužiaľ, najmä v negatívnom zmysle slova. A aj preto sa v ich dielach nachádzajú výjavy, ktoré nám asociujú strach zo straty milovaných ľudí, odlúčenia, bezmocnosti, izolácie, samoty, ale evokujú aj nevyhnutné zmeny v našich životoch a každodenných činnostiach, upozorňujú nás na cennosť času, ktorý v živote máme, ako aj na nutnosť prehodnotenia nášho hodnotového rebríčka. Som nesmierne hrdá na to, akých talentovaných a kreatívnych študentov máme na našej fakulte a univerzite.“ 

 

Termín vyhlásenia a ocenenia najlepších prác bude upresnený podľa vývoja epidemiologickej situácie. Organizátorom súťaže sú Karlova Univerzita, Slovenský inštitút v Prahe, České centrá a spolok W&ART z.s. v spolupráci so Zväzom miest a obcí Českej republiky. Záštitu prevzali predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Radek Vondráček, minister školstva, mládeže a telovýchovy ČR Robert Plaga a Asociácia krajov ČR.

Študenti Ateliéru výtvarnej kultúry, ktorých diela postúpili do celoštátneho kola:

Petra Žilová
Andrea Bačíková
Patrícia Kudláková
Andrej Bulko
Martina Rybnikárová
Nikola Závišová
Simona Bačinská
Klára Furdanová
Nikola Krnáčová
Viktória Mészárosová
Tomáš Ondrášek